PRAWIDŁOWA SEGREGACJA 
Uwaga! Żółte kartki na pojemnikach BIO

2023-10-30 PRAWIDŁOWA SEGREGACJA <br />Uwaga! Żółte kartki na pojemnikach BIO

Apelujemy do mieszkańców swarzędzkich osiedli, 
aby wrzucali bioodpady do brązowych pojemników BEZ WORKÓW


   Informujemy, że w różnych punktach osiedli, na brązowych pojemnikach do gromadzenia odpadów BIO zostały przez firmę komunalną przyklejone żółte kartki ostrzegawcze. Problemem okazują się być woreczki, które mieszkańcy wrzucają do brązowych pojemników wraz zawartością, czyli kuchennymi odpadkami roślinnymi.

   Tymczasem, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr LXIV/664/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz:

"Bioodpady należy wrzucać luzem.
Zabrania się umieszczenia bioodpadów w workach i opakowaniach z tworzyw sztucznych."

   
   Prosimy więc mieszkańców, aby dostosowali się do obowiązujących w Gminie Swarzędz przepisów i po doniesieniu woreczka z frakcją zieloną do pojemnika BIO, wrzucali do niego tylko i wyłącznie zawartość opakowania.

ŻÓŁTA KARTKA oznacza – w kolejności:

  • niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  • brak odbioru zapełnionego pojemnika przez firmę komunalną,

  • przekazanie do UMiG informacji o nieprawidłowej segregacji,

  • konieczność prawidłowego posegregowania odpadów w pojemniku i zgłoszenia tego faktu do UMiG przez zarządcę terenu,

  • możliwość odbioru pojemnika przez firmę komunalną dopiero w kolejnym terminie wywózki danej frakcji i o ile problem poprawnej selekcji zostanie rozwiązany (wówczas żółta kartka jest usuwana).

   Jeśli firma komunalna, odbierająca odpady w kolejnym terminie, ponownie stwierdzi nieprawidłowości w segregacji, przyklei na pojemnik kartkę czerwoną oraz odbierze śmieci jako zmieszane.

CZERWONA KARTKA oznacza:

  • podstawę do wszczęcia przez UMiG procedury związanej z podwyższeniem wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Ustalona przez Gminę Swarzędz opłata za wywóz odpadów wynosi aktualnie 34 zł od mieszkańca. W wyniku urzędowej procedury, uruchomionej czerwoną kartką, wartość ta może dla danej nieruchomości wzrosnąć trzykrotnie. Dla 3-4-osobowej rodziny oznaczałoby to miesięczne rachunki – za sam wywóz śmieci – na poziomie kilkuset złotych!

Informujemy również, że gospodarze domów dosegregowują odpady w pojemnikach, jednak nie są w stanie pilnować kubłów i przerzucać śmieci przez 24 godziny na dobę. Prosimy mieszkańców, aby we własnym interesie przestrzegali zasad segregacji wszystkich frakcji odpadów.

Bez wątpienia, problemem jest też podrzucanie śmieci do osiedlowych altan przez osoby spoza Spółdzielni. Przykładowo, na os. Działyńskiego w pojemnikach na odpady zmieszane znaleziono 10 dużych worków ze ściętymi iglakami. Jak można się domyślić, musiały to być iglaki ścięte na posesji domu jednorodzinnego; mało prawdopodobne by ktoś prowadził plantację choinek na wąskim balkonie czy wewnątrz spółdzielczego mieszkania. Dość często pojemniki są też traktowane przez pieszych jak kosze uliczne, do których wrzuca się wszystko.

JC

 Fragmenty ulotki UMiG Swarzędz dotyczące prawidłowej biosegregacji
oraz najczęściej popełnianych błędów:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej