Poznań - KAWKA BIS do końca lipca!

2022-07-13 Poznań - KAWKA BIS do końca lipca!

   Likwidacja palenisk węglowych, a także opalanych drewnem, brykietami lub innego typu biomasą, takich jak piec, koza lub kominek i związana z tym wymiana źródła ogrzewania mieszkania, jest w Poznaniu obowiązkiem użytkownika lokalu.

Do kiedy trzeba wymienić piec?

Obowiązek ten użytkownik musi zrealizować do:

 • 1 stycznia 2024 roku w przypadku kotłów bezklasowych,
 • 1 stycznia 2028 roku w przypadku kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Grzywna

W razie niewykonania przez mieszkańca nałożonych obowiązków, przewiduje się karę grzywny w wysokości od 20 z do 5000 zł.

Jaka dotacja?

Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że górny limit dofinansowania wynosi do 12 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne.

KAWKA BIS - informacje

Wszelkie informacje dotyczące warunków wymiany pieca w Poznaniu, naboru wniosków, dotacji do nowego źródła ogrzewania, kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, okresie realizacji programu KAWKA BIS znajdą Państwo tutaj:


KLIKNIJ W BANNER

Formularz wniosku o udzielenie dotacji oraz formularz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym: KLIKNIJ TUTAJ

Rezultaty

Program realizowany jest w Poznaniu od 2018 roku. Tylko w samym 2021 roku złożono 798 wniosków o przyznanie dotacji, 655 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego 60 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Przygotowano 654 umowy. Dla 594 rozliczonych umów udzielono łącznie 8 704 693,28 zł dofinansowania.

Zlikwidowano 939 pieców opalanych węglem i drewnem, zredukowano spalanie 3656,01 ton paliw stałych. Ograniczono emisję spalin do powietrza: o 30,30 tony pyłów drobnych PM10 i o 0,02153 tony benzo (a)pirenu.

Instrukcja postępowania w sprawie uzyskania dotacji
na likwidację źródeł niskiej emisji (wymianę pieca)
w Poznaniu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu po uzyskaniu interpretacji przepisów z Urzędu Miasta Poznania wyjaśnia, co następuje:

1. W przypadku likwidacji źródła niskiej emisji i zastąpienia go źródłem proekologicznym (wymiana pieca) można ubiegać się o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Poznania z programu KAWKA BIS.

2. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o dotację to m.in.:

 • posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • najemcy lokali,
 • posiadające prawo odrębnej własności.

3. W celu uzyskania dotacji osoby uprawnione muszą:

 • wypełnić wniosek wraz z oświadczeniem o posiadanym tytule prawnym,
 • uzyskać pisemną zgodę od Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na wymianę pieca,
 • dołączyć do wniosku:
  - kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. akt notarialny, przydział, umowę najmu,
  - fotografię istniejącego źródła ciepła, czyli np. pieca kaflowego,
  - opinię kominiarską mówiącą o tym, że w danym lokalu jest sprawne źródło ciepła na paliwo stałe i jest to jedyne źródło ciepła w tym lokalu.

4. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w formie papierowej – w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu) lub listownie (kierując dokumenty na wskazany adres). Nabór do programu potrwa do 31 lipca 2022 r.

5. Więcej informacji dotyczących KAWKA BIS wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają także pracownicy infolinii Poznań. Kontakt pod numerem telefonu: 61 646 33 44 oraz urzędnicy z Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska: 61 878 40 61, 61 878 40 68, 61 878 19 63, 61 878 40 62. Zapytania można kierować także pod adres mailowy: kawka@um.poznan.pl

6. UWAGA: Od 2024 r. posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas na jego likwidację do końca 2023 r., a korzystający z pieców kaflowych – do końca 2025 r.

Ze strony Spółdzielni, dodatkowe informacje,
oprócz wysyłanych bezpośrednio do mieszkańców pism,
można uzyskać pod numerem telefonu:
61 6469 229.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej