Rozliczenie sezonu grzewczego

2017-04-26 Rozliczenie sezonu grzewczego

Pod koniec miesiąca marca br. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu rozliczyła koszty centralnego ogrzewania za rok 2016. Rozliczeniem zostały objęte wszystkie zasoby Spółdzielni, w których dla pomiaru zużycia ciepła stosuje się podzielniki kosztów. Okres rozliczeniowy trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Koszty, przedpłaty, saldo CO
Łączna kwota kosztów centralnego ogrzewania za rok 2016 wraz z kosztami rozliczenia wyniosła 7.999.325,41 zł, przedpłaty zaś zamknęły się kwotą 8.159.696,27 zł. Saldo ogółem wyniosło 160.370,86 zł. Suma nadpłat zamknęła się kwotą 649.496,02 zł, natomiast dopłat 489.125,16 zł. Lokale, w których stwierdzono nadwyżkę przedpłat nad kosztami stanowiły 52,9%. Porównanie wyników rozliczenia kosztów CO za lata 2015-2016 przedstawia poniższa tabela.

Pozycja

Rok 2015

Rok 2016

Koszty ogółem

7.872.741,25

7.999.325,41

Przedpłaty ogółem

8.379.954,48

8.159.696,27

Saldo ogółem

507.213,23

160.370,86

Suma nadpłat

889.070,81

649.496,02

Suma dopłat

381.857,58

489.125,16

% lokali z nadpłatą

65,6%

52,9%

 Koszty ogółem w roku 2016 wzrosły w stosunku do roku 2015 o 126,6 tys. zł. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim wyższymi kosztami zużycia energii cieplnej zasobów zasilanych z miejskiej sieci cieplnej o 174,0 tys. zł, wynikającymi z wyższego poboru ciepła. Rozliczenie zasobów zasilanych z kotłowni własnych, wykazało natomiast spadek kosztów w stosunku do roku 2015 o 47,4 tys. zł.

Rekordziści w nadpłatach i dopłatach
Najwyższy odsetek indywidualnych nadpłat odnotowano w budynkach nr 32 i 32A zlokalizowanych w Kórniku (100% lokali), w Swarzędzu na os. Działyńskiego 1DE (95,70%) oraz w Kostrzynie przy ulicy Piasta 4-6 (95,52%). W Poznaniu najwyższy współczynnik nadpłat uzyskano w budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 23,23a w wysokości 90,48 %, a w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 14-16 (87,79%). Najwyższa indywidualna nadpłata za ubiegły sezon wyniosła 3.717,15 zł, a całkowita liczba lokali z dodatnim saldem rozliczeniowym wyniosła 2.902 (3.598 w roku 2015).
Największą liczbę indywidualnych dopłat stwierdzono na os. Raczyńskiego 29-32 w ilości 84,93% lokali, w budynku przy ul. Warszawskiej 81-85 w ilości 80,43% mieszkań, na os. Czwartaków 17 w ilości 83,33 % oraz w budynkach nr 1 i 3 na os. Dąbrowszczaków po 80,00%. Najwyższa indywidualna dopłata do sezonu 2015 wyniosła 2.034,62 zł. Suma lokali rozliczonych za ubiegły sezon, w których wystąpiły dopłaty do ogrzewania wyniosła 2.580 (1.886 w roku 2015).

Potrącenia dla dłużników
Zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, Spółdzielnia dokonała potrąceń nadpłat tym lokatorom, którzy na dzień 31.03.2017 roku zalegali w opłatach z tytułu czynszu, śmieci i innych tytułów. Łączna kwota takich potrąceń wyniosła 95.970,24 zł i była niższa niż w roku ubiegłym o około 25,1 tys. zł. Zawiadomienia dotyczące indywidualnych rozliczeń zostały dostarczone do mieszkańców wraz z odcinkami czynszów oraz z informacją o ewentualnych potrąceniach nadpłat na poczet zaległości w opłatach.

Zaliczki i rozliczenia
Nowa zaliczka na obecny sezon grzewczy ustalona została wg dotychczasowych zasad, tzn. na podstawie średniego zużycia ciepła z dwóch ostatnich zakończonych okresów rozliczeniowych, stosując jednocześnie ceny za ciepło wynikające z aktualnych taryf dostawcy. Ponadto w niektórych lokalizacjach zastosowano współczynniki zwiększające opłatę zaliczkową w wysokości 5-10%, ustalonych na podstawie przewidywanych kosztów ogrzewania w roku 2017 oraz szacowanych sald rozliczenia. Mieszkańcy, którzy nadpłacili za centralne ogrzewanie, do chwili wyczerpania oszczędności z nadpłaty nie są obciążani za c.o.

P.D.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej