Wzrost opłat za CO i CW

2023-01-03 Wzrost opłat za CO i CW

   Firma VEOLIA podniosła stawki za dostarczane ciepło. Zostały one zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. VEOLIA tłumaczy podwyżki wzrostem ceny zakupu węgla i opłat za emisję dwutlenku węgla oraz inflacją i w konsekwencji zwiększonymi kosztami produkcji ciepła.

ZMIANA ZALICZEK
ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY
OD STYCZNIA 2023 ROKU

I - Swarzędz i Poznań

Dnia 12 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa Veolia Energia Poznań S.A. w zakresie zmiany opłat za ciepło, moc zamówioną i usługi przesyłowe. Taryfa obowiązuje od 27 grudnia 2022 r. Wzrost kosztów netto dla taryfy kształtuje się na poziomie 30,6%-36,3%. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym koszty zakupu energii cieplnej na potrzeby zasobów mieszkaniowych jest powrót do stawki VAT 23% ze stosowanych 5%.

Wzrost opłat za przygotowanie ciepłej wody użytkowej, uwzględniając zmiany taryf oraz podatek VAT 23%, wynosi od 53% do 59,6%.

1. Wzrost cen za CO i CW od stycznia 2023 roku dla nieruchomości na os. Działyńskiego 1 A, B, C w Swarzędzu oraz przy ul. Głębokiej 4 w Poznaniu, rozliczanych na podstawie ciepłomierzy, kształtuje się następująco:

 

 2. Uwzględniając dotychczasowy poziom zaliczek na centralne ogrzewanie, wzrost obciążenia dla mieszkańców rozliczanych na podstawie podzielników kosztów nie jest wprost proporcjonalny:

  • 29,8% wzrosną zaliczki na CO w następujących nieruchomościach: os. Dąbrowszczaków 1-4, os. Dąbrowszczaków 27, os. Czwartaków 2-18 w Swarzędzu oraz ul. Warszawska 81, 83, 85 w Poznaniu. Cena za podgrzanie wody w tych nieruchomościach wzrośnie z 20,86 zł netto/m3 do 28,33 zł netto/m3.
  • 23,5% wzrosną zaliczki na CO w następujących nieruchomościach: os. Dąbrowszczaków 5-26, os. Czwartaków 19-22, ul. Gryniów 1-11, os. Kościuszkowców 5-39, os. Raczyńskiego 5-36, os. Cegielskiego 1-34 w Swarzędzu oraz przy ul. Małachowskiego 4-6, ul. Mścibora 62-72 oraz ul. Leszka 66 i ul. Mścibora 67 w Poznaniu. Cena za podgrzanie wody wzrośnie z 20,30 zł netto/m3 do 27,67 zł netto/m3.
  • 40,3% wzrosną zaliczki na CO na os. Zygmunta III Wazy 1-7 w Swarzędzu.

II - Czerwonak

Dnia 6 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa Veolia Zachód Sp. z o.o., dostawcy energii cieplnej zasobów Spółdzielni położnych w Czerwonaku przy ul. Słonecznej 1-5. Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wg kalkulacji kosztów energii cieplnej dla ww. budynków, uwzględniając zmiany opłat taryfowych oraz powrót do 23% stawki VAT, wzrost kosztów wyniósłby prawie 196%. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Spółdzielnia dnia 12 grudnia 2022 roku skierowała do Veolii Zachód Sp. z o.o. oświadczenie uprawniające do stosowania ceny ciepła z rekompensatą. Maksymalny koszt wytwarzania ciepła dla ciepłowni gazowej może wynosić 150,95 zł/GJ, a wyliczony na podstawie stawek taryfowych wyniósł 344,73 zł/GJ netto (brutto 424,02 zł). Uwzględniając rekompensatę ceny ciepła oraz podatek VAT w wysokości 23%, wzrost opłat zaliczkowych na centralne ogrzewanie od stycznia 2023 r. wynosi 57,2%.

Wzrost opłat za przygotowanie ciepłej wody użytkowej, uwzględniając zmiany taryf oraz podatek VAT 23%, wynosi 62%.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, taryfa z rekompensatą obowiązuje w miesiącach styczeń-kwiecień 2023 r. Od maja 2023 r. rekompensata przestanie obowiązywać, w związku z czym należy spodziewać się kolejnej podwyżki ciepła, wynoszącej nawet kolejne 100%.

III - Kórnik i kotłownie

Od stycznia 2023 roku o 18% wzrosły zaliczki miesięczne za CO dla nieruchomości zlokalizowanych w Kórniku przy ul. Śremskiej 24, 26, 28, 32, 32a, 34 wyposażonych we własne kotłownie lokalne. Zmiana wysokości opłat związana jest z powrotem do stawki VAT 23%.

Dla wszystkich budynków z lokalnymi kotłowniami gazowymi od stycznia 2023 o 18% wzrasta opłata za przygotowanie ciepłej wody, co spowodowane jest powrotem do stawki VAT 23%.

KJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej