Rajd Niepodległości

2017-10-18 Rajd Niepodległości

XXVIII WOJEWÓDZKI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2017
z metą w Kobylnicy

ORGANIZATOR
Organizatorem jednego z najstarszych w Wielkopolsce rajdów „niepodległościowych” jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Impreza odbędzie się przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

CEL IMPREZY
Uczczenie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 8.11.br w Oddziale PTTK "Meblarz", ul. Polna 21 w Swarzędzu; w każdy czwartek w godz. 16.30 - 17.30; można również dokonać zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Oddziału biuro@meblarz.pttk.pl Zgłoszenia muszą być potwierdzone przez Oddział informacją zwrotną . Wpisowe wynosi 10,- zł dla członków Oddziału z opłaconą składką członkowską za rok 2017 oraz 12,- zł dla pozostałych uczestników.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek (grochówka), tradycyjnego rogala marcińskiego, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT) oraz prawo wzięcia udziału w konkursach z nagrodami.

TRASY RAJDU
1.  Trasa piesza z przewodnikiem: Swarzędz (Rynek) - Gruszczyn - Kobylnica (wyjście z Rynku w Swarzędzu o godz. 10.00, długość trasy ok. 6 km). Turyści biorący udział w rajdzie na tej trasie zapalą w imieniu wszystkich uczestników rajdu znicze w miejscach pamięci narodowej.
2. Trasy piesze dowolne wg indywidualnych opracowań uczestników (np. z Ligowca, Kicina).
3. Trasy kolarskie i motorowe - dowolne.

PROGRAM IMPREZY
W czasie trwania rajdu odbędzie się konkurs dla młodzieży na temat odzyskania przez Polskę niepodległości i przebiegu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku. Dla dzieci młodszych przewidziano tradycyjny konkurs przyrodniczy.

META RAJDU
Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Otwarcie mety i rozpoczęcie wydawania świadczeń o godzinie 12.30. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 14.00 - 14.30.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ilość uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawarte z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Rajdu.

Do udziału w imprezie zapraszają
Organizatorzy

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej