Zbiorowy zakup energii elektrycznej

2017-01-27 Zbiorowy zakup energii elektrycznej

W ubiegłym roku, z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu stworzona została Grupa Zakupowa, w skład której weszły również inne wielkopolskie spółdzielnie, w celu wspólnego zakupu energii elektrycznej. Efektem negocjowanego wspólnie zakupu jest podpisanie umowy na dostawę tańszego prądu.


Grupa Zakupowa
Nowe prawo energetyczne stworzyło możliwość rozdziału produkcji energii od dystrybucji energii, tworząc konkurencyjny rynek. W związku z uwolnieniem cen na zakup energii elektrycznej, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu postanowiła wywołać w środowisku spółdzielczym projekt i przystąpić do badań rynku dotyczących jej zakupu. W lipcu 2016 odbyło się spotkanie, w czasie którego swarzędzka Spółdzielnia próbowała zainteresować korzystnym zakupem energii inne spółdzielnie z terenu Wielkopolski. W wyniku tego spotkania powstała Grupa Zakupowa Cofen, która w imieniu wszystkich skupionych podmiotów negocjowała warunki zakupu energii od dystrybutora.

Najlepsza oferta
Porównano wysokości cen wśród dostępnych na terenie Wielkopolski dostawców. Do tej pory, do końca 2016 roku dostawcą energii na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu była firma Enea. Ceny negocjowane były zarówno z ówczesnym dostawcą (Enea), jak i innymi potencjalnymi dostawcami. Korzystną ofertę złożyła m.in. firma RWE, jednak w wyniku tego postępowania najlepszą propozycją okazała się oferta warszawskiej firmy Deltis, z którą ostatecznie 31 grudnia 2016 r. podpisano umowę na zakup energii, z mocą obowiązującą do końca 2017 r. W związku z powyższym została wypowiedziana umowa dotychczasowemu dystrybutorowi i od 1 stycznia 2017 dostawcą jest firma Deltis.

Korzyści dla Spółdzielni
Rachunki wykazują, że tylko w czasie 2017 roku Spółdzielnia zapłaci o ponad 40.000,00 zł netto mniej za energię elektryczną, w porównaniu z rokiem 2016, przy średnim, rocznym zużyciu 718 MW. Kwota brutto na rachunku wyniesie mniej o ponad 50.000,00 zł. Oszczędności z tytułu zakupu energii w skali całej Spółdzielni będą stanowiły około 8% dotychczasowego rachunku. Energia zużywana jest m.in. na oświetlenie klatek schodowych, pomieszczeń wspólnych, zasilanie wind oraz potrzeby administracyjne.
Dodatkowo Spółdzielnia nie będzie już obciążana opłatą handlową, którą w cenniku opłat dla odbiorcy posiadał poprzedni dostawca energii. Kolejnym parametrem, już pozaekonomicznym, jest też uzyskanie przez Spółdzielnię dłuższych terminów płatności - z 14 dni do 30 dni. Oba elementy, zarówno likwidacja opłaty handlowej, jak i wydłużony termin płatności, są dla Spółdzielni bardzo ważne.

Co po 2017 roku?
Celem Spółdzielni jest permanentne poszukiwanie tańszego dostawcy energii. Można przypuszczać, że po sukcesie w 2016 r., Grupa Zakupowa, składająca się obecnie z kilkunastu podmiotów, rozszerzy się. Jeśli uda się znacząco zwiększyć ilość podmiotów wchodzących w skład Grupy, to podjęte zostaną działania w celu kupna jeszcze tańszej energii elektrycznej. Generalnie obowiązuje bowiem zasada, że im wyższy wolumen zakupu energii, tym tańsza cena MW.
Obecnie Grupa Zakupowa skupia się na energii elektrycznej, aczkolwiek Spółdzielnia nie wyklucza w przyszłości np. zbiorowego zakupu gazu. Wymaga to jednak zdobycia określonych doświadczeń i szczegółowych wyliczeń.

Co z rachunkami mieszkańców?
Wszelkie działania Spółdzielni, które mają wpływ na optymalizację ekonomiki i płynności finansowej, z pewnością są korzystne dla mieszkańców. Dobra kondycja finansowa Spółdzielni pozwala dłużej utrzymać na tym samym poziomie opłaty eksploatacyjne.
Zmniejszenie płatności na rachunku Spółdzielni, to pierwszy efekt zbiorowego zakupu energii elektrycznej. Jednocześnie Spółdzielnia planuje rozmowy dotyczące możliwości pozyskania tańszej energii przez mieszkańców. Temat ten będzie szczegółowo rozpoznany w 2017 r. Jeśli analizy finansowe i ofertowe okażą się dla spółdzielców korzystne, to Spółdzielnia przedstawi taką propozycję. Każdy chętny mieszkaniec, będzie mógł złożyć pełnomocnictwo dotyczące zakupu energii i zgłosić uczestnictwo w grupie, która powstanie przy wsparciu Spółdzielni. Być może uda się dokonać grupowego, negocjowanego zakupu dla klienta indywidualnego, w celu zmniejszenia prywatnych rachunków mieszkańców. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w kontekście zapowiadanych podwyżek energii. O szczegółach akcji będziemy Państwa z pewnością jeszcze informować.

Ocena projektu
Ważne jest to, że zmiana dystrybutora nie stwarza dla Spółdzielni i bezpośrednio dla mieszkańców żadnych dodatkowych trudności. Wszystko przeprowadzane jest pod kontrolą, nie ma przerw w dostawie prądu ani żadnych obciążeń z tytułu zmiany umów. Spółdzielnia ocenia, że jest to proces stosunkowo prosty i z pewnością korzystny finansowo.

JC, LW

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej