NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI 
Statut zarejestrowany

2023-07-24 NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI <br />Statut zarejestrowany

   Jesienią ubiegłego roku, podczas cząstkowych Walnych Zgromadzeń członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, informowaliśmy że rozpoczynamy pracę nad nowelizacją Statutu Spółdzielni. Wstępny, planowany czas zakończenia prac nad Statutem oszacowaliśmy na koniec I kwartału 2023 roku. Po tym czasie, Spółdzielnia w dniu 28 kwietnia 2023 r. na Walnym Zgromadzeniu poddała pod głosowanie nowy Statut, opracowany zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa spółdzielczego.

Twórcami nowego, zaktualizowanego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu są radcy prawni, specjalizujący się w prawie spółdzielczym i bazujący na obowiązujących ustawach.

Opracowany Statut był przedłożony Komisji Statutowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Komisja Statutowa została powołana jako komisja dodatkowa i jej zadaniem było przede wszystkim przygotowanie ewentualnych propozycji zmian Statutu, wynikających z mocy prawa, zgłoszonych przez członków Komisji, Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz dyskusja i rozważania nad poszczególnymi paragrafami.

Tak przygotowany, przeanalizowany i sprawdzony projekt Statutu został przedłożony pod konsultacje członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Każdy członek Spółdzielni miał możliwość wniesienia swoich uwag do Statutu na specjalnie przygotowanym formularzu.

Kolejnym krokiem była analiza uwag wniesionych przez członków Spółdzielni. Dokonywali jej radcy prawni oraz Komisja Statutowa, którzy sprawdzali czy są one zgodne z prawem, czy nie mijają się z zapisami ustaw i mieszczą się w prawnych normach postępowania. Po intensywnej pracy radców prawnych, Rady Nadzorczej, Komisji Statutowej, Zarządu oraz członków, Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 06/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, głosami 227 za, 7 przeciw i 5 wstrzymujących.

W dniu 23 czerwca 2023 roku Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego momentu jest oficjalnym aktem prawnym regulującym zadania, strukturę oraz sposób działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

KR

NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI:
KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej