Sprawy czekają na realizację

2016-12-30 Sprawy czekają na realizację

Od wielu lat Spółdzielnia Mieszkaniowa próbuje zrealizować wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Swarzędzu szereg spraw, których szczęśliwy finał miałby znaczący wpływ na komfort zamieszkania i życia na osiedlach.

Urząd reprezentowany jest przez zmieniających się włodarzy i z większością z nich Spółdzielnia podpisuje uzgodnienia na początku każdej kadencji. Swego czasu, kiedy burmistrzem była jeszcze Anna Tomicka, publikowaliśmy listę spraw, o które ubiegała się Spółdzielnia i których w większości nie udało się wspólnie zrealizować. Brak oczekiwanych dla spółdzielców efektów był przyczynkiem do tego, że dwa lata temu Spółdzielnia poparła w wyborach samorządowych na burmistrza miasta innego kandydata - Mariana Szkudlarka. I tym razem zostały spisane wzajemne uzgodnienia, i tym razem były wzajemne zapewnienia, również na łamach prasy i telewizji. Niestety po pewnym czasie i tym razem, niczym déjà vu, ze strony Ratusza zaczęły piętrzyć się nieoczekiwane przeszkody, które uniemożliwiają realizację uzgodnionych wcześniej zadań.

Wróćmy jednak do tego, jak było. Pierwsze wzajemne ustalenia zapadły jeszcze w okresie przedwyborczym i były publikowane na łamach „Informatora Spółdzielczego” oraz emitowane w telewizji STK. W kolejnych miesiącach Spółdzielnia spotykała się z nowo wybranym burmistrzem i jego służbami, omawiając strategiczne zadania do wykonania. Publikujemy jedno z pism złożonych w tym czasie na ręce Burmistrza Miasta.

 Swarzędz, 19 lutego 2015 roku

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Szanowny Panie Burmistrzu

Wybór Pana na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, z którym wiążemy wielkie nadzieje, staje się okazją do załatwienia kluczowych kwestii w kontaktach ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu. Możemy wspólnie, poprzez wzajemne i obopólne korzyści (Spółdzielnia i Urząd) doprowadzić do załatwienia wieloletnich spraw, które nie zostały załatwione przez poprzedników. Wzajemne porozumienie, służące poprawie życia mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz może zdecydowanie zmienić trwający od wielu lat kryzys na linii Spółdzielnia-Urząd we wzajemną współpracę. Temu celowi służyła narada, zorganizowana w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w dniu 12 stycznia 2015 roku. W następstwie tej narady przedstawiamy Panu kompleks spraw, które mogłyby stać się przedmiotem naszego pierwszego, roboczego spotkania.

Tematy, które powinny być załatwione w pierwszej kolejności, jeszcze w bieżącym roku:
1) Wygaszenie wszystkich spraw sądowych, prowadzonych zarówno z powództwa Spółdzielni, jak i Urzędu. Wygaszenie powinno
iść w kierunku likwidacji wzajemnych rozliczeń finansowych.
2) Zadośćuczynienie mieszkańcom Swarzędza, w tym członkom Spółdzielni, i spełnienie podnoszonej przez Pana w okresie przedwyborczym możliwości wykupu gruntu za 5% wartości poprzez przygotowanie i lobbowanie uchwały o 95% bonifikacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Sprawy te traktujemy jako kluczowe na obecnym etapie współpracy.

W dalszym okresie istotnymi sprawami będą przedłożone w załączniku zagadnienia związane ze sprawami gospodarczymi, społeczno-samorządowymi, bezpieczeństwa i ładu społecznego, medialnymi oraz innowacyjnymi.
Zdajemy sobie sprawę, że podejmowana w zakresie współpracy problematyka wymagać będzie czasu i będzie możliwa do realizacji w całej Pana kadencji, która przypada na lata 2014-2018. W związku z powyższym jesteśmy gotowi, żeby na roboczym spotkaniu ustalić harmonogram działań oraz powołać wspólne, upoważnione zespoły robocze, które przez najbliższe trzy lata będą próbowały załatwić wskazane sprawy.
Oczekujemy od Pana zdecydowanych i konsekwentnych działań.

Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza i Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

 

WYKAZ ZAGADNIEŃ
do wspólnej realizacji
z Urzędem Miasta i Gminy w Swarzędzu:


I. Działania gospodarcze:
1) Wspólne działania, celem pozyskania unijnych środków oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.
2) Podjęcie działań na rzecz likwidacji źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany lokalnych źródeł ogrzewania budynków i mieszkań.
– Praktyczne zrealizowanie hasła: „Swarzędz miastem zadbanym i ekologicznym”.
3) Zrealizowanie miejsko-gminnego programu oświetleniowego (zamontowanie ekologicznego i energooszczędnego oświetlenia w całym Swarzędzu).
4) Uregulowanie własnościowe wszelkich spraw związanych z:
a) sieciami podziemnej infrastruktury uzbrojeniowej w Swarzędzu,
b) nieuregulowanymi sprawami terenowo-prawnymi (należy przeznaczyć te tereny na cele publiczne).
5) Stworzenie spójnej i skoordynowanej przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz polityki mieszkaniowej.
- Wykorzystanie rynku wtórnego, rewitalizacji zasobów mieszkaniowych do poprawy warunków życia ludzi o najniższym statusie materialnym w Swarzędzu.
- W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu oraz w zasobach zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz mieszkają ludzie niebogaci, którzy wymagają opieki.
- Ludzie średniozamożni oraz zamożni w Swarzędzu sami są w stanie rozwiązać swoje problemy mieszkaniowe. Natomiast na chwilę obecną do tych dwóch wymienionych grup kieruje się więcej pieniędzy niż do ludzi o najniższym statusie materialnym.

II. Działania społeczno-samorządowe:
1) Reaktywowanie samorządu pomocniczego na terenie miasta.
- Samorząd ten, w formie Rad Osiedli, powinien działać na tych samych zasadach co samorząd wiejski.
2) Należałoby w większym zakresie otoczyć opieką, również finansową, organizacje pozarządowe działające w mieście, także te działające w środowisku spółdzielczym.

III. Działania w zakresie bezpieczeństwa i ładu społecznego:
1) Wspólny monitoring po 2017 roku.
2) Wypracowanie wspólnych metod współpracy z Policją i Strażą Miejską.
- Należy pamiętać o tym, że te służby powinny przede wszystkim służyć mieszkańcom i ich bezpieczeństwu.
3) Dopracowanie konkretnych zasad współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie sprzątania, odśnieżania terenów miejskich oraz utrzymania i konserwacji spółdzielczych i miejskich terenów zielonych.
4) Uporządkowanie spraw związanych z ewidencją, pobieraniem opłat, sprzątaniem, szczepieniem i chipowaniem psów.
5) Wyznaczenie miejsca handlu poprzez stworzenie w największych skupiskach ludności targowisk z prawdziwego zdarzenia.
- Modernizacja targowiska w północnej części Swarzędza oraz stworzenie nowego targowiska w części południowej.

IV. Współpraca medialna:
1) Współdziałanie w tworzeniu systemu informacji dla mieszkańców poprzez:
a) rozwój Swarzędzkiej Telewizji Kablowej,
b) wspólne wydawnictwo prasowe,
c) wspólne wydania książkowe,
d) gadżety i okolicznościowe wydawnictwa.
2) Współdziałanie w organizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych i sportowych.

V. Współpraca w ramach innowacyjności:
1) Należałoby dopracować się własnych pomysłów na pozyskanie środków unijnych.
- Samodzielne tworzenie programów pozyskujących środki zewnętrzne.
- Stworzenie fermy fotowoltaicznej na dawnym wysypisku śmieci w Swarzędzu.

VI. Inne, ważne sprawy:
1) Proponujemy zorganizowanie w bieżącym roku, z udziałem osób i służb zajmujących się na co dzień zagospodarowaniem przestrzennym, seminarium bądź konferencji, poświęconej zagospodarowaniu przestrzennemu Gminy Swarzędz na najbliższe 30 lat.
- Swarzędz powinien posiadać plany rozwoju, wychodzące poza kadencję burmistrzów.
- Rozwój miasta powinien być efektem pracy urbanistów, architektów i planistów przestrzennych.
- Rozwój miasta powinien być określany na przynajmniej dziesięć lat do przodu.
- Należałoby odejść od tendencji zatwierdzania planów w niewielkich wycinkach miasta i gminy, bez globalnego spojrzenia na ich rozwój.
- Należałoby zabezpieczyć teren pod nowe centrum Swarzędza, gdyż w niedalekiej przyszłości Gmina może liczyć już ponad 50 tysięcy mieszkańców.
2) W 2018 roku Swarzędz obchodzić będzie 380-lecie nadania praw miejskich (jest to również ostatni rok kadencji aktualnej Rady Miejskiej). Natomiast Spółdzielnia będzie obchodzić Jubileusz 60-lecia powstania.
- Ta znacząca dla obu podmiotów data może stać się przyczynkiem do powołania zespołu ludzi, którzy zajęliby się opracowaniem działań uświetniających jubileusze licznymi efektami ekonomicznymi, organizacyjnymi oraz marketingowymi.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej