Mediacje z  „Osiedlem Młodych”

2023-02-07 Mediacje z  „Osiedlem Młodych”

INFORMACJA 
dla mieszkańców budynku przy ul. Tomickiego 29-35 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zamierza rozpocząć mediacje ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”, aby uregulować zasady korzystania z podwórza pomiędzy budynkami oraz stworzyć możliwość zmodernizowania przedmiotowego terenu. Jak do tego doszło? O tym dowiedzą się Państwo czytając informacje, zamieszczone poniżej.

USTALENIA WSTĘPNE:

W 2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zainicjowała rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” mające na celu uregulowanie zasad korzystania ze wspólnie użytkowanego podwórza pomiędzy budynkami obu spółdzielni. Na podwórzu znajdują się pasy miejsc postojowych od strony jednego i drugiego budynku, zieleń oraz wspólna altana śmietnikowa i ścieżki prowadzące do altany. Opisana nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym wyłącznie SM w Swarzędzu.

Podczas spotkania w 2020 r. ustalono:

 • Wspólne opracowanie projektu zagospodarowania terenu.
 • Dokonanie podziału wspólnie użytkowanej działki.
 • Zbycie przez SM w Swarzędzu nowo powstałej działki od strony budynku SM „Osiedle Młodych” na rzecz tejże spółdzielni.
 • Przeprowadzenie prac remontowych na tym terenie: budowa nowych miejsc parkingowych, budowa nowej altany śmietnikowej (rozdzielenie miejsc gromadzenia odpadów dla obu budynków), remont drogi dojazdowej oraz uporządkowanie terenów zielonych. Remonty po stronie SM w Swarzędzu miały być wykonane ze środków uzyskanych ze sprzedaży działki.
 • SM „Osiedle Młodych”  zadeklarowała udział w kosztach projektu.

STAN FAKTYCZNY:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu dokonała podziału działki. Wniosek do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego został złożony w listopadzie 2020 r., a podział nieruchomości nastąpił w 2021 r.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu dokonała wyceny zbywanej nieruchomości i zwróciła się do SM „Osiedle Młodych” o wykup działki powstałej po podziale geodezyjnym.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu opracowała koncepcję zagospodarowania terenu, uwzględniając propozycje obu stron i ponosząc z tego tytułu określone koszty.
 • W tym czasie Spółdzielnia „Osiedle Młodych”, pomimo braku tytułu prawnego, korzystała z nieruchomości, bez regulowania należności z tego tytułu. Rozporządzała również nie swoim terenem bez uzgodnień ze Spółdzielnią w Swarzędzu, np. umieszczając tablicę informacyjną o przeznaczeniu miejsc postojowych wyłącznie dla mieszkańców SM „Osiedle Młodych”!).
 • Spółdzielnia „Osiedle Młodych” zaproponowała wykup wydzielonej działki w blisko trzykrotnie niższej cenie. Zrezygnowała z wykupu gruntu, a następnie wycofała się z wcześniejszych ustaleń co do dalszego etapu przygotowania projektu oraz wspólnej realizacji inwestycji.

KONSEKWENCJE:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zaproponowała Spółdzielni „Osiedle Młodych” odpłatną dzierżawę nieruchomości. Kwota dzierżawy ustalona została w oparciu o wykaz opłat Spółdzielni (korzystanie z miejsc postojowych, korzystanie z altany śmietnikowej i terenów zielonych). W odpowiedzi Spółdzielnia „Osiedle Młodych” zaproponowała kwotę dzierżawy ośmiokrotnie niższą, na co SM w Swarzędzu nie wyraziła zgody, gdyż kwota ta nie pokrywała nawet kosztów ponoszonych z tytułu opłaty użytkowania wieczystego gruntu, podatku od nieruchomości, wynagrodzenia gospodarza domu, czy utrzymania zieleni.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zażądała opłaty za korzystanie z wiaty śmietnikowej, zapowiadając że brak reakcji Spółdzielni „Osiedle Młodych” do połowy lutego 2023 r. spowoduje zamknięcie altany dla jej mieszkańców.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu wezwała SM „Osiedle Młodych” do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu przez ostatnie 3 lata (będącego iloczynem żądanej kwoty dzierżawy i 36 miesięcy).

Informujemy również, że w związku z zaniechaniem działań przez SM „Osiedle Młodych” i brakiem możliwości porozumienia, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu przygotowuje pismo do mediatora wpisanego na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu z prośbą o wszczęcie postępowania mediacyjnego celem wypracowania satysfakcjonującego stanowiska dla obu stron.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

Opracowana koncepcja:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej