WALNE ZGROMADZENIE 
Projekty Uchwał

2023-06-05 WALNE ZGROMADZENIE <br />Projekty Uchwał

   Publikujemy projekty Uchwał, które będą poddane pod głosowanie podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu: 

 • Projekt uchwały WZ nr 01/2023 – dotyczący: wyboru jednego przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na zjazd przedkongresowy, w związku z VII Kongresem Spółdzielczości, który odbędzie się 7 i 8 grudnia 2023 r.

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 02/2023 – dotyczący: wyboru jednego delegata oraz jednego zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który odbędzie się 18 i 19 stycznia 2024 r.

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 03/2023 – dotyczący: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu za 2022 rok.

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 04/2023 – dotyczący: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu za 2022 rok.

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 05/2023 – dotyczący: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu za 2022 rok.

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 06/2023 – dotyczący: zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej.

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 07/2023 – dotyczący: absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Pawła Pawłowskiego (za okres 1.01.2022-30.06.2022).

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 08/2023 – dotyczący: absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Pawła Białasa (za okres 1.01.2022-20.01.2022).

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 09/2023 – dotyczący: absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Jacka Lewandowicza (za okres 1.01.2022-24.11.2022).

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 10/2023 – dotyczący: absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Marcina Jankowskiego (za okres 21.01.2022-30.06.2022 oraz za okres 1.07.2022-31.12.2022).

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 11/2023 – dotyczący: absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Katarzyny Jakubowskiej (za okres 1.07.2022-31.12.2022).

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 12/2023 – dotyczący: absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Jakuba Roszkowskiego (za okres 1.12.2022-31.12.2022).

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 13/2023 – dotyczący: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 14/2023 – dotyczący: przyjęcia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu” – dotyczy usprawiedliwień w posiedzeniach RN.

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 15/2023 – dotyczący: przyjęcia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu” – dotyczy wynagrodzenia po potwierdzeniu obecności w posiedzeniach RN.

KLIKNIJ TUTAJ

 • Projekt uchwały WZ nr 16/2023 – dotyczący: przyjęcia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu” – dotyczy uchylenia nienależnego wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych dla członków RN.

KLIKNIJ TUTAJ

 

   Wymienione wyżej projekty, wraz z załącznikami, dostępne są również:

 • w zakładce ZDALNY DOSTĘP
 • na facebooku Spółdzielni
 • na stronie internetowej Telewizji STK
 • na facebooku Telewizji STK
 • oraz zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kwaśniewskiego 1 w Swarzędzu – Dział samorządowy – pokój 204.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej