Regulamin usługi Zdalny Dostęp

REGULAMIN
USŁUGI „ZDALNY DOSTĘP”

 

§ 1


W niniejszym regulaminie pod pojęciem Usługi rozumieć będziemy usługę zdalnego dostępu za pośrednictwem sieci Internet do wybranych danych księgowych lokalu określonego w formularzu aktywacji usługi oraz wysyłanie najważniejszych informacji dotyczących Spółdzielni Mieszkaniowej drogą elektroniczną.


Usługę dostarcza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, zwana dalej w skrócie SM.
Użytkownik oznacza osobę, której dane i podpis widnieją na formularzu aktywacji usługi.

 § 2


Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na formularzu aktywacji usługi.

 § 3


Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających dostęp do Usługi osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności hasła dostępu.

 § 4


W przypadku utraty danych niezbędnych do autoryzacji, Użytkownik powinien zgłosić się osobiście, z dowodem tożsamości, w Punkcie Obsługi Klienta SM- Dział Marketingu SM, ul. Kwaśniewskiego 1, pokój 202.

 § 5


Wszelkie informacje o nieprawidłowościach związanych z działaniem usługi Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres zdalnydostep@sm-swarzedz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 61 64 69 254 w godzinach pracy SM.

 § 6


Instrukcja korzystania z Usługi oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej SM, w zakładce STATUT, REGULAMINY. Strona główna SM: http://www.sm-swarzedz.pl

 § 7


SM nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Brak ciągłości świadczenia usługi lub jej nieprawidłowe działanie niezawinione działaniem SM (np. awarie łącza internetowego).
  • Nieprawidłowe działanie Usługi w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) korzystania z Usługi przez Użytkownika.
  • Podania błędnych lub niepełnych danych przez Użytkownika w formularzu aktywacji usługi.
  • Skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych autoryzacyjnych (w tym hasła) Użytkownika.
  • Przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy, wymiany sprzętu).

 § 8


SM ma prawo zablokowania Usługi Użytkownikowi, który wykorzystuje Usługę niezgodnie z przeznaczeniem lub na szkodę SM lub osób trzecich.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej