Termomodernizacje 2017 - spis budynków

2016-11-09 Termomodernizacje 2017 - spis budynków

Jak co roku, zamieszczamy listę bloków, przy których za kilka miesięcy staną rusztowania i rozpoczną się prace związane z docieplaniem oraz ogólną modernizacją budynków. Przyszłoroczna lista jest nieco mniejsza niż realizowane do tej pory (10-13 bloków) ze względu na zmniejszoną pulę środków. Zakres rzeczowy planu dociepleń budynków na 2017 r. został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r.

 

Budynki, które będą docieplane w 2017 r.:
1. Kórnik-Bnin, ul. Śremska nr 32
2. Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr 5
3. Swarzędz, os. E. Raczyńskiego nr 21, 22
4. Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr 20
5. Swarzędz, ul. Gryniów nr 1, 2
6. Swarzędz, os. Kościuszkowców nr 19, 21 – przy czym realizacja przedmiotowych budynków jest uzależniona od dokonania uzgodnień z Gminą Swarzędz odnośnie koordynacji działań przy budynku nr 20.
7. Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr 6 – rezerwa.

Mieszkaniec pyta - Zasada najstarszych budynków

Spółdzielnia przeprowadza prace termomodernizacyjne zgodnie z zasadą docieplania najstarszych budynków. Dlaczego więc remontuje się bloki na osiedlach południowych, skoro bloki na os. Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców były budowane wcześniej?

Odpowiedź SM:
Zasada najstarszych budynków dotyczy poszczególnych lokalizacji. Już w 2009 r., kiedy ustalane były szacunkowe listy na kilkanaście lat do przodu, pisaliśmy na łamach grudniowego Informatora: „…Docieplane będą budynki zarówno z nieruchomości swarzędzkich, jak i lokalizacji pozaswarzędzkich. Kolejność docieplanych bloków, ustalana była zgodnie z zasadą, że w każdej lokalizacji docieplane będą bloki najstarsze, które były budowane jako pierwsze.” Termomodernizacja dotyczy więc budynków najstarszych na os. Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców, ul. Gryniów, jak i os. Cegielskiego, Raczyńskiego oraz lokalizacji w innych miejscowościach. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wybór budynków docieplanych mają też wskaźniki zużycia ciepła - w pierwszej kolejności docieplane są również bloki, gdzie takie wskaźniki (a co za tym idzie, rachunki mieszkańców) są najwyższe.

 Mieszkaniec pyta - Przesunięcia na liście dociepleń

Jestem mieszkańcem bloku na os. Raczyńskiego 19. Słyszałem, że mój budynek miał być już docieplany. Dlaczego został przesunięty na później i kiedy będzie termomodernizowany?

Odpowiedź SM:
W grudniu 2009 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawiła na łamach „Informatora Spółdzielczego” szacunkowy harmonogram dociepleń budynków na najbliższe kilkanaście lat. Zamieszczonej liście towarzyszył następujący komentarz: „Należy zaznaczyć, że podany harmonogram jest dokumentem wstępnym, który może ulegać modyfikacjom (np. docieplenia poszczególnych budynków mogą być realizowane szybciej albo też budynki w „rezerwie” przesuwane będą na kolejny rok). Harmonogramy roczne będę uchwalane przez Radę Nadzorczą pod koniec każdego roku kalendarzowego, będziemy o nich informować mieszkańców.”

Spółdzielnia przewiduje, że bloki nr 18, 19 i 20 na os. Raczyńskiego, usytuowane przy rondzie, powinny być docieplane w 2018 r. Ich termomodernizacja będzie kosztowniejsza ze względu na zastosowane w nich specyficzne rozwiązania architektoniczne, m.in. nietypowe murowane balkony oraz rampę na tyłach „podkowy” budynków. Przeprowadzenie modernizacji tego kompleksu będzie też bardziej skomplikowane ze względu na obecność lokali handlowo-usługowych (sklepy, lokale gastronomiczne, biblioteka). Należy zaznaczyć, że podana data (2018 r.) jest szacunkowa i nie ma ostatecznego charakteru z uwagi na brak przesądzonych źródeł finansowania. Pewną listę docieplanych w 2018 r. budynków Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdzać będzie jesienią przyszłego roku.

Mieszkaniec pyta - Jak przyspieszyć docieplenie budynku?

Odpowiedź SM:
Istnieje możliwość wprowadzenia do planu dociepleń na kolejny rok kalendarzowy dodatkowego budynku. Przyspieszenie procesu dociepleniowego wiąże się jednak z podwyższeniem stawki funduszu remontowego dla mieszkańców nieruchomości występujących z takim wnioskiem. Spółdzielnia przeprowadzała już tego rodzaju operację. Zwyczajowo zwoływane jest spotkanie z wnioskodawcami, którym przedstawione zostają możliwości zaciągnięcia kredytu na ocieplenie budynku, zakres robót i wstępny kosztorys. Jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę na okresowe podwyższenie stawki funduszu na docieplenie, wszczęte zostaną prace związane z uzyskiwaniem pozwoleń, opracowaniem projektu technicznego i projektem finansowym, opartym na kredycie bankowym. Należy się spodziewać, że procedury formalne trwają około roku.
Z możliwości wykonania szybszych i dodatkowych prac skorzystali kilka lat temu mieszkańcy leciwego budynku przy ul. Gdyńskiej 122 w Czerwonaku. Zgodzili się oni podnieść stawkę opłacanego już funduszu remontowego i dociepleniowego o dodatkową kwotę 2,90 zł/m2 w zamian za wykonanie docieplenia ścian budynku oraz kapitalny remont starego, spadzistego dachu. Z wnioskiem wystąpili też niegdyś mieszkańcy bloku na os. Kościuszkowców 39, jednak ostatecznie większość z nich nie zdecydowała się na podniesienie stawki funduszu remontowego.

 Mieszkaniec pyta - Ile budynków już zmodernizowano?

Chciałbym się dowiedzieć ile bloków zostało już docieplonych, a ile Spółdzielnia musi jeszcze docieplić?

Odpowiedź SM:
Spółdzielnia zarządza 217 budynkami mieszkalnymi. Część bloków została docieplona przed rokiem 2007, kiedy to zostały wstrzymane wszelkie prace modernizacyjne ze względu na nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i niezbędną reorganizację. Ostatnim budynkiem docieplonym wg starych zasad, czyli ze wspólnej puli środków wszystkich mieszkańców, był budynek przy ul. Chwaliszewo 17-23.
W grudniu 2009 r. Spółdzielnia upubliczniła Wieloletni Program Termomodernizacyjny, w ramach którego docieplonych miała być reszta 164 budynków. Z listy tych budynków do tej pory udało się zmodernizować 80 bloków. Liczebnie Spółdzielnia znajduje się więc blisko połowy programu, natomiast jeśli chodzi o powierzchnię elewacji w metrach kwadratowych, połowa została już przekroczona, ponieważ zmodernizowane zostały największe powierzchniowo budynki, w tym wszystkie wieżowce.
Warto też dodać, że od 2009 r. Spółdzielni udało się pozyskać premie termomodernizacyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości ponad 2 mln zł. Pieniądze te zasilają fundusz dociepleniowy i umniejszają spłaty kosztów w poszczególnych budynkach.

FOT. arch. os. Dąbrowszczaków 2010

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej