Regulamin usługi Zdalny Dostęp

 

REGULAMIN
USŁUGI „ZDALNY DOSTĘP”

§ 1

W niniejszym regulaminie, pod pojęciem Usługi rozumieć będziemy usługę Zdalnego Dostępu za pośrednictwem sieci Internet do wybranych danych księgowych lokalu określonego w formularzu aktywacji usługi oraz wysyłanie najważniejszych informacji dotyczących Spółdzielni Mieszkaniowej - drogą elektroniczną.

Usługę dostarcza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, zwana dalej w skrócie SM.
   Użytkownik oznacza osobę, której dane i podpis widnieją na formularzu aktywacji usługi.

 § 2

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na formularzu aktywacji usługi.

 § 3

Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych, umożliwiających dostęp do Usługi, osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności hasła dostępu.

 § 4

W przypadku utraty danych niezbędnych do autoryzacji, Użytkownik powinien zgłosić się osobiście, z dowodem tożsamości, w Punkcie Obsługi Klienta SM - Dział Czynszów, ul. Kwaśniewskiego 1, pokój 111.

 § 5

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach związanych z działaniem usługi, Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres zdalnydostep@sm-swarzedz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 61 64 69 224 w godzinach pracy Spółdzielni.

 § 6

Instrukcja korzystania z Usługi oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni, w zakładkach: AKTY PRAWNE - REGULAMINY oraz DRUKI DO POBRANIA. Strona główna SM: www.sm-swarzedz.pl

 § 7

W przypadku rezygnacji z papierowych blankietów opłat, Użytkownikowi - członkowi Spółdzielni przysługuje bonifikata w wysokości 5,00 zł miesięcznie.

§ 8

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Brak ciągłości świadczenia usługi lub jej nieprawidłowe działanie niezawinione działaniem SM (np. awarie łącza internetowego).
  • Nieprawidłowe działanie Usługi w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) korzystania z Usługi przez Użytkownika.
  • Podania błędnych lub niepełnych danych przez Użytkownika w formularzu aktywacji usługi.
  • Skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych autoryzacyjnych (w tym hasła) Użytkownika.
  • Przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy, wymiany sprzętu).

§ 9

Spółdzielnia Mieszkaniowa ma prawo zablokowania Usługi Użytkownikowi, który wykorzystuje Usługę niezgodnie z przeznaczeniem lub na szkodę Spółdzielni lub osób trzecich.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej