Prace i przeglądy

Nadchodzące prace i przeglądy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu:

Przegląd instalacji kominiarskiej

 • Lokalizacja:os. Cegielskiego 23-29, 30-34
 • Termin:od 04 lipca 2024
  do 31 lipca 2024
  godz. 8:00-18:30
 • Kontakt:Hubert Jabs
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Władysława IV 1 - 5, Swarzędz
 • Termin:18 lipca 2024
  godz. 9:00-19:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:Prosimy o udostępnianie lokali mieszkalnych do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przewodów kominowych. Przegląd odbędzie się w godzinach od 9 do 10 i od 17:30 do 19.
  UWAGA!
  Dotyczy mieszkań nieudostępnionych w pierwszym terminie.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 9, 10, 11, 12, SWARZĘDZ
 • Termin:17 lipca 2024
  godz. 9:00-15:00
 • Informacje dodatkowe:W związku z koniecznością wykonania prac instalacyjnych w budynkach na os. Cegielskiego 9, 10, 11, 12 w Swarzędzu wystąpią przerwy w dostawie zimnej i ciepłej wody do mieszkań i lokali użytkowych. Przepraszamy za utrudnienia.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Władysława IV 1 - 5, Swarzędz
 • Termin:03 lipca 2024
  godz. 9:00-12:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp.z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:Prosimy o udostępnianie lokali mieszkalnych do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przewodów kominowych. Przegląd odbędzie się w godzinach od 9 do 12 i od 15 do 17.

REMONT ROZDZIELACZY C.O.

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 14, Swarzędz
 • Termin:od 20 maja 2024
  do 30 czerwca 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:AFFA Instal Waldemar Majewski, tel. 602 251 607
 • Informacje dodatkowe:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu informuje, że trwają prace instalacyjne związane z wymianą rozdzielaczy c.o. w budynku. Za utrudnienia przepraszamy.

Przegląd instalacji kominowej

 • Lokalizacja:os. Cegielskiego 1-8, 9-12, 13-17, 18-22
 • Termin:od 03 czerwca 2024
  do 30 czerwca 2024
  godz. 8:00-18:30
 • Kontakt:Hubert Jabs - tel: 722 086 843
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Cegielskiego 13-17, 18-22, 23-29
 • Termin:od 03 czerwca 2024
  do 30 czerwca 2024
  godz. 8:30-18:30
 • Kontakt:Paweł Leśniak, tel: 501207726
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 39 (IV - VI kl.), Swarzędz
 • Termin:18 czerwca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 39 (I - III kl.), Swarzędz
 • Termin:17 czerwca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 38, Swarzędz
 • Termin:12 czerwca 2024
  godz. 16:00-18:30
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 37, Swarzędz
 • Termin:11 czerwca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 36, Swarzędz
 • Termin:10 czerwca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy 3, 7, Swarzędz
 • Termin:07 czerwca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 7 czerwca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 35, Swarzędz
 • Termin:06 czerwca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy 1, 5, Swarzędz
 • Termin:06 czerwca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 6 czerwca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

WYMIANA WODOMIERZY - OSTATECZNY TERMIN!

 • Lokalizacja:UL. WARSZAWSKA 81, 84, 85, POZNAŃ
 • Termin:05 czerwca 2024
  godz. 13:00-18:00
 • Kontakt:MULTI-SERVICES tel. 574-099-955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 5 czerwca br. odbędzie się drugi, ostateczny etap wymiany legalizacyjnej wodomierzy w mieszkaniach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych oraz indywidualnych pismach w skrzynkach pocztowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy. W przypadku nieobecności prosimy uzgodnić termin telefonicznie - tel. 574 099 955. UWAGA! NIEUDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA I BRAK WYMIANY WODOMIERZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE ROZPOCZĘCIEM NALICZANIA RYCZAŁTU ZA ZUŻYCIE WODY.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 32 (IV - VI kl.), Swarzędz
 • Termin:05 czerwca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy 2, Swarzędz
 • Termin:05 czerwca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 5 czerwca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 32 (I - III kl.), Swarzędz
 • Termin:04 czerwca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 21, Swarzędz
 • Termin:04 czerwca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 4 czerwca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 31, Swarzędz
 • Termin:03 czerwca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

WYMIANA LEGALIZACYJNA CIEPŁOMIERZY

 • Lokalizacja:GŁĘBOKA 4, POZNAŃ
 • Termin:03 czerwca 2024
  godz. 9:00-14:00
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że 03 czerwca br. (poniedziałek) w godz. 09:00 - 14:00 odbędzie się wymiana legalizacyjna ciepłomierzy w szachtach technicznych na klatkach schodowych.

WYMIANA WODOMIERZY - OSTATECZNY TERMIN!

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 10, 11, SWARZĘDZ
 • Termin:03 czerwca 2024
  godz. 13:00-18:00
 • Kontakt:MULTI-SERVICES tel. 574-099-955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 3 czerwca br. odbędzie się drugi, ostateczny etap wymiany legalizacyjnej wodomierzy w mieszkaniach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych oraz indywidualnych pismach w skrzynkach pocztowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy. W przypadku nieobecności prosimy uzgodnić termin telefonicznie - tel. 574 099 955. UWAGA! NIEUDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA I BRAK WYMIANY WODOMIERZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE ROZPOCZĘCIEM NALICZANIA RYCZAŁTU ZA ZUŻYCIE WODY.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:ul. Główna 55,55A,59,59A
 • Termin:31 maja 2024
  godz. 8:00-19:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak, tel: 501207726
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Cegielskiego 1-8, os. Cegielskiego 9-12
 • Termin:od 01 maja 2024
  do 31 maja 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak, tel: 501207726
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd kominiarski

 • Lokalizacja:ul. Mścibora 62,64,66,68,70,72, Leszka 66, Mścibora 67
 • Termin:od 01 maja 2024
  do 31 maja 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład Kominiarski ZBIGNIEW JABS tel. 608 527 548
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Przegląd 5-letni elektryczny

 • Lokalizacja:ul. Słoneczna 1-5, Gdyńska 122
 • Termin:od 01 maja 2024
  do 31 maja 2024
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:Mariusz Strużyński, tel: 668 014 802
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 25, SWARZĘDZ
 • Termin:28 maja 2024
  godz. 12:00-16:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 28 maja br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 8, SWARZĘDZ
 • Termin:27 maja 2024
  godz. 13:00-16:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 27 maja br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Poznańska 33, Swarzędz
 • Termin:20 maja 2024
  godz. 9:00-15:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:Prosimy o udostępnianie lokali mieszkalnych do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przewodów kominowych.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 22, 26, Swarzędz
 • Termin:17 maja 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 17.05 br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 4, 5, Swarzędz
 • Termin:16 maja 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 16.05 br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy 3, Swarzędz
 • Termin:od 15 maja 2024
  do 16 maja 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy 2, Swarzędz
 • Termin:od 13 maja 2024
  do 14 maja 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy 1, Swarzędz
 • Termin:od 08 maja 2024
  do 09 maja 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:UL. DWORCOWA 23, UL. ARMII POZNAŃ 51, UL. KOLONIA PZNF 1-7
 • Termin:07 maja 2024
  godz. 14:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:7 maja br. od godz. 14:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynkach przy ul. Dworcowej 23, Armii Poznań 51 oraz Kolonii PZNF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w Luboniu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań w ww. terminie.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Raczyńskiego 5-36
 • Termin:od 02 kwietnia 2024
  do 30 kwietnia 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak, tel: 501207726
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd kominiarski

 • Lokalizacja:ul. Śremska 24-34, Kórnik
 • Termin:od 02 kwietnia 2024
  do 30 kwietnia 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład Kominiarski ZBIGNIEW JABS tel. 608 527 548
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Przegląd 5-letni elektryczny

 • Lokalizacja:ul. Warszawska 81-85
 • Termin:od 02 kwietnia 2024
  do 30 kwietnia 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Mariusz Strużyński, tel: 668 014 802
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 22, Swarzędz
 • Termin:26 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 26.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 20, Swarzędz
 • Termin:25 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 25.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Przerwy w dostawie wody

 • Lokalizacja:UL. MŚCIBORA 62, 64, 66, 68, 70, 72
 • Termin:24 kwietnia 2024
  godz. 9:00-14:00
 • Informacje dodatkowe:W związku z koniecznością wykonania prac instalacyjnych mogą wystąpić przerwy w dostawie zimnej i ciepłej wody do Państwa mieszkań i lokali użytkowych.
  Przepraszamy za utrudnienia.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:UL. ASNYKA 5, 6, 7, LUBOŃ
 • Termin:24 kwietnia 2024
  godz. 14:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:24 kwietnia br. od godz. 14:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynkach przy ul. Asnyka 5, 6, 7 Luboniu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań w ww. terminie.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 19, Swarzędz
 • Termin:24 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 24.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 18, Swarzędz
 • Termin:23 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 23.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:UL. SŁONECZNA 4, CZERWONAK
 • Termin:22 kwietnia 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:22 kwietnia br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku przy ul. Słonecznej 4 w Czerwonaku. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań w ww. terminie.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 16, Swarzędz
 • Termin:22 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 22.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 14, Swarzędz
 • Termin:19 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 19.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 15, 17, Swarzędz
 • Termin:18 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 18.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:UL. SŁONECZNA 3, UL. GDYŃSKA 122 (II KLATKA), CZERWONAK
 • Termin:17 kwietnia 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:17 kwietnia br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku przy ul. Słonecznej 3 oraz Gdyńskiej 122 (II klatka) w Czerwonaku. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:UL. SŁONECZNA 1, UL. GDYŃSKA 122 (I KLATKA), CZERWONAK
 • Termin:16 kwietnia 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:16 kwietnia br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku przy ul. Słonecznej 1 oraz Gdyńskiej 122 (I klatka) w Czerwonaku. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz w ww. terminie.

WYMIANA WODOMIERZY - OSTATECZNY TERMIN!

 • Lokalizacja:UL. LESZKA 66, MŚCIBORA 62, 64, 66
 • Termin:16 kwietnia 2024
  godz. 13:00-18:00
 • Kontakt:MULTI-SERVICES tel. 574-099-955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 16 kwietnia br. odbędzie się drugi, ostateczny etap wymiany legalizacyjnej wodomierzy w mieszkaniach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy. W przypadku nieobecności prosimy uzgodnić termin telefonicznie - tel. 574 099 955. UWAGA! NIEUDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA I BRAK WYMIANY WODOMIERZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE ROZPOCZĘCIEM NALICZANIA RYCZAŁTU ZA ZUŻYCIE WODY.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 11, 21, Swarzędz
 • Termin:16 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 16.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:UL. GŁÓWNA 55, 55A, 59, 59A, POZNAŃ
 • Termin:15 kwietnia 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:15 kwietnia br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku przy ul. Głównej 55, 55A, 59, 59A w Poznaniu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań w ww. terminie.

WYMIANA WODOMIERZY - OSTATECZNY TERMIN!

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 33, 34, 35
 • Termin:15 kwietnia 2024
  godz. 13:00-18:00
 • Kontakt:MULTI-SERVICES tel. 574-099-955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 15 kwietnia br. odbędzie się drugi, ostateczny etap wymiany legalizacyjnej wodomierzy w mieszkaniach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy. W przypadku nieobecności prosimy uzgodnić termin telefonicznie - tel. 574 099 955. UWAGA! NIEUDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA I BRAK WYMIANY WODOMIERZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE ROZPOCZĘCIEM NALICZANIA RYCZAŁTU ZA ZUŻYCIE WODY.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 12, Swarzędz
 • Termin:15 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 15.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 10, Swarzędz
 • Termin:12 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 12.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

WYMIANA WODOMIERZY - OSTATECZNY TERMIN!

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 6, 7 / OS. RACZYŃSKIEGO 32
 • Termin:12 kwietnia 2024
  godz. 13:00-18:00
 • Kontakt:MULTI-SERVICES tel. 574-099-955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 12 kwietnia br. odbędzie się drugi, ostateczny etap wymiany legalizacyjnej wodomierzy w mieszkaniach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy. W przypadku nieobecności prosimy uzgodnić termin telefonicznie - tel. 574 099 955. UWAGA! NIEUDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA I BRAK WYMIANY WODOMIERZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE ROZPOCZĘCIEM NALICZANIA RYCZAŁTU ZA ZUŻYCIE WODY.

WYMIANA WODOMIERZY - OSTATECZNY TERMIN!

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 3, 5, 26, 27, 29
 • Termin:11 kwietnia 2024
  godz. 13:00-18:00
 • Kontakt:MULTI-SERVICES tel. 574-099-955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 11 kwietnia br. odbędzie się drugi, ostateczny etap wymiany legalizacyjnej wodomierzy w mieszkaniach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy. W przypadku nieobecności prosimy uzgodnić termin telefonicznie - tel. 574 099 955. UWAGA! NIEUDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA I BRAK WYMIANY WODOMIERZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE ROZPOCZĘCIEM NALICZANIA RYCZAŁTU ZA ZUŻYCIE WODY.

WYMIANA WODOMIERZY - OSTATECZNY TERMIN!

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 2, 12, 13, 15, 23, 24
 • Termin:10 kwietnia 2024
  godz. 13:00-18:00
 • Kontakt:MULTI-SERVICES tel. 574-099-955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 10 kwietnia br. odbędzie się drugi, ostateczny etap wymiany legalizacyjnej wodomierzy w mieszkaniach. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy. W przypadku nieobecności prosimy uzgodnić termin telefonicznie - tel. 574 099 955. UWAGA! NIEUDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA I BRAK WYMIANY WODOMIERZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE ROZPOCZĘCIEM NALICZANIA RYCZAŁTU ZA ZUŻYCIE WODY.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:UL. CHWALISZEWO 17, 19, 21, 23, POZNAŃ
 • Termin:10 kwietnia 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:10 kwietnia br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku przy ul. Chwaliszewo 17, 19, 21, 23 w Poznaniu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 7, Swarzędz
 • Termin:10 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 10.04.2024 r. będzie przeprowadzona obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:UL. GŁĘBOKA 4, POZNAŃ
 • Termin:09 kwietnia 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:9 kwietnia br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku przy ul. Głębokiej 4 w Poznaniu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 9, SWARZĘDZ
 • Termin:08 kwietnia 2024
  godz. 15:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 08 kwietnia br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 23, 23A, POZNAŃ
 • Termin:08 kwietnia 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:8 kwietnia br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 23, 23A w Poznaniu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 2, 3, 4, 5, 6, Swarzędz
 • Termin:od 03 kwietnia 2024
  do 06 kwietnia 2024
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp. z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniach od 3.04.2024 r. - 06.04.2024 r. będzie przeprowadzana obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Czerwonak, Luboń, Kórnik
 • Termin:od 01 marca 2024
  do 31 marca 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak, tel: 501207726
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 21, 22, Swarzędz
 • Termin:od 26 marca 2024
  do 27 marca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Informacje dodatkowe:W dniach od 26.03.2024 r. - 27.03.2024 r. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. DZIAŁYŃSKIEGO 1B (I i III klatka), SWARZĘDZ
 • Termin:26 marca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:26 marca br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku na os. Działyńskiego 1B (I i III klatka) w Swarzędzu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 18, 19, 20, Swarzędz
 • Termin:od 25 marca 2024
  do 26 marca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniach od 25.03.2024 r. - 26.03.2024 r. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 33, SWARZĘDZ
 • Termin:25 marca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:25 marca br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku na os. Cegielskiego 33 w Swarzędzu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. DZIAŁYŃSKIEGO 1B (II klatka), SWARZĘDZ
 • Termin:25 marca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:25 marca br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku na os. Działyńskiego 1B (II klatka) w Swarzędzu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 32, SWARZĘDZ
 • Termin:20 marca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:20 marca br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku na os. Cegielskiego 32 w Swarzędzu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 6, Swarzędz
 • Termin:19 marca 2024
  godz. 10:00-18:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp.z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 19.03.2024 r. będzie przeprowadzana obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 21, 22 SWARZĘDZ
 • Termin:19 marca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:19 marca br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynkach na os. Cegielskiego 21 i 22 w Swarzędzu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 18, SWARZĘDZ
 • Termin:18 marca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:18 marca br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku na os. Cegielskiego 18 w Swarzędzu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 6, Swarzędz
 • Termin:18 marca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 18 marca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 4, Swarzędz
 • Termin:15 marca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 15 marca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 3, 5, Swarzędz
 • Termin:14 marca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 14 marca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 5, Swarzędz
 • Termin:14 marca 2024
  godz. 10:00-18:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp.z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 14.03.2024 r. będzie przeprowadzana obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 37, 38, 39Swarzędz
 • Termin:13 marca 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 12, SWARZĘDZ
 • Termin:13 marca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:W dniu 13 marca br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku na os. Cegielskiego 12 w Swarzędzu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 1, 2, Swarzędz
 • Termin:13 marca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 13 marca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 29, 30, 31 Swarzędz
 • Termin:12 marca 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 6, SWARZĘDZ
 • Termin:12 marca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:W dniu 12 marca br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku na os. Cegielskiego 6 w Swarzędzu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 1, 2, 3, Swarzędz
 • Termin:12 marca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 12 marca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

Kontrola przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 3, 4, Swarzędz
 • Termin:12 marca 2024
  godz. 10:00-18:00
 • Kontakt:Komin - gaz sp.z o.o., tel. 606 169 999
 • Informacje dodatkowe:W dniu 12.03.2024 r. będzie przeprowadzana obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 32, 35, 36 Swarzędz
 • Termin:11 marca 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 19, 21, 25, 27, 28 Swarzędz
 • Termin:08 marca 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 19, SWARZĘDZ
 • Termin:07 marca 2024
  godz. 15:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:W dniu 07 marca br. od godz. 15:00 przeprowadzony zostanie przegląd 5-letni budowlany w budynku na os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu. Prosimy o obecność i udostępnienie mieszkań oraz lokali usługowych w ww. terminie.

5-letni przegląd elektryczny

 • Lokalizacja:ul. Kolonia PZNF 1-4, ul. Armii Poznań 51, ul. Adama Asnyka 5-7
 • Termin:07 marca 2024
  godz. 18:00-20:00
 • Kontakt:Firma EL-SUN - Mariusz Strużyński, tel: 668 014 802
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 12, 14 Swarzędz
 • Termin:07 marca 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 30, SWARZĘDZ
 • Termin:06 marca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 06 marca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:UL. MŚCIBORA 66, POZNAŃ
 • Termin:06 marca 2024
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Wykonawca: MULTI-SERVICES, tel. 574 099 955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 06 marca br. przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna liczników wody. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 15, 16, 17, 18 Swarzędz
 • Termin:06 marca 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 22, 23 Swarzędz
 • Termin:05 marca 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 8, 9, 10, 11 Swarzędz
 • Termin:04 marca 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

WYMIANA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:UL. MŚCIBORA 67, POZNAŃ
 • Termin:01 marca 2024
  godz. 14:00-17:00
 • Kontakt:MULTI-SERVICES tel. 574-099-955
 • Informacje dodatkowe:W dniu 01 marca br. odbędzie się wymiana legalizacyjna liczników wody w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Szczegółowe informacje będą umieszczane w ogłoszeniach na klatkach schodowych.
  Prosimy o udostępnienie mieszkań w ww. terminach.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 5, 6, 7, Swarzędz
 • Termin:29 lutego 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

KONTROLA KOMINIARSKA

 • Lokalizacja:os. Działyńskiego 1A, 1B, 1C, 1D, 1E
 • Termin:27 lutego 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład Kominiarski ZBIGNIEW JABS tel. 608 527 548
 • Informacje dodatkowe:Od dnia 27.02.2024r. będzie przeprowadzana obowiązkowa, roczna kontrola kominiarska w mieszkaniach. Szczegółowe terminy przeglądów zostaną podane w ogłoszeniach na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie lokali.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 2, 3, 4, 22, Swarzędz
 • Termin:27 lutego 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 5, 10, 11, Swarzędz
 • Termin:26 lutego 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 19, 20, Swarzędz
 • Termin:23 lutego 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 15, 16, 17, Swarzędz
 • Termin:22 lutego 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 6, 7, Swarzędz
 • Termin:21 lutego 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 18, 21, Swarzędz
 • Termin:20 lutego 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 12, 14, Swarzędz
 • Termin:19 lutego 2024
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 3,4, Swarzędz
 • Termin:15 lutego 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 13,14,15,16,17, Swarzędz
 • Termin:14 lutego 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 25,26,27, Swarzędz
 • Termin:13 lutego 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 1,2, Swarzędz
 • Termin:08 lutego 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 21,22,23,24, Swarzędz
 • Termin:07 lutego 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 9,10,11,12, Swarzędz
 • Termin:06 lutego 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 18,19,20, Swarzędz
 • Termin:05 lutego 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 5,6,7, Swarzędz
 • Termin:02 lutego 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:ul. Piasta 2,3,4,6, ul. Wielkopolska 28, Kostrzyn
 • Termin:01 lutego 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Władysława IV 1 - 5, Swarzędz
 • Termin:31 stycznia 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:ul. Poznańska 33, Swarzędz
 • Termin:31 stycznia 2024
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Docieplenie stropodachu

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy 1 i 7, Swarzędz
 • Termin:od 23 stycznia 2024
  do 26 stycznia 2024
  godz. 8:30-18:00
 • Kontakt:Maksym Pabjan, Termax, tel. 502-320-907
 • Informacje dodatkowe:Od dnia 23.01.2024 r. (wtorek) uprawniona Firma będzie realizować prace polegające na dociepleniu stropodachu budynku.
  Wykonawcą jest Firma Termax, Maksym Pabjan.
  Ze względów bezpieczeństwa - prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń Wykonawcy.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 3, Swarzędz
 • Termin:24 stycznia 2024
  godz. 8:00-16:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:W dniu 24.01.2024 r. przeprowadzony zostanie remont przyłącza gazowego w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 5 (I - III kl.), Swarzędz
 • Termin:23 stycznia 2024
  godz. 8:00-16:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:W dniu 23.01.2024 r. przeprowadzony zostanie remont przyłącza gazowego w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 12 (I - III kl.), Swarzędz
 • Termin:22 stycznia 2024
  godz. 8:00-16:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:W dniu 22.01.2024 r. przeprowadzony zostanie remont przyłącza gazowego w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 18 (IV - VI), Swarzędz
 • Termin:19 stycznia 2024
  godz. 8:00-16:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:W dniu 19.01.2024 r. przeprowadzony zostanie remont przyłącza gazowego w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 14 (I - III kl.)
 • Termin:18 stycznia 2024
  godz. 8:00-16:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:W dniu 18.01.2024 r. przeprowadzony zostanie remont przyłącza gazowego w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 7 ( I - III kl.), Swarzędz
 • Termin:17 stycznia 2024
  godz. 8:00-16:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:W dniu 17.01.2024 r. przeprowadzony zostanie remont przyłącza gazowego w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

Kontrola instalacji elektrycznej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 5-12, 14-21, 22-32, 35-39, Swarzędz
 • Termin:od 24 października 2023
  do 30 listopada 2023
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Z.U.E Jerzy Kaczmarek, tel. 501 454 787
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od 24.10.2023 r. przystępujemy do przeprowadzania obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznych w budynkach położonych na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Ogłoszenia na klatkach schodowych będą sukcesywnie umieszczane przez Wykonawcę na tablicach ogłoszeń. Prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych do przeprowadzenia ww. kontroli.

5-letni przegląd elektryczny

 • Lokalizacja:Cegielskiego 1-8, Cegielskiego 9-12, Cegielskiego 13-17
 • Termin:od 13 listopada 2023
  do 17 listopada 2023
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:Mariusz Strużyński, tel: 668 014 802
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Kontrola instalacji elektrycznej

 • Lokalizacja:os. Czwartaków, Swarzędz
 • Termin:od 23 sierpnia 2023
  do 31 października 2023
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Z.U.E Jerzy Kaczmarek, tel. 501 454 787
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 23.08.2023 r. przystępujemy do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach położonych na os. Czwartaków w Swarzędzu. Ogłoszenia na klatkach schodowych będą sukcesywnie umieszczane przez Wykonawcę na tablicach ogłoszeń. Prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych do przeprowadzenia ww. kontroli.

Przegląd instalacji kominowej

 • Lokalizacja:Kolonia PZNF 1-7, Armii Poznań 51, Armii Poznań 81,83.85, Asnyka 5-7, Dworcowa 23
 • Termin:od 02 października 2023
  do 31 października 2023
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:ZBIGNIEW JABS, tel:608527548
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Słoneczna 1-5, Gdyńska 122, Mścibora 62,64,66,68,70,72, Leszka 66 i Mścibora 67
 • Termin:od 02 października 2023
  do 31 października 2023
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak, tel: 501207726
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

5-letni przegląd elektryczny

 • Lokalizacja:Cegielskiego 1-8, Cegielskiego 9-12, Cegielskiego 13-17
 • Termin:od 02 października 2023
  do 31 października 2023
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:Firma EL-SUN - Mariusz Strużyński, tel: 668 014 802
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 30, Swarzędz
 • Termin:12 października 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 29, Swarzędz
 • Termin:11 października 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 28, Swarzędz
 • Termin:10 października 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 25, Swarzędz
 • Termin:09 października 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 23, Swarzędz
 • Termin:05 października 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 22, Swarzędz
 • Termin:04 października 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 21, Swarzędz
 • Termin:03 października 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 19,27, Swarzędz
 • Termin:02 października 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Przegląd kominiarski

 • Lokalizacja:Niedziałkowskiego 23,23A, Głęboka 4, Rybaki 1A, Chwaliszewo 17-23, Tomickiego 29-35, Główna 55-59A, Warszawska 81-85, Małachowskiego 4,6
 • Termin:od 01 września 2023
  do 30 września 2023
  godz. 11:30-18:30
 • Kontakt:ZBIGNIEW JABS, tel:608527548
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROL

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Niedziałkowskiego 23,23A, Głęboka 4, Rybaki 1A, Chwaliszewo 17-23, Tomickiego 29-35, Główna 55-59A, Warszawska 81-85, Małachowskiego 4,6
 • Termin:od 01 września 2023
  do 30 września 2023
  godz. 6:00-6:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak, tel: 501207726
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROL

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 18, Swarzędz
 • Termin:27 września 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 17, Swarzędz
 • Termin:26 września 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 16, Swarzędz
 • Termin:25 września 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 15, Swarzędz
 • Termin:19 września 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 14 (I - III kl.), Swarzędz
 • Termin:18 września 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 14 (IV - VI kl.), Swarzędz
 • Termin:18 września 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Przegląd instalacji kominowej

 • Lokalizacja:Czerwonak
 • Termin:od 01 sierpnia 2023
  do 31 sierpnia 2023
  godz. 9:00-18:30
 • Kontakt:ZBIGNIEW JABS, tel:608527548
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROL

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 38, 39, Swarzędz
 • Termin:28 sierpnia 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 36, 37, Swarzędz
 • Termin:25 sierpnia 2023
  godz. 18:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 1-4, Swarzędz
 • Termin:od 08 sierpnia 2023
  do 25 sierpnia 2023
  godz. 7:00-15:00
 • Kontakt:FIRMA MIROX, TEL.: 693-846-591.
 • Informacje dodatkowe:Drodzy Mieszkańcy !

  W Y M I A N A
  O K I E N
  P I W N I C Z N Y C H

  Od 07 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) przystępujemy do wymiany okien piwnicznych w ww. budynkach.
  Mieszkańców którzy posiadają okna w komórkach piwnicznych prosimy o bezpośredni kontakt z ekipą montażową pod numerem telefonu: 693-846-591 (Firma Mirox) w celu udostępnienia tych pomieszczeń, podobnie Osoby dysponujące kluczami do pralni, suszarni, wózkarni.
  Wymiana okien jest obligatoryjna, a dokonuje jej ww. Firma na zlecenie Spółdzielni.
  Prosimy jednocześnie o usunięcie przedmiotów blokujących wymianę okien piwnicznych.

  Administracja osiedli.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 31, 32, 35, Swarzędz
 • Termin:24 sierpnia 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 25, 28, 29, 30, Swarzędz
 • Termin:23 sierpnia 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 12, 14, Swarzędz
 • Termin:22 sierpnia 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 16, 17, 18, 19, 27, Swarzędz
 • Termin:21 sierpnia 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 21, 22, 23, Swarzędz
 • Termin:18 sierpnia 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 5, 9, 10, 11, 15, Swarzędz
 • Termin:17 sierpnia 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 6, 7, 8, Swarzędz
 • Termin:16 sierpnia 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD KOMINIARSKI

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 23-34
 • Termin:od 10 lipca 2023
  do 31 lipca 2023
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:HUBERT JABS, tel. 722 086 843
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 39, Swarzędz
 • Termin:14 lipca 2023
  godz. 9:00-13:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:W dniu 14.07.2023 r. przeprowadzony zostanie remont przyłącza gazowego w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:Kościuszkowców 32, Swarzędz
 • Termin:13 lipca 2023
  godz. 9:00-13:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:W dniu 13.07.2023 r. przeprowadzony zostanie remont przyłącza gazowego w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 2, 3, 4, Swarzędz
 • Termin:12 lipca 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 5, 10, 11, Swarzędz
 • Termin:11 lipca 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 19, 20, Swarzędz
 • Termin:10 lipca 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 12 m. 31 - 65, Swarzędz
 • Termin:21 czerwca 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 12 m. 1 - 30, Swarzędz
 • Termin:20 czerwca 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 11, Swarzędz
 • Termin:15 czerwca 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 10, Swarzędz
 • Termin:14 czerwca 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 9, Swarzędz
 • Termin:13 czerwca 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

OKRESOWA 5 - LETNIA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI MIESZKALNYCH

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 8, Swarzędz
 • Termin:12 czerwca 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Administracja Osiedli, ul. Gryniów 6, tel. 61 64 69 232
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Wymiana okien piwnicznych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 19 i 20, Swarzędz
 • Termin:od 16 maja 2023
  do 16 maja 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma MIROX tel. 693-846-591
 • Informacje dodatkowe:Drodzy Mieszkańcy !
  os. Czwartaków 19 i 20

  WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH

  Od dnia 16.05.2023 r. (wtorek) rozpoczynamy wymianę okien piwnicznych. Mieszkańców którzy posiadają okna w komórkach piwnicznych prosimy o bezpośredni kontakt z ekipą montażową pod numerem telefonu: 693-846-591 (Firma Mirox). Prosimy jednocześnie o ewentualne usunięcie przedmiotów blokujących wymianę okien piwnicznych. Dziękujemy.

  Przepraszamy za utrudnienia. Administracja osiedli.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:ul. Śremska 32a i 34, Kórnik-Bnin
 • Termin:25 kwietnia 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Działyńskiego 1a, Swarzędz
 • Termin:24 kwietnia 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDYNKÓW

 • Lokalizacja:os. Cegielskiego 1, 2, 7, 8, 13, 19, Swarzędz
 • Termin:od 17 kwietnia 2023
  do 19 kwietnia 2023
  godz. 15:00-19:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:W dniach 17-19.04.2023r. zostanie przeprowadzona 5-letnia kontrola budynków:
  17.04.2023 os. Cegielskiego 1 i 2
  18.04.2023 os. Cegielskiego 7 i 8
  19.04.2023 os. Cegielskiego 13 i 19

  Prosimy o obecność w ww. terminach i udostępnienie mieszkań

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:ul. Warszawska 81-83-85, Poznań
 • Termin:05 kwietnia 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:ul. Tomickiego 29-35, Poznań
 • Termin:04 kwietnia 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Przegląd kominiarski

 • Lokalizacja:Swarzędz, os. Raczyńskiego 5-36
 • Termin:od 14 marca 2023
  do 31 marca 2023
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Zbigniew Jabs, tel. 608 527 548
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe informacje dotyczące terminów będą umieszczane w ogłoszeniach na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Piasta 2,4, Kostrzyn
 • Termin:30 marca 2023
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W.
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Piasta 6, Kostrzyn
 • Termin:29 marca 2023
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Raczyńskiego 18 i 20, Swarzędz
 • Termin:28 marca 2023
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:p. Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Piasta 3 oraz ul. Wielkopolska 28, Kostrzyn
 • Termin:28 marca 2023
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 9,10,11, Swarzędz
 • Termin:03 marca 2023
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 7,8, Swarzędz
 • Termin:02 marca 2023
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 6, Swarzędz
 • Termin:01 marca 2023
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 13, Swarzędz
 • Termin:od 23 lutego 2023
  do 01 marca 2023
  godz. 8:30-14:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095
 • Informacje dodatkowe:W dniach od 27.02.2023 r. do 1.03.2023 r. od godz. 8:30 do godz. 14:00 przeprowadzony zostanie remont przyłącza gazowego w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie po godz. 14 uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 5, Swarzędz
 • Termin:28 lutego 2023
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Przegląd kominiarski

 • Lokalizacja:Swarzędz, os. T. Działyńskiego 1A, 1B, 1C, 1D, 1E
 • Termin:od 24 lutego 2023
  do 28 lutego 2023
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zbigniew Jabs 608 527 548
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe informacje dotyczące terminów będą umieszczane w ogłoszeniach na klatkach schodowych.

Wymiana podzielników ciepła

 • Lokalizacja:ul. Piasta 2,3,4,6 oraz ul. Wielkopolska 28, Kostrzyn
 • Termin:od 20 lutego 2023
  do 27 lutego 2023
  godz. 10:00-16:00
 • Kontakt:Firma MULTI - SERVICES, tel. 737-861-065
 • Informacje dodatkowe:W dniach od 20 lutego 2023 r. do 27 lutego 2023 r. w godz. od 10:00 do 16:00 w budynkach przy ul. Piasta 2,3,4,6 oraz przy ul. Wielkopolskiej 28 w Kostrzynie będzie prowadzona wymiana podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na grzejnikach w Państwa mieszkaniach.
  Szczegółowe terminy wymiany podzielników zostaną zamieszczone w ogłoszeniach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. PRAC.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 2,6, Swarzędz
 • Termin:24 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Wymiana drzwi

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 14, Swarzędz
 • Termin:od 21 lutego 2023
  do 24 lutego 2023
  godz. 8:00-16:00
 • Kontakt:tel. 507 801 575, Tomasz Stachowiak
 • Informacje dodatkowe:Wymiana drzwi wejściowych do budynku. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń Wykonawcy podczas prowadzenia robót. Firma po zakończeniu wymiany drzwi posprząta klatki schodowe. Przepraszamy za utrudnienia.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 1,3,5, Swarzędz
 • Termin:23 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 3,4, Swarzędz
 • Termin:23 lutego 2023
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 21,22,23,24, Swarzędz
 • Termin:22 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 9,10,11,12, Swarzędz
 • Termin:21 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 18,19,20, Swarzędz
 • Termin:20 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 25,26,27, Swarzędz
 • Termin:17 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Wymiana podzielników ciepła

 • Lokalizacja:os. Działyńskiego 1d i 1e, Swarzędz
 • Termin:od 15 lutego 2023
  do 17 lutego 2023
  godz. 10:00-16:00
 • Kontakt:737-861-065
 • Informacje dodatkowe:W dniu 15 lutego 2023r. w godz. 10:00 - 16:00
  w budynku na os. Działyńskiego 1E/kl.1 i 1D/kl.1
  W dniu 16 lutego 2023r. w godz. 10:00 - 16:00
  w budynku na os. Działyńskiego 1E/kl.2 i kl.3
  W dniu 17 lutego 2023r. w godz. 10:00 - 16:00
  w budynku na os. Działyńskiego 1D/kl.2
  w Swarzędzu
  będzie przeprowadzana wymiana podzielników kosztów
  ogrzewania zamontowanych na grzejnikach w Państwa mieszkaniach.
  W związku z powyższym prosimy o
  obecność i udostępnienie mieszkań
  w ww. terminie.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 13,14,15,16,17, Swarzędz
 • Termin:16 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Piasta 2,3,4,6, Kostrzyn
 • Termin:14 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Wielkopolska 28, Kostrzyn
 • Termin:14 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Wymiana podzielników ciepła

 • Lokalizacja:ul. Chwaliszewo 17-23 Poznań
 • Termin:od 13 lutego 2023
  do 14 lutego 2023
  godz. 10:00-16:00
 • Kontakt:737-861-065
 • Informacje dodatkowe:W dniu 13 lutego 2023r. w godz. 10:00 - 16:00
  w budynku przy ul. CHWALISZEWO 17 i 19 w Poznaniu oraz
  W dniu 14 lutego 2023r. w godz. 10:00 - 16:00
  w budynku przy ul. CHWALISZEWO 21 i 23 w Poznaniu
  będzie przeprowadzana wymiana podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na grzejnikach w Państwa mieszkaniach.
  W związku z powyższym prosimy o
  obecność i udostępnienie mieszkań
  w ww. terminie.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Władysława IV 1 - 5, Swarzędz
 • Termin:13 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Poznańska 33, Swarzędz
 • Termin:13 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy 2,3,5, Swarzędz
 • Termin:10 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy 1,6,7, Swarzędz
 • Termin:09 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 7 - 11, Swarzędz
 • Termin:03 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 1 - 6, Swarzędz
 • Termin:02 lutego 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Remont instalacji gazowej w przyłączu.

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 7, Swarzędz
 • Termin:od 26 stycznia 2023
  do 27 stycznia 2023
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 660-763-095
 • Informacje dodatkowe:Od dnia 26.01.2023 r. od godz. 8:00 do dn. 27.01.br. g. 18.00 przeprowadzony zostanie remont instalacji gazowej w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu. Za utrudnienia przepraszamy.

BRAK PRĄDU

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 12, 13, 14, 17, 27, 28, 29
 • Termin:30 listopada 2022
  godz. 8:00-11:00
 • Kontakt:ENEA Operator INFOLINIA 61 850 40 00; Pogotowie Energetyczne 991
 • Informacje dodatkowe:Ze względu na planowane przez firmę ENEA Operator Sp. z o.o. prace na instalacji elektrycznej nastąpi przerwa w dostawie prądu. Informacje zostaną również wywieszone na klatkach schodowych.

BRAK PRĄDU

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 5, 6, 10, 11, 12, 13
 • Termin:28 listopada 2022
  godz. 8:00-11:00
 • Kontakt:ENEA Operator INFOLINIA 61 850 40 00; Pogotowie Energetyczne 991
 • Informacje dodatkowe:Ze względu na planowane przez firmę ENEA Operator Sp. z o.o. prace na instalacji elektrycznej nastąpi przerwa w dostawie prądu. Informacje zostaną również wywieszone na klatkach schodowych.

BRAK PRĄDU

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 13, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
 • Termin:25 listopada 2022
  godz. 8:00-11:00
 • Kontakt:ENEA Operator INFOLINIA 61 850 40 00; Pogotowie Energetyczne 991
 • Informacje dodatkowe:Ze względu na planowane przez firmę ENEA Operator Sp. z o.o. prace na instalacji elektrycznej nastąpi przerwa w dostawie prądu. Informacje zostały również wywieszone na klatkach schodowych.

Przegląd kominiarski

 • Lokalizacja:ul. Kolonia PZNF 1-7, ul. A.Asnyka 5-7, Ul. Ar. Poznań 51; 81-85, ul. Dworcowa 23 w Luboniu
 • Termin:od 17 października 2022
  do 31 października 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zbigniew Jabs 608 527 548

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Czerwonak, ul. Słoneczna 1-5
 • Termin:od 17 października 2022
  do 31 października 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak 502 046 557

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Poznań Antoninek, ul. Mścibora 62,64,66,67,68,70 ; Leszka 66,72
 • Termin:od 17 października 2022
  do 31 października 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak 502 046 557

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 20, Swarzędz
 • Termin:13 października 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:p. Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 12 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:12 października 2022
  godz. 7:00-14:30
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 12.10.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorem, pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 11, Swarzędz
 • Termin:11 października 2022
  godz. 10:00-17:00
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 10.10.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorem, pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 12 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:11 października 2022
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 11.10.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorem, pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 18 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:10 października 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:p. Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 10, Swarzędz
 • Termin:10 października 2022
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 10.10.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorem, pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 17, Swarzędz
 • Termin:06 października 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 16 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:05 października 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 16 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:04 października 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja: os. Czwartaków 15, Swarzędz
 • Termin:03 października 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Pomiary elektryczne

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 9 - 27
 • Termin:od 26 lipca 2022
  do 30 września 2022
  godz. 8:00-16:00
 • Kontakt:Z.U.E. Kaczmarek
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od 26.07.2022 roku będą odbywały się pomiary elektryczne. Na klatkach schodowych zostaną wywieszone szczegółowe informacje.
  W razie konieczności umówienia innego terminu prosimy o kontakt pod numerem podanym w ogłoszeniu na konkretnej klatce schodowej.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 14 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:22 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 14 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:21 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 12 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:20 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 12 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:19 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 11, Swarzędz
 • Termin:15 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 10 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:14 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 10 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:13 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 7 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:12 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 7 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:08 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 6 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:07 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 6 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:06 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 5, Swarzędz
 • Termin:05 września 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

MONTAŻ URZĄDZEŃ NA KLATKACH SCHODOWYCH

 • Lokalizacja:os. Raczyńskiego 5-36, os. Działyńskiego 1A-1E
 • Termin:od 19 sierpnia 2022
  do 29 sierpnia 2022
  godz. 7:00-19:00
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że w dniu 18.08.2022 rozpoczęły się prace związane z montażem urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 10 - 13, Swarzędz
 • Termin:24 sierpnia 2022
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 1 - 4, Swarzędz
 • Termin:23 sierpnia 2022
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 5,6,7,9, Swarzędz
 • Termin:20 sierpnia 2022
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 10,11, Swarzędz
 • Termin:19 sierpnia 2022
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

BRAK WODY !

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 22, 23
 • Termin:19 sierpnia 2022
  godz. 7:00-18:00
 • Kontakt:Majewski Waldemar tel. 602 251 607
 • Informacje dodatkowe:W związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągowej, która wystąpiła w hydrofornii obsługującej wieżowce na os. Kościuszkowców 22 i 23 – informujemy że w dn. 19.08.2022 r. w godz. 7:00 do 18:00 będą występować przerwy w dostawie wody do mieszkań. Jednocześnie wymienione zostaną główne zawory wodne w ww. budynkach.
  Zwracamy się z prośbą o przygotowanie niezbędnych zapasów wody na czas przerwy.

REMONT BALKONÓW

 • Lokalizacja:ul. Warszawska 81-83-85 POZNAŃ
 • Termin:19 sierpnia 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Wykonawca: "U PIOTRA" Piotr Marut
 • Informacje dodatkowe:W dniu 19 sierpnia 2022 r.(piątek) rozpoczną się prace remontowe części balkonów przy ul. Warszawskiej 81, 83, 85 w Poznaniu.

  Po dokonaniu oględzin i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru balkonów przeznaczonych do remontu w bieżącym roku, wykonawca poinformuje właścicieli wytypowanych mieszkań indywidulnym ogłoszeniem.
  W miarę postępów prac, prosimy o usunięcie wszelkich rzeczy znajdujących się na wskazanych balkonach, które mogą utrudniać prowadzenie w/w remontu (np. kwiaty, meble ogrodowe, osłony balustrad itp.).

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 7,8,9, Swarzędz
 • Termin:18 sierpnia 2022
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 3,4,5,6, Swarzędz
 • Termin:17 sierpnia 2022
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 38,39, Swarzędz
 • Termin:16 sierpnia 2022
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 1,2, Swarzędz
 • Termin:16 sierpnia 2022
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 32,35,36,37, Swarzędz
 • Termin:12 sierpnia 2022
  godz. 10:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Remont instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 3 mieszkania od 31 do 60
 • Termin:od 08 sierpnia 2022
  do 12 sierpnia 2022
  godz. -------
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 660-763-095
 • Informacje dodatkowe:Od dnia 8.08.2022 od godz. 8:00 do dnia 12.08.2022 godz. 14:00 przeprowadzony zostanie remont instalacji gazowej w piwnicy.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu. Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach - po godz. 10:00
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączania gazu.

Awaria - Wyłączenie wody

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 22 i 23, Swarzędz
 • Termin:11 sierpnia 2022
  godz. 7:00-17:00
 • Kontakt:AFFA Instal Waldemar Majewski, tel.: 602 251 607
 • Informacje dodatkowe:W związku z awarią na instalacji wodnej w dniu 11.08.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkań w godzinach od 7:00 do 17:00 (termin może ulec zmianie)
  Przepraszamy za utrudnienia.

Przebudowa sieci cieplnej

 • Lokalizacja:ul. Tomickiego 29, 31, 33, 35
 • Termin:od 18 lipca 2022
  do 07 sierpnia 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Kierownik robót Gerard Kaliszewski
 • Informacje dodatkowe:Prace polegające na budowie odcinka przyłącza sieci cieplnej na wysokości wejść do klatek nr 29 oraz 31 mogą powodować chwilowe utrudnienia w dostępie do miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej.

Remont instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 3 mieszkania od 1 do 30
 • Termin:od 01 sierpnia 2022
  do 05 sierpnia 2022
  godz. -------
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 660-763-095
 • Informacje dodatkowe:Od dnia 1.08.2022 od godz. 8:00 do dnia 5.08.2022 godz. 14:00 przeprowadzony zostanie remont instalacji gazowej w piwnicy.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu. Następnie uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach - po godz. 10:00
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączania gazu.

Przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody

 • Lokalizacja:OS. DZIAŁYŃSKIEGO 1A, 1B, 1C
 • Termin:02 sierpnia 2022
  godz. 9:00-14:00
 • Kontakt:Firma instalacyjna KAŻMIERCZAK, tel. 602 635 959
 • Informacje dodatkowe:Ze względu na konieczność prac na instalacji wodnej, wystąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody do Państwa mieszkań i lokali użytkowych. Przepraszamy za utrudnienia.

PRZEGLĄD KOMINIARSKI

 • Lokalizacja:os. Cegielskiego 23-34
 • Termin:od 01 lipca 2022
  do 31 lipca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Hubert Jabs tel. 722 086 843

Wymiana okien piwnicznych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 17
 • Termin:29 lipca 2022
  godz. 8:00-15:00
 • Kontakt:Firma MIROX tel. 693-846-591
 • Informacje dodatkowe:Drodzy Mieszkańcy !
  W ww. dniach planowana jest wymiana okien piwnicznych. Mieszkańców którzy posiadają okna w komórkach piwnicznych prosimy o bezpośredni kontakt z ekipą montażową pod numerem telefonu: 693-846-591 (Firma Mirox) w celu ustalenia terminu wymiany. Prosimy jednocześnie o ewentualne usunięcie przedmiotów blokujących wymianę okien piwnicznych. Dziękujemy.
  Przepraszamy za utrudnienia. Administracja osiedli.

Remont instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 25
 • Termin:27 lipca 2022
  godz. 9:00-14:00
 • Kontakt:Zakład instalacyjno-budowlany K.A. ZYCH tel. 663-136-666
 • Informacje dodatkowe:W związku z planowanym remontem instalacji gazowej w dniu 27.07.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie gazu.

Wymiana okien piwnicznych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 18
 • Termin:22 lipca 2022
  godz. 8:00-15:00
 • Kontakt:Firma MIROX tel. 693-846-591
 • Informacje dodatkowe:Drodzy Mieszkańcy !
  W ww. dniach planowana jest wymiana okien piwnicznych. Mieszkańców którzy posiadają okna w komórkach piwnicznych prosimy o bezpośredni kontakt z ekipą montażową pod numerem telefonu: 693-846-591 (Firma Mirox) w celu ustalenia terminu wymiany. Prosimy jednocześnie o ewentualne usunięcie przedmiotów blokujących wymianę okien piwnicznych. Dziękujemy.
  Przepraszamy za utrudnienia. Administracja osiedli.

Wymiana okien piwnicznych

 • Lokalizacja:Czwartaków 14 i 15
 • Termin:od 18 lipca 2022
  do 22 lipca 2022
  godz. 8:00-15:00
 • Kontakt:Firma MIROX tel. 693-846-591
 • Informacje dodatkowe:Drodzy Mieszkańcy !
  W ww. dniach planowana jest wymiana okien piwnicznych. Mieszkańców którzy posiadają okna w komórkach piwnicznych prosimy o bezpośredni kontakt z ekipą montażową pod numerem telefonu: 693-846-591 (Firma Mirox) w celu ustalenia terminu wymiany. Prosimy jednocześnie o ewentualne usunięcie przedmiotów blokujących wymianę okien piwnicznych. Dziękujemy.
  Przepraszamy za utrudnienia. Administracja osiedli.

Przerwy w dostawie zimnej i ciepłej wody

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 18, 19, 20, 21, 22
 • Termin:21 lipca 2022
  godz. 8:00-14:00
 • Kontakt:Firma instalacyjna KAŻMIERCZAK, tel. 602 635 959
 • Informacje dodatkowe:W najbliższy czwartek kontynuowane będą prace na instalacji wodnej, w związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie zimnej i ciepłej wody do Państwa mieszkań i lokali użytkowych. Przepraszamy za utrudnienia.

Wymiana okien piwnicznych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 16
 • Termin:od 11 lipca 2022
  do 15 lipca 2022
  godz. 8:00-15:00
 • Kontakt:Firma MIROX tel. 693-846-591
 • Informacje dodatkowe:Drodzy Mieszkańcy !
  W ww. dniach planowana jest wymiana okien piwnicznych. Mieszkańców którzy posiadają okna w komórkach piwnicznych prosimy o bezpośredni kontakt z ekipą montażową pod numerem telefonu: 693-846-591 (Firma Mirox) w celu ustalenia terminu wymiany. Prosimy jednocześnie o ewentualne usunięcie przedmiotów blokujących wymianę okien piwnicznych. Dziękujemy.
  Przepraszamy za utrudnienia. Administracja osiedli.

Remont części balkonów

 • Lokalizacja:os. Działyńskiego 1D, I klatka
 • Termin:14 lipca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Wykonawca: firma
 • Informacje dodatkowe:14 lipca br. rusza kolejny etap remontu balkonów. W miarę postępów prac prosimy o usunięcie wszelkich rzeczy znajdujących się na balkonach, które mogą utrudniać remont (np. kwiaty, meble ogrodowe, osłony balustrad). Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniach na klatce schodowej.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 20, Swarzędz
 • Termin:od 13 lipca 2022
  do 14 lipca 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 13.07.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorem, pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 16,17,18,19,21,, Swarzędz
 • Termin:13 lipca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 10,11,12,14,15, Swarzędz
 • Termin:12 lipca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 19, Swarzędz
 • Termin:od 11 lipca 2022
  do 12 lipca 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 11.07.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorem, pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

Wymiana okien piwnicznych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 21 i 22
 • Termin:od 04 lipca 2022
  do 08 lipca 2022
  godz. 8:00-16:00
 • Kontakt:Firma MIROX tel. 693-846-591
 • Informacje dodatkowe:Drodzy Mieszkańcy !
  W ww. dniach planowana jest wymiana okien piwnicznych. Mieszkańców którzy posiadają okna w komórkach piwnicznych prosimy o bezpośredni kontakt z ekipą montażową pod numerem telefonu: 693-846-591 (Firma Mirox) w celu ustalenia terminu wymiany. Prosimy jednocześnie o ewentualne usunięcie przedmiotów blokujących wymianę okien piwnicznych. Dziękujemy.
  Przepraszamy za utrudnienia. Administracja osiedli.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 12,14,15,16, Swarzędz
 • Termin:07 lipca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 17,18,19,20,21,22, Swarzędz
 • Termin:07 lipca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 7,10,11, Swarzędz
 • Termin:06 lipca 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 2,3,4,5,6, Swarzędz
 • Termin:05 lipca 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604 800 470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Remont kapitalny balkonów

 • Lokalizacja:os. czwartaków 10
 • Termin:30 czerwca 2022
  godz. 7:00-18:00
 • Kontakt:Wykonawca: Firma Izo-Bud
 • Informacje dodatkowe:Rusza ostatni etap remontu kapitalnego balkonów ww.budynków. Prosimy o uprzątnięcie balkonów z rzeczy. Szczegóły w ogłoszeniach na klatkach schodowych.

Przegląd kominiarski

 • Lokalizacja:os. Cegielskiego 1-22
 • Termin:od 10 czerwca 2022
  do 30 czerwca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Hubert Jabs 722 086 843

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Cegielskiego 13-34
 • Termin:od 27 czerwca 2022
  do 30 czerwca 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak tel. 502 046 557

Przegląd instalacji elektrycznej (II termin)

 • Lokalizacja:ANTONINEK, Poznań
 • Termin:27 czerwca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:Firma EL-SUN - Mariusz Strużyński, tel: 668 014 802

Wymiana okien piwnicznych

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 12
 • Termin:od 20 czerwca 2022
  do 25 czerwca 2022
  godz. 7:00-20:00
 • Kontakt:Firma MIROX tel. 693-846-591
 • Informacje dodatkowe:Drodzy Mieszkańcy !
  os. Czwartaków 12
  WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH
  W dn. od 20. czerwca 2022 r. do 30. czerwca 2022 r. planowana jest wymiana okien piwnicznych. Mieszkańców którzy posiadają okna w komórkach piwnicznych prosimy o bezpośredni kontakt z ekipą montażową pod numerem telefonu: 693-846-591 (Firma Mirox) w celu ustalenia terminu wymiany. Prosimy jednocześnie o ewentualne usunięcie przedmiotów blokujących wymianę okien piwnicznych. Dziękujemy.
  Przepraszamy za utrudnienia. Administracja osiedli.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 4 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:23 czerwca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 4 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:22 czerwca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 3, Swarzędz
 • Termin:21 czerwca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os.Czwartaków 16 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:20 czerwca 2022
  godz. 9:00-14:00
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 20.06.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 2, Swarzędz
 • Termin:20 czerwca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os.Czwartaków 16 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:17 czerwca 2022
  godz. 9:00-14:00
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 17.06.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os.Czwartaków 14 IV - VI kl., Swarzędz
 • Termin:15 czerwca 2022
  godz. 9:00-14:00
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 15.06.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy bud. nr 6 i 7
 • Termin:14 czerwca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604800470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:Czwartaków 20,22, Swarzędz
 • Termin:14 czerwca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os.Czwartaków 14 I - III kl., Swarzędz
 • Termin:14 czerwca 2022
  godz. 9:00-14:00
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:Czwartaków 15,16,17, Swarzędz
 • Termin:13 czerwca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os.Czwartaków 17, Swarzędz
 • Termin:13 czerwca 2022
  godz. 9:00-14:00
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 13.06.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:Czwartaków 6,7, Swarzędz
 • Termin:10 czerwca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 35, Swarzędz
 • Termin:od 06 czerwca 2022
  do 10 czerwca 2022
  godz. 9:00-12:00
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 06.06.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy bud. nr 3 i 5
 • Termin:09 czerwca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604800470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:Czwartaków 18,19,21, Swarzędz
 • Termin:09 czerwca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 7, Swarzędz
 • Termin:09 czerwca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os.Czwartaków 15, Swarzędz
 • Termin:09 czerwca 2022
  godz. 9:00-14:00
 • Kontakt:Dawid Szmyt, tel. 600 807 139
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 9.06.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

5-letni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej

 • Lokalizacja:ANTONINEK, Poznań
 • Termin:od 06 czerwca 2022
  do 09 czerwca 2022
  godz. 16:30-20:00
 • Kontakt:Firma EL-SUN - Mariusz Strużyński, tel: 668 014 802
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Zygmunta III Wazy bud. nr 1 i 2
 • Termin:08 czerwca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604800470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:Czwartaków 12,14, Swarzędz
 • Termin:08 czerwca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 6 (IV - VI kl.), Swarzędz
 • Termin:08 czerwca 2022
  godz. 6:00-6:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja: os. Władysława IV bud. nr 4 i 5
 • Termin:07 czerwca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604800470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:Czwartaków 2,3,4, Swarzędz
 • Termin:07 czerwca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 6 (I - III kl.), Swarzędz
 • Termin:07 czerwca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:Czwartaków 5,10,11, Swarzędz
 • Termin:06 czerwca 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5 - LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 5, Swarzędz
 • Termin:06 czerwca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:Ryszard Kamiński
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 36, Swarzędz
 • Termin:od 02 czerwca 2022
  do 03 czerwca 2022
  godz. 14:00-20:00
 • Kontakt:AFFA Instal Waldemar Majewski, tel.: 602 251 607 lub 535 090 450
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 02.06.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja: os. Władysława IV bud. nr 2 i 3
 • Termin:02 czerwca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604800470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:ul. Poznańska 33
 • Termin:01 czerwca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604800470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Czyszczenie przewodów kominowych

 • Lokalizacja:os. Władysława IV bud. nr 1
 • Termin:01 czerwca 2022
  godz. 17:00-20:00
 • Kontakt:P.W. "Komin-Gaz" Grzegorz Maliszewski, tel. 604800470
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.

Remont instalacji gazowej

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 15 m. 1 -30, os. Kościuszkowców 14 m.1,3,5,7,9, os. Kościuszkowców 16 m. 1,3,5,7,9
 • Termin:31 maja 2022
  godz. 9:00-13:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:W dniu 31.05.2022 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00 przeprowadzony zostanie remont instalacji gazowej w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie po godz. 12 uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Swarzędz, os. Cegielskiego 1-12
 • Termin:od 09 maja 2022
  do 31 maja 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak 502 046 557

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 37
 • Termin:od 26 maja 2022
  do 31 maja 2022
  godz. 14:00-20:00
 • Kontakt:AFFA Instal Waldemar Majewski, tel.: 602 251 607 lub 535 090 450
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 26.05.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:os. Władysława IV 1 - 5, ul. Poznanska 33
 • Termin:30 maja 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 23, 24, 25
 • Termin:od 16 maja 2022
  do 27 maja 2022
  godz. 9:00-14:00
 • Kontakt:Firma instalacyjna KAŹMIERCZAK, tel. 602 635 959
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny wymiany w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych. Prosimy o obecność w mieszkaniu i umożliwienie instalatorom dostępu do wodomierzy.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 38
 • Termin:od 23 maja 2022
  do 27 maja 2022
  godz. 8:00-20:00
 • Kontakt:AFFA Instal Waldemar Majewski, tel.: 602 251 607 lub 535 090 450
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 23.05.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY

 • Lokalizacja:OS. DZIAŁYŃSKIEGO 1E
 • Termin:25 maja 2022
  godz. 9:00-15:00
 • Kontakt:Firma instalacyjna KAŹMIERCZAK, tel. 602 635 959
 • Informacje dodatkowe:Podczas wymiany wodomierzy mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. DZIAŁYŃSKIEGO 1E
 • Termin:23 maja 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w komunikatach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA W/W KONTROLI.

Remont instalacji gazowej

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 8 (m. 21 - 40), ul. Gryniów 7 (m. 12,14,16,18,20)
 • Termin:19 maja 2022
  godz. 9:00-12:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:W dniu 19.05.2022 r. od godz. 9:00 do godz. 12:00 przeprowadzony zostanie remont instalacji gazowej w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie gazu.
  Następnie po godz. 12 uprawnieni monterzy będą wykonywać odpowietrzanie oraz zagazowanie instalacji i urządzeń gazowych w mieszkaniach.
  W tym czasie zabrania się samowolnie jakichkolwiek prób włączenia gazu.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 27, 28, 30, 31
 • Termin:od 16 maja 2022
  do 18 maja 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 39
 • Termin:od 10 maja 2022
  do 17 maja 2022
  godz. 9:00-20:00
 • Kontakt:AFFA Instal Waldemar Majewski, tel.: 602 251 607 lub 535 090 450
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 10.05.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Przegląd instalacji elektrycznej

 • Lokalizacja:ul. Wielkopolska 28, ul. Piasta 2,3,4,6, Kostrzyn
 • Termin:od 10 maja 2022
  do 13 maja 2022
  godz. 9:00-16:00
 • Kontakt:Z.U.E Jerzy Kaczmarek, tel.: 501 454 787
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 24, 25, 26
 • Termin:od 11 maja 2022
  do 12 maja 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. CEGIELSKIEGO 14, 15, 16, 17
 • Termin:od 09 maja 2022
  do 11 maja 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Brak prądu

 • Lokalizacja:Czwartaków 2/6/7
 • Termin:10 maja 2022
  godz. 8:00-11:00
 • Informacje dodatkowe:Obszar Swarzędz dzisiaj

  10 maja 2022 r. w godz. 08:00 - 11:00

  Swarzędz: os. Czwartaków 2, 6, 7.

Legalizacyjna wymiana wodomierzy

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 32
 • Termin:od 04 maja 2022
  do 10 maja 2022
  godz. 8:00-20:00
 • Kontakt:AFFA Instal Waldemar Majewski, tel.: 602 251 607 lub 535 090 450
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od dnia 4.05.2022 r. rozpoczynamy proces legalizacyjnej wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
  Prosimy o umożliwienie bezkolizyjnego dostępu do ww. urządzeń. W razie braku obecności podczas wymiany, prosimy o kontakt z instalatorami pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 21,22,23,24
 • Termin:04 maja 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Przegląd instalacji elektrycznej

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 1 do 11
 • Termin:od 04 kwietnia 2022
  do 30 kwietnia 2022
  godz. 9:00-16:00
 • Kontakt:ZUE Kaczmarek, tel. 501454787
 • Informacje dodatkowe:Prosimy o udostępnienie lokali.

Przegląd kominiarski

 • Lokalizacja:Kórnik ul. Śremska 24,26,28,32,32A,34
 • Termin:od 11 kwietnia 2022
  do 30 kwietnia 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Zbigniew Jabs 608 527 548
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe informacje zostaną rozwieszone na klatkach przez wykonawcę

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Swarzędz, os. Raczyńskiego 5-36
 • Termin:od 11 kwietnia 2022
  do 30 kwietnia 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak 502 046 557
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe informacje rozwiesi wykonawca prac.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 9,10,11,12
 • Termin:29 kwietnia 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 18,19,20
 • Termin:28 kwietnia 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 25,26,27
 • Termin:27 kwietnia 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 13,14,15,16,17
 • Termin:26 kwietnia 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 34, 35, 36
 • Termin:od 25 kwietnia 2022
  do 26 kwietnia 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Przegląd instalacji elektrycznej

 • Lokalizacja:ul. Poznańska 33, Swarzędz
 • Termin:25 kwietnia 2022
  godz. 9:00-16:00
 • Kontakt:ZUE Kaczmarek, tel. 501454787
 • Informacje dodatkowe:Prosimy o udostępnienie lokali.

Przegląd instalacji gazowej oraz wentylacji

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 5,6,7
 • Termin:25 kwietnia 2022
  godz. 9:00-18:00
 • Kontakt:Firma K. i A. Zych, tel. 660 763 095 lub 663 786 276
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 31, 32, 33
 • Termin:od 20 kwietnia 2022
  do 21 kwietnia 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 27, 28, 29, 30
 • Termin:od 11 kwietnia 2022
  do 13 kwietnia 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 21, 22, 23, 24, 25, 26
 • Termin:od 05 kwietnia 2022
  do 07 kwietnia 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Przegląd instalacji elektrycznej

 • Lokalizacja:Os. Zygmunta III Wazy 3
 • Termin:05 kwietnia 2022
  godz. 9:00-16:00
 • Kontakt:ZUE Kaczmarek, tel. 501454787
 • Informacje dodatkowe:Prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 16, 17
 • Termin:04 kwietnia 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Brak wody pitnej

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 18-27
 • Termin:31 marca 2022
  godz. 9:00-12:00
 • Informacje dodatkowe:Awaria wodociągu - godziny orientacyjne

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Luboń- ul. Kolonia PZNF 1-7, ul. A.Asnyka 5-7, Ul. Ar. Poznań 51; 81-85, ul. Dworcowa 23
 • Termin:od 01 marca 2022
  do 31 marca 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak 502 046 557

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Kórnik ul. Śremska 24,26,28,32,32A,34
 • Termin:od 01 marca 2022
  do 31 marca 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Paweł Leśniak 502 046 557

Przegląd kominiarski

 • Lokalizacja:Swarzędz, os. Raczyńskiego 5-36
 • Termin:od 01 marca 2022
  do 31 marca 2022
  godz. 9:00-17:00
 • Kontakt:Zbigniew Jabs 608 527 548

Roboty terenowe

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 25
 • Termin:od 09 marca 2022
  do 31 marca 2022
  godz. 7:00-16:00
 • Informacje dodatkowe:Rozpoczęły się roboty terenowe przystosowujące drogę pożarową do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Termin zakończenia prac może ulec zmianie.

Przebudowa sieci cieplnej

 • Lokalizacja:ul. Małachowskiego 4, 6
 • Termin:od 14 marca 2022
  do 31 marca 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Kierownik robót Gerard Kaliszewski
 • Informacje dodatkowe:Prace polegające na budowie odcinka przyłącza sieci cieplnej pomiędzy budynkami nr 4 oraz 6 mogą powodować chwilowe utrudnienia w dostępie do miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej

PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY - AWARIA

 • Lokalizacja:ul. Mścibora 70 i 72 Poznań
 • Termin:od 23 marca 2022
  do 25 marca 2022
  godz. 6:00-6:00
 • Informacje dodatkowe:Z powodu awarii mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody do mieszkań przez całą dobę. Przepraszamy za utrudnienia.

PRZEGLAD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 12,13,14,15
 • Termin:od 21 marca 2022
  do 24 marca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

PRZEGLĄD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:Os. Raczyńskiego 9, 10, 11
 • Termin:od 14 marca 2022
  do 16 marca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Prace serwisowe podzielników ciepła

 • Lokalizacja:Kórnik, ul. Śremska 24
 • Termin:11 marca 2022
  godz. 15:00-16:00
 • Kontakt:p. Rafał Mikulski (B-Meters Polska Sp. z o.o.) - tel. 500 259 967
 • Informacje dodatkowe:Prosimy o obecność w mieszkaniach.

PRZEGLAD 5-LETNI BUDOWLANY

 • Lokalizacja:OS. RACZYŃSKIEGO 5,6,7,8
 • Termin:od 09 marca 2022
  do 10 marca 2022
  godz. 15:00-18:00
 • Kontakt:RYSZARD KAMIŃSKI
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROLI.

Awaria ogrzewania

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 14
 • Termin:01 marca 2022
  godz. 10:30-18:00
 • Informacje dodatkowe:Wystąpiła awaria c.o. - powiadomiono Firmę Veolia

Planowe wyłączenie prądu

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 28, 29 i 13
 • Termin:23 lutego 2022
  godz. 8:00-11:00
 • Kontakt:Enea Operator, tel. 991
 • Informacje dodatkowe:Zgodnie z informacjami Enea Operator nastąpi wyłączenie prądu w ww. budynkach.

Awaria C.O.

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 9-12
 • Termin:22 lutego 2022
  godz. 7:00-13:00
 • Informacje dodatkowe:Nastąpiła usterka w węźle c.o. - oczekujemy na interwencję Firmy Veolia Poznań Energia. Godzina usunięcia awarii może ulec zmianie.
  Przepraszamy za utrudnienia.

AWARIA PRĄDU

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 8, 9, 10, 22, 23
 • Termin:22 lutego 2022
  godz. 7:00-12:00
 • Informacje dodatkowe:AWARIA prądu - informacje od ENEA

Wymiana drzwi

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 19, 20 i os. Dąbrowszczaków 5, 6, 7
 • Termin:21 lutego 2022
  godz. 9:00-20:00
 • Kontakt:Administracja osiedli, gryniow@sm-swarzedz.pl, tel.618174-011
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że trwa wymiana drzwi głównych do budynków na os. Czwartaków 19 i 20 oraz drzwi ewakuacyjnych w bud. os. Dąbrowszczaków 5,6,7. Prosimy o ostrożność !

Planowe wyłączenie prądu

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 19 (wieżowiec)
 • Termin:18 lutego 2022
  godz. 8:00-11:00
 • Kontakt:Enea Operator, tel. 991
 • Informacje dodatkowe:Zgodnie z informacjami Enea Operator nastąpi wyłączenie prądu w ww. budynku.

Planowe wyłączenie prądu

 • Lokalizacja:os. Kościuszkowców 10, 22, 23, 24.
 • Termin:18 lutego 2022
  godz. 8:00-11:00
 • Kontakt:Enea Operator, tel. 991
 • Informacje dodatkowe:Zgodnie z informacjami Enea Operator nastąpi wyłączenie prądu w ww. budynkach.

Brak ogrzewania

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 1 do 11
 • Termin:18 lutego 2022
  godz. 6:00-15:00
 • Informacje dodatkowe:Na skutek robót na linii energetycznej w dniu wczorajszym - mogą występować przerwy w ogrzewaniu budynków przy ul. Gryniów 1-11 w dn. 18.02.22 r.

Awaria Prądu

 • Lokalizacja:Gryniów 1-11, Czwartaków 20
 • Termin:18 lutego 2022
  godz. 8:00-12:00
 • Kontakt:Enea Operator, tel. 991
 • Informacje dodatkowe:Godzina usunięcia awarii może ulec zmianie.

Roboty terenowe

 • Lokalizacja:Kościuszkowców 30
 • Termin:od 16 lutego 2022
  do 18 lutego 2022
  godz. 8:00-18:00
 • Kontakt:Aquanet, tel. 994
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, że od 16.02 firma Aquanet będzie prowadziła prace wykopowe. Prosimy nie parkować samochodów w wyznaczonym obszarze.
  Roboty potrwają od 16.02. do 18.02. godz. 18.00 (piątek).

PRZEGLĄD KOMINIARSKI

 • Lokalizacja:os. Działyńskiego 1 A, B, C, D, E
 • Termin:17 lutego 2022
  godz. 10:00-17:00
 • Kontakt:Zbigniew Jabs 608 527 548
 • Informacje dodatkowe:Przegląd odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2022r. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na klatkach schodowych.

PRACE NAPRAWCZE

 • Lokalizacja:os. Dąbrowszczaków 5, 6, 7
 • Termin:17 lutego 2022
  godz. 7:00-12:00
 • Informacje dodatkowe:Informujemy, iż w związku z koniecznością wykonania prac inwestycyjnych przez firmę VEOLIA na miejskiej sieci ciepłowniczej, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków nr 5, 6, 7 na os. Dąbrowszczaków.

Planowe wyłączenie prądu

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 1-11
 • Termin:17 lutego 2022
  godz. 8:00-14:00
 • Kontakt:Enea Operator, tel. 991
 • Informacje dodatkowe:Zgodnie z informacjami Enea Operator nastąpi wyłączenie prądu w ww. budynkach podczas działań w obrębie ul. Cieszkowskiego

Awaria telefonów administracji osiedli przy ul. Gryniów 6

 • Lokalizacja:ul. Gryniów 6
 • Termin:17 lutego 2022
  godz. 8:00-14:00
 • Informacje dodatkowe:Ze względu na działania prowadzone przez Enea Operator w obrębie ul. Cieszkowskiego - nastąpiła awaria telefonów do biura administracji osiedli przy ul. Gryniów 6. Prosimy o kontakt via e-mail: gryniow@sm-swarzedz.pl lub przez sekretariat Spółdzielni tel.61 8174-011

Planowe wyłączenie prądu

 • Lokalizacja:os. Czwartaków 2, 3, 4, 5, 10
 • Termin:16 lutego 2022
  godz. 8:00-11:00
 • Kontakt:Enea Operator, tel. 991
 • Informacje dodatkowe:Zgodnie z informacjami Enea Operator nastąpi wyłączenie prądu w ww. budynkach.

Prace naprawcze

 • Lokalizacja:os. Raczyńskiego 14-17
 • Termin:11 lutego 2022
  godz. 9:00-12:00
 • Informacje dodatkowe:Z powodu prowadzenia prac naprawczych nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody do mieszkań.

Przegląd instalacji gazowej

 • Lokalizacja:Niedziałkowskiego 23,23A, Głęboka 4, Rybaki 1A, Chwaliszewo 17-23, Tomickiego 29-35, Główna 55-59A, Warszawska 81-85, Małachowskiego 4,6
 • Termin:od 01 września 2023
  do 30 listopada -0001
  godz. 11:30-18:30
 • Kontakt:Paweł Leśniak, tel: 501207726
 • Informacje dodatkowe:Szczegółowe terminy i godziny przeglądu w danym budynku zostaną zamieszczone w informacjach rozwieszanych na klatkach schodowych.
  PROSIMY O OBECNOŚĆ I UDOSTĘPNIENIE MIESZKANIA W CELU PRZEPROWADZENIA WW. KONTROL

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej