ZDALNY DOSTĘP

Na dole strony znajdą Państwo formularz aktywacji usługi "Zdalny Dostęp".
Przed pobraniem należy zapoznać się z regulaminem.


REGULAMIN USŁUGI „ZDALNY DOSTĘP”

§ 1

W niniejszym regulaminie pod pojęciem Usługi rozumieć będziemy usługę zdalnego dostępu za pośrednictwem sieci Internet do wybranych danych księgowych lokalu określonego w formularzu aktywacji usługi oraz wysyłanie najważniejszych informacji dotyczących Spółdzielni Mieszkaniowej drogą elektroniczną.

 Usługę dostarcza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, zwana dalej w skrócie SM.

 Użytkownik oznacza osobę, której dane i podpis widnieją na formularzu aktywacji usługi.

§ 2

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na formularzu aktywacji usługi.

§ 3

Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających dostęp do Usługi osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności hasła dostępu.

§ 4

W przypadku utraty danych niezbędnych do autoryzacji, Użytkownik powinien zgłosić się osobiście, z dowodem tożsamości, w Punkcie Obsługi Klienta SM - Dział Czynszów, ul. Kwaśniewskiego 1, pokój 111.

 § 5

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach związanych z działaniem usługi Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres zdalnydostep@sm-swarzedz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 61 64 69 224 w godzinach pracy SM.

§ 6

Instrukcja korzystania z Usługi oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej SM, w zakładce AKTY PRAWNE, REGULAMINY. Strona główna SM: http://www.sm-swarzedz.pl

§ 7

SM nie ponosi odpowiedzialności za:

 ·          Brak ciągłości świadczenia usługi lub jej nieprawidłowe działanie niezawinione działaniem SM (np. awarie łącza internetowego).

 ·          Nieprawidłowe działanie Usługi w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) korzystania z Usługi przez Użytkownika.

 ·          Podania błędnych lub niepełnych danych przez Użytkownika w formularzu aktywacji usługi.

 ·          Skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych autoryzacyjnych (w tym hasła) Użytkownika.

 ·          Przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy, wymiany sprzętu).

§ 8

SM ma prawo zablokowania Usługi Użytkownikowi, który wykorzystuje Usługę niezgodnie z przeznaczeniem lub na szkodę SM lub osób trzecich.

Kliknij w plik pdf poniżej, otwórz, wydrukuj i wypełnij formularz ZDALNY DOSTĘP:

Formularz aktywacji usługi "Zdalny Dostęp"

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej