PTTK - Otwarcie sezonu kolarskiego 2023

2023-03-28 PTTK - Otwarcie sezonu kolarskiego 2023

RAJD „OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2023" 

22 KWIETNIA 2023 

ORGANIZATOR: 
Organizatorem imprezy jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. 

CELE RAJDU: 
- upowszechnianie turystyki kolarskiej, 
- poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków okolic Swarzędza, 
- aktywny wypoczynek, 
- otwarcie turystycznego sezonu kolarskiego 2023. 

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA: 
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. 

Zapisy i zgłoszenia:
- osobiste w terminie do dnia 14.04.2023 przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz": Swarzędz, ul. Polna 21 (SP nr 2) w piątki w godzinach 16:00-17:30, (z wyjątkiem 07.04.2023).
- mailem i przelewem na adres biuro@meblarz.pttk.pl

Nr konta do wpłaty wpisowego dla zgłoszeń mailowych:  52 1090 1450 0000 0000 4500 2081  - Santander Bank Polska S.A.

Koszt wpisowego wynosi: dla członków Oddziału z opłaconą składką członkowską za rok 2023 15,- zł; dla pozostałych turystów 18,- zł.

Ostateczne zamknięcie listy uczestników Rajdu nastąpi w dniu 18.04.2023. Liczba uczestników ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, bezwzględne pierwszeństwo mają turyści, którzy dokonają zgłoszenia w regulaminowym terminie! Pozostali turyści będą przyjmowani na własne ryzyko i mogą nie otrzymać świadczeń!

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek (kiełbaski + pieczywo do indywidualnego pieczenia w rajdowym ognisku), punkty do KOT, OTP, MOT i odznak krajoznawczych.

TRASY RAJDU:

Dowolne rowerowe prowadzące z miejsc zamieszkania uczestników do mety.

Trasa piesza „Tradycyjna”: start o godz. 10:00 spod ratusza na Rynku swarzędzkim, połączona ze zwiedzaniem wystawy z okazji 40-lecia Oddziału „Meblarz” i 60-lecia powstania pierwszego koła PTTK w Swarzędzu. Wystawa zorganizowana jest w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki przy ul. Bramkowej 6. Zwiedzenie wystawy rekomendujemy wszystkim uczestnikom Rajdu!

Mile widziane również trasy dowolne piesze i motorowe!

META RAJDU:
Meta rajdu będzie zlokalizowana na polanie przy leśniczówce w Gruszczynie (adres pocztowy: Leśniczówka „Zieliniec”, ul. Darniowa 52, Poznań).
Otwarcie mety o godz. 12:30, zamknięcie o godz. 14:00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Ilość uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu. Każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2023 r.) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową. Pozostali turyści ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.


Do udziału w imprezie zapraszają
Organizatorzy

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej