OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (MONITORING)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu jako Administrator Państwa danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny podaje, co następuje:

 1. Dane dotyczące Administratora:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, 62 -020 Swarzędz, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000153296, NIP: 7770020657, REGON: 000488792.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  iod@sm-swarzedz.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w szczególności poprzez:
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia objętego monitoringiem wizyjnym,
  • pomoc w ustaleni sprawcy czynu zabronionego lub wyrządzonej szkody oraz ustalenie istotnych okoliczności ewentualnych zdarzeń zarejestrowanych i utrwalonych w systemie monitoringu,
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi konsekwencją zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu.

 4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom, jedynie w sytuacji, gdy wskażą podstawę prawną i interes prawny.

 5. O ile dane zapisane w systemie monitoringu nie będą dowodami w ramach toczących się postępowań przed sądami powszechnymi lub przed organami ścigania mającymi za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, będą przechowywane przez okres do 2 tygodni, przy czym czas ten może być skrócony z uwagi na  automatyczne usuwanie danych poprzez nadpisanie zarejestrowanego obrazu.

 6. Każdy ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.

 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Uzyskanie zgody na zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku w systemie monitoringu nie jest konieczne, w sytuacji wejścia na teren objęty monitoringiem, w związku z czym podanie danych osobowych, w postaci utrwalonego wizerunku jest obligatoryjne.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pozyskanych danych Spółdzielnia wdrożyła procedury opisane w Polityce ochrony danych, które chronią przed nieuprawnionym przetwarzaniem.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej