Spotkania z mieszkańcami

2016-06-01 Spotkania z mieszkańcami

Przed zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (2007 r.), które wprowadziły obowiązek organizowania Walnych Zgromadzeń (WZ), Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zwoływała Zebrania Przedstawicieli Członków (ZPC). Co roku ZPC poprzedzane były Zebraniami Grup Członkowskich (ZGC), czyli spotkaniami z mieszkańcami poszczególnych osiedli. Wielu mieszkańców wspomina, że tego rodzaju spotkania były efektywniejsze, ponieważ we własnym gronie omawiano na nich sprawy i problemy osiedlowych społeczności. Mimo zmian wprowadzonych przez ustawodawcę Zarząd Spółdzielni zauważa potrzebę spotkań z mieszkańcami i organizuje je w tych nieruchomościach, gdzie sprawy wymagają omówienia lub podjęcia decyzji przez członków Spółdzielni zamieszkujących w danym rejonie.

Kórnik – spotkanie w sprawie kotłowni

W połowie kwietnia br. Spółdzielnia zorganizowała spotkanie z mieszkańcami budynków przy ul. Śremskiej 26 i 28 w Kórniku-Bninie. W nieruchomościach koniecznie należy wymienić stare kotłownie na nowe, podobnie jak miało to miejsce w budynkach sąsiadujących w ubiegłym roku. Spółdzielnia przedstawiła mieszkańcom koncepcję wymiany kotłowni - do wyboru były oferty kupna i instalacji pieca firmy Buderus oraz dwóch pieców firmy De Dietrich. Ostatecznie podjęto decyzję o zakupie jednego z pieców De Dietrich w systemie pracy kaskadowym. Oferty zawierały też koszty dodatkowe, związane m.in. z wykonaniem dokumentacji technicznej dla nowej kotłowni, demontażem starej kotłowni, wymianą instalacji c.o. i c.w. oraz zasilania gazowego, montażem układów pompowych, zasobnika c.w.u., wkładu kominowego oraz systemu bezpieczeństwa gazowego, wykonaniem izolacji cieplnej kotłowni, instalacji elektrycznej, oświetlenia, odnowieniem kotłowni (posadzka i malowanie ścian), montażem drzwi przeciwpożarowych oraz instalacją stacji uzdatniania wody grzewczej wraz z filtrem wstępnego oczyszczania wody. Łączny koszt wymiany jednej kotłowni to ponad 90 tys. zł brutto.
Mieszkańcom zostały też przedstawione warunki finansowe przedsięwzięcia. W wyniku wcześniej podjętych przez mieszkańców decyzji, obie nieruchomości w Kórniku nie posiadają środków na tzw. funduszu odtworzeniowym. Są to środki zbierane na wypadek awarii lub potrzeby kupna nowej kotłowni. W takich przypadkach, jeśli mieszkańców nie stać na wyłożenie środków, Spółdzielnia zmuszona jest zaciągnąć na ten cel kredyt bankowy, co niestety podwyższy koszty inwestycji. Mieszkańcy mają możliwość spłaty przypadającej części jednorazowo (bez udziału kredytu) lub w dziesięcioletnich ratach (z udziałem kredytu). Wkrótce każdy mieszkaniec otrzyma od Spółdzielni pismo w tej sprawie i samodzielnie podejmie decyzję o sposobie spłaty.
Spółdzielnia planuje zakończyć przedsięwzięcie – proces uzgodnień z mieszkańcami oraz wymianę pieców – do jesieni, jeszcze przed włączeniem ciepła. Po wymianie kotłów mieszkańcy mogą spodziewać się oszczędności w zużyciu paliwa gazowego oraz eliminacji kosztów awarii, jakie występowały w przypadku starej kotłowni.

Ul. Niedziałkowskiego – spotkanie dotyczące podwórza

Dwunastego maja odbyło się z kolei spotkanie z mieszkańcami ul. Niedziałkowskiego 23, 23A w Poznaniu. Jak zapowiadała wcześniej Spółdzielnia nieruchomość modernizowana jest w dwóch etapach. Wykonano już etap I – termomodernizację elewacji budynku. Spotkanie dotyczyło etapu II – uporządkowania i zagospodarowania podwórza.
Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem mieszkańców. Pracownicy Działu Technicznego, Działu Ekonomicznego oraz Administracji Osiedli przedstawili koncepcję jedynego możliwego wariantu zagospodarowania niewielkiego podwórza z zachowaniem przepisów technicznych w zakresie prawa budowlanego, a zwłaszcza przepisów p. poż. Przedstawiono również warunki finansowe planowanego rozwiązania. Przedstawiciele Spółdzielni wyjaśnili ponadto, że przyjęte rozwiązanie pozwoli na uregulowanie spraw terenowo-prawnych, które od kilkunastu lat stanowią przeszkodę w kontynuowaniu procedury wynikającej z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.
W ramach remontu i modernizacji podwórza przewiduje się następujący zakres prac: rozbiórkę istniejących garaży, całkowitą wymianę nawierzchni, nowe odwodnienie terenu. W zamian utworzonych zostanie 14 nowych stanowisk postojowych, częściowo osłoniętych pergolami, które oddzielą również altanę śmietnikową i teren o nieuregulowanym stanie prawnym. Natomiast na pasie gruntu obecnie zajmowanym przez dewelopera – firmę Wechta – zasadzona będzie zieleń i powstanie oświetlenie.
Spółdzielnia jest obecnie na etapie przygotowania inwestycji i uzgodnień finansowych. Każdy z mieszkańców otrzymał ankietę, za pomocą której wyrazi akceptację lub dezaprobatę w stosunku do przedstawionych warunków technicznych i skutków finansowych inwestycji. Mieszkańcy będą mieli możliwość spłaty jednorazowej lub spłaty w pięcioletnich ratach. Prosimy, aby mieszkańcy zwrócili ankiety do 31 maja br.
Jeśli uda się uzyskać zgodę większości mieszkańców (50% +1), Spółdzielnia do końca br. wykona prace projektowe, a inwestycja byłaby realizowana w roku przyszłym.

Ul. Małachowskiego i os. Władysława IV

Kolejne spotkania, do których przygotowuje się Spółdzielnia, odbędą się z mieszkańcami nieruchomości przy ul. Małachowskiego 4, 6 (remonty budynku) oraz na os. Władysława IV (koncepcja zagospodarowania terenu wokół budynku).

JC

Wizualizacje nowego podwórza
Autor wizualizacji: Norbert Koliński

Podwórze - aktualnie (+ budowa deweloperska obok)

 Fot. Norbert Koliński

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej