Komunikat w sprawie reorganizacji

2017-04-21 Komunikat w sprawie reorganizacji

Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Nadzorczej członkowie Rady rozpatrywali uchwałę w sprawie odwołania z funkcji członka Zarządu Spółdzielni mgr Marii Kantorskiej. Uchwała poprzedzona była złożeniem przez wiceprezes Marię Kantorską w dniu 5 kwietnia wniosków: o odwołanie z funkcji członka Zarządu oraz o rozwiązanie stosunku pracy w związku z możliwością przejścia na emeryturę z dniem 1 lipca 2017 r. Członkowie Rady Nadzorczej w dniu 20 kwietnia podjęli uchwałę odwołującą Wiceprezes ds. Eksploatacji Marię Kantorską ze stanowiska z dniem 30 czerwca 2017 r.

Jednocześnie Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej kandydaturę nowego członka Zarządu Spółdzielni, pana Jacka Lewandowicza. Członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym zaaprobowali kandydaturę Jacka Lewandowicza na członka Zarządu. Oznacza to, że z dniem 1 lipca 2017 r. pan Jacek Lewandowicz obejmie stanowisko Wiceprezesa ds. Eksploatacji.

Od 1 lipca 2017 r. nowym Wiceprezesem ds. Eksploatacji zostanie Jacek Lewandowicz, który obecnie pełni w Spółdzielni funkcję Koordynatora ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Jacek Lewandowicz posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej – Wydziału Budownictwa Lądowego, gdzie tytuł mgr inż. budownictwa uzyskał w 1987 roku. Od 1994 roku jest posiadaczem uprawnień budowlanych, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od 2012 roku posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W czasie 25 lat pracy Jacek Lewandowicz pracował w firmach budowlanych, inwestorskich i spółdzielni mieszkaniowej, głównie na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach. Ostatnich 12 lat Jacek Lewandowicz pracował jako Główny Specjalista ds. Technicznych w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”.

Jacek Lewandowicz posiada opinie i rekomendacje, potwierdzające dobrą znajomość prawa budowlanego, rozporządzeń wykonawczych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów oraz zasad prowadzenia książek obiektów budowlanych. Posiada umiejętności oceny stopnia zużycia technicznego budynków, potrzeb remontowych obiektów budowlanych i charakterystyk energetycznych, jak również praktyczne doświadczenie w prawidłowej współpracy z organami spółdzielczymi, poparte znajomością zasad działalności spółdzielni mieszkaniowej, określonej statutowo oraz innymi aktami prawnymi. Posiada również aktualne świadectwa ukończenia wielu kursów i szkoleń z zakresu inwestycji, kontroli stanu technicznego budynków, budowy parkingów i garaży podziemnych, rewitalizacji budynków z wielkiej płyty, czy użytkowania placów zabaw.

JC

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej