Lustracja Spółdzielni

2020-07-27 Lustracja Spółdzielni

Rozpoczęła się lustracja pełna Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu przeprowadzana przez lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Lustracja rozpoczęła się 27 lipca i – jak zapowiada lustrator, pan Tadeusz Stefek – będzie trwała przynajmniej kilka miesięcy. Lustracja obejmuje całokształt działalności Spółdzielni, począwszy od działalności organizacyjnej, działalności organów samorządowych, następnie gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarkę remontową oraz gospodarkę finansową.

Kontroli poddane zostaną zawarte przez Spółdzielnię umowy o dostawy, roboty i usługi pod względem zabezpieczenia interesów Spółdzielni, optymalizacja cen, stosowanie sankcji i kar umownych w przypadkach niewłaściwego lub nieterminowego wykonania zlecanych robót i usług realizowanych przez wykonawców i usługodawców zewnętrznych. Lustratorzy sprawdzą czy Spółdzielnia prawidłowo i terminowo dokonywała rozliczeń z członkami z tytułu udziałów, opłat i innych rozliczeń finansowych. Skontrolowane będą także „Książki obiektów budowlanych” oraz stan ekonomiczno-finansowy i płynność finansowa Spółdzielni.

Lustrator skontroluje również podstawy prawne działalności Spółdzielni w badanym okresie, strukturę organizacyjną i jej dostosowanie do prowadzonej przez Spółdzielnię działalności, dokumentację członkowską i pracowniczą, dokumentację Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej, Zarządu, tryb i terminy zwoływania obrad poszczególnych organów, sprawy należące do kompetencji danego organu, materiały będące przedmiotem obrad, protokoły obrad - ich właściwość i kompletność.

Podstawę lustracji stanowią unormowania wewnętrzne Spółdzielni (m.in. regulaminy), ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa prawo spółdzielcze, a także inne ustawy i przepisy prawne, np. ustawa o rachunkowości i przepisy podatkowe.

Lustrowany jest okres trzech lat: 2017, 2018 i 2019 r.

Z przeprowadzonej lustracji sporządzony zostanie protokół, a Związek Rewizyjny wyda ocenę polustracyjną.

JC

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej