Ile szkód? Ile odszkodowań?

2016-03-17 Ile szkód? Ile odszkodowań?

Co roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej rozpatruje kilka ofert ubezpieczeniowych i wybiera towarzystwo ubezpieczeniowe, które zabezpiecza mienie spółdzielcze. Na przestrzeni lat Spółdzielnia współpracowała z wieloma towarzystwami, ale od kilku ostatnich najkorzystniejsza okazuje się oferta towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA.

 Jakie szkody?
  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ubezpiecza mienie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że w razie pożaru, zalania, czy szkód spowodowanych oblodzeniem Spółdzielnia otrzymuje odszkodowanie, które pomaga zniwelować szkodę i naprawić zniszczone mienie. Co ważne, ze spółdzielczego ubezpieczenia korzystają też poszkodowani mieszkańcy. Przeanalizowaliśmy zestawienie wszystkich szkód z ostatniej, całorocznej polisy i okazało się, że zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy zalań, pozostałe zdarzenia, jak np. pożar, zdarzają się stosunkowo rzadko i stanowią zaledwie promil zgłoszeń.

Ile szkód?
  W czasie całorocznej polisy, dotyczącej 2015 r., UNIQA odebrała 65 zgłoszeń o szkodach. Najwięcej szkód dotyczy zalań spowodowanych awariami w pionach wodno-kanalizacyjnych i CO – takich zgłoszeń wpłynęło 28. Kolejną grupę stanowią zalania przez nieszczelności w dachach – 20 zgłoszeń. Nieco mniej zalań zdarza się przez nieszczelności w złączach płyt budynków – 4 zgłoszenia. W analizowanym roku zgłoszono też dwie szkody wyrządzone przez pożar oraz inne szkody, najczęściej osobowe lub deliktowe, z udziałem osób trzecich.

Ile wypłat i jakiej wysokości?
UNIQA wypłaciła 51 odszkodowań. W 14 przypadkach towarzystwo odmówiło wypłaty (zgłoszenia nieuzasadnione, przypadki sporne z podejrzeniem wyłudzeń, sprawy sądowe, itp.). Wypłacane z ubezpieczenia kwoty są różnej wysokości, w zależności od rozmiaru szkody i jej oszacowania. Najczęściej odszkodowania wynoszą kilkaset złotych. Najmniejsze oszacowanie wyniosło niecałe 50 zł i dotyczyło zalania przez pion wodny, a największa wypłata wyniosła blisko 4 tys. zł i dotyczyła pożaru. Łączna suma wszystkich wypłat odszkodowawczych to ponad 47 tys. zł.

Szybkość reakcji
  Wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe, Spółdzielnia kieruje się nie tylko zakresem ubezpieczenia, ogólną kwotą wykupowanej polisy i wcześniejszymi opiniami o współpracy z ubezpieczycielem, ale również szybkością likwidowanej szkody. Z całorocznego raportu wynika, że czas, jaki upłynął od chwili zgłoszenia do chwili wypłaty, to zazwyczaj kilka- kilkanaście dni. Najdłuższe sprawy trwają około miesiąca (jeśli obywają się bez udziału sądu).
Co ciekawe, więcej czasu zajmuje mieszkańcom zgłoszenie zdarzenia. Są tacy, którzy zgłaszają szkodę nawet tego samego dnia lub dzień później. Inni czekają ze zgłoszeniem szkody nawet kilka miesięcy. Rekordzista zgłosił szkodę po 8 miesiącach od zdarzenia – i otrzymał odszkodowanie. Istnieje możliwość zgłoszenia szkody w okresie 3 lat od zdarzenia, ale im dalej, tym mniej szczegółów możemy pamiętać.

Co jest ubezpieczone?
  Przedmiotem Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych objęte są m.in.: budynki mieszkalne, pawilony, węzły cieplne, budynki techniczne, budynki biurowe, warsztaty, wyposażenie, narzędzia, wandalizm (w tym graffiti; osobno na budynki, obiekty małej architektury, urządzenia oświetleniowe), akty terrorystyczne.
Zakres Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jest bardzo szeroki, zabezpiecza nas m.in. od: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego lub lądowego, awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, katastrofy budowlanej, nawalnego deszczu, dymu, gradu, huraganu, osuwania się ziemi, powodzi, sadzy, śniegu, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, itd.

Jak uzyskać odszkodowanie?
  W przypadku szkody, w której winna jest Spółdzielnia, z ubezpieczenia mogą korzystać mieszkańcy. Istnieją tu dwie drogi postępowania:
Informację o szkodzie należy zgłosić pisemnie we właściwej Administracji Osiedli. We wniosku o wypłatę odszkodowania należy napisać, kiedy i w jakim miejscu doszło do zdarzenia, a także jaki jest rozmiar szkód i strat. Wnioski są potwierdzane i ewidencjonowane wg kolejności zgłoszeń, a następnie przekazywane towarzystwu Ubezpieczeniowemu.
Szkodę można zgłosić do ubezpieczyciela swojego mieszkania, na podstawie prywatnie podpisanej polisy. Ubezpieczyciel zwróci się następnie do Spółdzielni o potwierdzenie szkody i regresem ubezpieczeniowym będzie żądał roszczenia zwrotnego, czyli zwrotu kwoty wypłaconej mieszkańcowi przez podmiot odpowiedzialny za wyrządzenie szkody.

JC

Fot JC

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej