Licytacja przyczepy

2017-03-21 Licytacja przyczepy

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

dotyczy sygn. akt KM 5426/16, KM 5535/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.04.2017 r. o godz. 10:00 w miejscu:
62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości w postaci:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Przyczepa towarowa 1-osiowa Brenderup 3,35 x 1,6 m koła 13"

otwierane burty, krótkie ocynkowane

1[szt.]

2 000,00*)

1 500,00

 *) cena za sztukę

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zdjęcia, wycena oraz szczegółowe informacje
dostępne na stronie internetowej:

www.komornikswarzedz.pl

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej