„WITAMY JESIEŃ W WIERZENICY” 
XXX Wielkopolski Rajd

2023-09-18 „WITAMY JESIEŃ W WIERZENICY” <br />XXX Wielkopolski Rajd

XXX Wielkopolski Rajd 

„WITAMY JESIEŃ W WIERZENICY” 

WIERZENICA, 30 września 2023 r. (sobota) 

870 lat WlERZENlCY  
870 lat WlERZONKl  
385 lat SWARZĘDZA 
ROK PAWŁA EDMUNDA STRZELECKlEGO 

Organizatorzy Rajdu:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze:
- Koło Osiedlowe „Łaziki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
- Oddział Środowiskowy Poznań – Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka,
przy współpracy:
- Parafii Wierzenica,
- Rady Sołeckiej w Wierzenicy,
- Rady Sołeckiej w Wierzonce.

Instytucje wspierające:
- Powiat Poznański
- Miasto Poznań
- Gmina Swarzędz

Komandor Rajdu:
Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Rajdu :
Z-ca Komandora - Paweł Staszak
Skarbnik - Ewa Maciejewska
Sekretariat - Teresa Jankowska, Maria Pelińska
Przewodnik - ksiądz Przemysław Kompf
Kwatermistrz - Jan Michalski
Weryfikacja OT, KOT - Henryk Peliński, Romuald Królak

 Trasy Rajdu:

Trasa I, autokarowo-piesza:
Start autokarem godz. 8:00 Kostrzyn (przystanek autobusowy przy „starej” Biedronce);
- godz. 8:30 Swarzędz (pętla autobusowa na os. Kościuszkowców)
- następnie godz. 9:00 Poznań (sprzed Zespołu Szkół Salezjańskich) os. Bohaterów II Wojny Światowej 29
- następnie godz. 9:31 Poznań (parking za Kościołem Św. J. Jerozolimskiego za Murami na Komandorii)
- przejazd do Koziegłów.
- następnie dalej pieszo, start ok. godz. 10:00 Koziegłowy (baza Transkomu Sp. z o.o) /po przyjeździe autokarów/ - Janikowo - Mechowo – Wierzenica (kościół p.w. Świętego Mikołaja).
Około 6 km. Kierownik trasy: Janusz Przybył

Trasa ll, piesza:
Start godz. 10:00 Kicin (pętla autobusowa) (dojazd na start komunikacją miejską z Poznania-Dworzec Śródka) – kościół w Kicinie – Droga Krzyżowa – Wierzenica.
Około 4 km. Kierownik trasy: Łukasz Makulec.

Trasa IIl, rowerowa: 
Start godz. 9:30 Poznań-Malta (stacja początkowa Maltanki) – Nowe ZOO – godz. 10:15 Swarzędz (pływalnia) – Gruszczyn – Katarzynki – Uzarzewo – Wierzenica.
Około 20 km w jedną stronę. Kierownik trasy: Katarzyna Wieczorek

Trasa lV, rowerowa: 
Godz. 9:30 Poznań (pomnik Siewcy przy Uniwersytecie Przyrodniczym) – Koziegłowy – Kicin – Wierzenica.
Około 20 km w jedna stronę. Kierownik trasy: lzabela Jankowska.

Trasa V, dowolna:
Uczestnicy wędrują samodzielnie na wybranej przez siebie trasie pieszo, rowerami, samochodami. Winni się stawić na mecie najpóźniej o godz. 11.50

Meta rajdu:
Meta rajdu ulokowana będzie na placu przy Kościele w Wierzenicy.
Czynna będzie w godz. 11:00 do 14:30.

Komunikacja:
Powrót: organizator zapewnia dowóz uczestników trasy nr „ I” na miejsca wyjazdu.
Pozostali uczestnicy - powrót we własnym zakresie.

Zgłoszenia uczestnictwa:
Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (koniecznie imienna lista): pocztą elektroniczną mailowo: eugeniuszjacek.1@wp.pl w terminie do 27.09.2023 r. (środa) do godz. 18.00.
Wpisowe można uiścić u kierowników tras lub na mecie rajdu.
Zgłaszający koniecznie podaje numer trasy rajdu.

Odpłatność:
Odpłatność wynosi: 30 zł od osoby dla trasy nr. ” I”.
Pozostałe trasy 15 zł od osoby.
Opiekunowie drużyn szkolnych biorą udział bezpłatnie.

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy otrzymują:
- znaczek rajdowy,
- ciepły posiłek,
- możliwość zwiedzania zabytkowego drewnianego Kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy oraz krypty Cieszkowskich,
- punkty na OTP i KOT,
- nagrody dla najlepszych (do wyczerpania zasobów) za udział w konkursie wiedzy krajoznawczej o Auguście Cieszkowskim i Gminie Swarzędz,
- puchary dla najliczniejszych drużyn.
W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niezrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.

ZWlEDZANlE KOŚClOŁA Z PRZEWODNlKlEM O GODZ. 12:00!

Trasy dostępne dla osób niepełnosprawnych!

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2023 r. są ubezpieczeni, natomiast pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.

Każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne poniesione lub wyrządzone szkody na trasie lub na mecie.

Rajd jest dofinansowany z środków:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej