OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu jako Administrator Państwa danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny podaje, co następuje:

 1. Dane dotyczące Administratora:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, 62 -020 Swarzędz, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000153296, NIP: 7770020657, REGON: 000488792.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  iod@sm-swarzedz.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 4. O ile dane nie będą dowodami w ramach toczących się postępowań przed sądami powszechnymi lub przed organami ścigania, będą przechowywane przez okres do 2 tygodni, przy czym czas ten może być skrócony z uwagi na automatyczne usuwanie danych poprzez ich nadpisanie.

 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do państwa,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie).

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej