Brak przeciwwskazań do termomodernizacji 
ze względu na nietoperze

2023-01-27 Brak przeciwwskazań do termomodernizacji <br />ze względu na nietoperze

   Spółdzielnia otrzymała ekspertyzę chiropterologiczną dotyczącą kolonii nietoperzy w budynku przy ulicy Gryniów 9 w Swarzędzu. W szczelinach mansard tego budynku, jeszcze w ubiegłym roku bytowała mała liczebnie kolonia nietoperzy (27-50 sztuk) z gatunku borowiec wielki.

Chiropterolodzy inwentaryzowali siedlisko rozrodcze (zaobserwowano osobniki młode) tego ściśle chronionego gatunku nietoperzy przeprowadzając szczegółowe kontrole na zewnątrz i wewnątrz budynku, z użyciem detektorów ultrasonicznych, rejestratorów, wzierników i kamer cyfrowych, kamer termowizyjnych oraz dronu, nasłuchując, wypatrując, szukając odchodów oraz prowadząc rozmowy z mieszkańcami. Obserwacje wykazały, że kolonia borowców jest stosunkowo mała, korzystająca z licznych siedlisk alternatywnych oraz bogatych w pokarm żerowisk.

Podczas nasłuchów stwierdzono aktywność 3 gatunków nietoperzy w okolicy budynku: przeloty mroczków późnych, przeloty i żerowanie karlików malutkich oraz przeloty, żerowanie i bytowanie wspomnianej kolonii borowców wielkich.

Kontrole letnie, potwierdzające bytowanie kolonii borowców, były przeprowadzane w lipcu 2022 r. Po kontroli jesiennej, we wrześniu 2022 r., stwierdzono wylot nietoperzy w sierpniu i brak obecności tych małych ssaków. RDOŚ zezwolił na likwidację siedliska i zalepienie otworów wlotowych pianką (wraz z montażem awaryjnej rurki plastikowej zakończonej otwieraną wyłącznie na zewnątrz siatką, choć szansa, że jakikolwiek osobnik został w siedlisku była znikoma) oraz nakazał wykonanie działań kompensacyjnych w postaci montażu czterech budek na południowej (preferowanej przez borowce wielkie) ścianie szczytowej pobliskiego budynku nr 8. Budki te zbudowane są z wysokogatunkowego trocinobetonu, odpornego na trudne warunki atmosferyczne panujące na dużych wysokościach, dzięki czemu będą funkcjonować przez wiele lat, bez konieczności naprawiania ich. Wielkość otworów wlotowych w zamontowanych przez Spółdzielnię budkach była odpowiednia dla borowca wielkiego.

Zimowa kontrola, przeprowadzona w styczniu br. w godzinach wieczorno-nocnych, nie wykazała obecności nietoperzy hibernujących w budynku ani ich ewentualnych siedlisk. Nietoperze nie zasiedliły ponownie budynku. Kolonia, będąca miejscem rozrodu borowców wielkich, została skutecznie zlikwidowana zgodnie z decyzją RDOŚ.

Ekspertyza potwierdza, że „na żadnym etapie likwidacji i obserwacji nie ucierpiał żaden nietoperz”, a „inwestor (SM w Swarzędzu) dopełnił należytej staranności w celu uniknięcia ingerencji w siedliska nietoperzy”.

JC
Źródło i FOTO poniżej:
„Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca kolonii nietoperzy
w budynku na ulicy Gryniów 9 w Swarzędzu”,
Poznań 2022-202

Wylot borowców wielkich z kolonii:
Poszukiwanie nietoperzy w siedlisku – wziernik cyfrowy i detektor:

Zamykanie szczeliny i montaż wyjścia awaryjnego dla nietoperzy:

Kompensacyjny montaż budek:

Wcześniejsze informacje:  KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej