Szykują się zmiany organizacji ruchu

2016-11-02 Szykują się zmiany organizacji ruchu

Koncepcja zmian organizacji ruchu drogowego i przebudowy układów komunikacyjnych na terenie osiedli mieszkaniowych Swarzędz-Północ była przedmiotem rozmów, które odbyły się w październiku pomiędzy przedstawicielami Spółdzielni i Urzędu Miasta.

Drobne zmiany
W ostatnim czasie w różnych punktach Swarzędza zauważyć można powstanie nowych, najczęściej kilkustanowiskowych miejsc postojowych. Utwardzone stanowiska budowane są kosztem likwidacji fragmentów trawników, w celu choć minimalnej poprawy kiepskiej sytuacji parkingowej. Powstaje też mała architektura, w różnych częściach miasta stawiane są dodatkowe ławki oraz kosze na śmieci.

Gminna koncepcja
Plany Urzędu Miasta związane ze zmianami układów komunikacyjnych nie ominęły też terenów osiedli mieszkaniowych, na których większość dróg należy do Gminy. Spółdzielni przedstawiona została koncepcja zmian w organizacji ruchu oraz przebudowy niektórych układów komunikacyjnych na terenie osiedli północnych. Została ona dokładnie przez Spółdzielnię przeanalizowana i skonsultowana z Głównym Projektantem Osiedli Swarzędz-Północ arch. Erykiem Sieińskim.

Uwagi Spółdzielni
W czasie spotkania pomiędzy SM a UMiG oraz w odrębnym piśmie, Spółdzielnia przedstawiła swoje uwagi dotyczące opracowania. Spółdzielnia nie zgadza się m.in. z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego wzdłuż ul. Zamkowej oraz wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na drodze biegnącej wzdłuż terenu po Fabryce Armatur i usytuowaniem wyjazdu przy budynku nr 1 na os. Zygmunta III Wazy. Zdaniem Spółdzielni ulice wjazdowe od ul. Kwaśniewskiego powinny być nadal dwukierunkowe, aby zapewnić sprawną obsługę obiektów handlowo-usługowych i budynków mieszkalnych, należy również pozostawić dotychczasowy sposób parkowania wzdłużnego. Koncepcja Urzędu Miasta zakłada zwiększenie ilości miejsc parkingowych, lecz w wielu miejscach ich budowa doprowadziłaby do ingerencji w tereny zielone, a nawet wycinki drzew, zmiany ciągów pieszych i znacznego zbliżenia się do budynków mieszkalnych. Spółdzielnia zauważyła też, że w niektórych lokalizacjach nowych miejsc postojowych istnieją sieci, na których realizacja jakiejkolwiek budowli jest zakazana bądź obostrzona przepisami technicznymi.

Parkingi wielopoziomowe
Już od kilku lat Spółdzielnia stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem problemów parkingowych na osiedlach mieszkaniowych, zarówno północnych, jak i południowych, byłaby budowa parkingów poziomowych – podziemnych lub naziemnych. Parkingi takie musiałyby graniczyć z osiedlami. Idealnym wg Spółdzielni miejscem są np. tereny wzdłuż ul. Kwaśniewskiego od strony Tesco. W ubiegłym roku na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz została przekazana koncepcja opracowana przez arch. Eryka Sieińskiego, który zaproponował utworzenie parkingów wielopoziomowych na ww. terenach. Projekt zakładał nie tylko powstanie wielu nowych miejsc postojowych, ale również stworzenie nowych powierzchni handlowo-usługowych. Jak dotąd Spółdzielnia nie otrzymała w tej kwestii odpowiedzi.
Tego rodzaju parkingi powstają na obrzeżach blokowisk w wielu polskich miejscowościach. Rzadziej, tam gdzie nie ma miejsc na budowę parkingów wielopoziomowych, buduje się też parkingi modułowe (kierowca zostawia samochód na platformie załadunkowej, a winda odwozi go na miejsce postojowe) – pierwszy powstał dwa lata temu w Gdyni.

JC

Wizualną wersję koncepcji nowego ruchu drogowego na osiedlach północnych proponowaną przez Głównego Projektanta Osiedli Swarzędz-Północ arch. Eryka Sieińskiego przedstawimy mieszkańcom, po jej zweryfikowaniu przez Urząd Miasta.

Przykładowe zdjęcie parkingu wielopoziomowego - fot. pixabay

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej