OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu jako Administrator Państwa danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny podaje, co następuje:

 1. Dane dotyczące Administratora:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, 62 -020 Swarzędz, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000153296, NIP: 7770020657, REGON: 000488792.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  iod@sm-swarzedz.pl
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w celu:
 • zbierania odrębnie zgód, które będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 • wykonania umowy i będą przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (np. Prawo Spółdzielcze, Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu), które będą przechowywane przez okres wynikający ze wzajemnych stosunków prawnych.
 • wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a w zakresie związanym z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - do czasu prawomocnego zakończenia postępowań mających na celu wyegzekwowanie tychże roszczeń.
 1. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 1. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, księgowe, prawne, informatyczne, a także firmom zapewniającym prawidłową eksploatację i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  - żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  - żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  - żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do państwa
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
  - cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie).

 9. W zależności od celów wymienionych w pkt. 3. podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy, oraz dobrowolnym, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań Administratora.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej