Kąpielisko a ścieki

2017-10-27 Kąpielisko a ścieki

SPROSTOWANIE

  28 września br. w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł „Będzie plaża miejska i kąpielisko nad Jeziorem Swarzędzkim”. Opisany jest w nim plan utworzenia przez UMiG nowoczesnego kąpieliska. Jednocześnie rzecznik prasowy UMiG Swarzędz, pan Maciej Woliński, tłumaczy na łamach tegoż dziennika, jakie są powody zanieczyszczenia Jeziora Swarzędzkiego. Zgodnie z teorią przedstawioną przez rzecznika kiedyś ścieki spływały „częściowo z osiedli mieszkaniowych, bo wówczas, kiedy budowano te bloki, nikt się nie przejmował tak ekologią”. Stanowczo zaprzeczamy, aby kiedykolwiek miało to miejsce.

 Stanowisko Spółdzielni
w sprawie zanieczyszczenia wód Jeziora Swarzędzkiego:

W dniu 28 września 2017 roku na łamach Głosu Wielkopolskiego ukazał się artykuł autorstwa Marty Danielewicz pt. „Plaża miejska i kąpielisko nad Jeziorem Swarzędzkim”. Pani Redaktor zaprezentowała czytelnikom koncepcję budowy kąpieliska, przygotowaną przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. Koncepcja została wykonana z wielkim rozmachem.

Od kilkudziesięciu lat mieszkańcy Swarzędza czekają na przywrócenie okolicom jeziora dawnego charakteru rekreacyjnego. Starsi mieszkańcy pamiętają czasy, kiedy nad Jeziorem Swarzędzkim istniały trzy plaże, funkcjonowała przystań, a wody nadawały się do zażywania kąpieli.

Odkąd pamiętamy, kolejne władze Gminy w swoich programach wyborczych, jako jeden z punktów kampanii umieszczały postulat mówiący o oczyszczeniu Jeziora Swarzędzkiego i przywróceniu mu poprzedniej świetności. Powstawały coraz to nowe opracowania planistyczne, nowe koncepcje dotyczące sposobu oczyszczenia wód jeziora. Część zamierzeń wynikających z tych dokumentów udało się wprowadzić do realizacji, pozostałe inwestycje nadal oczekują na lepsze czasy. Położenie Swarzędza nad Jeziorem Swarzędzkim jest jego wielkim atutem, dlatego z ogromną nadzieją patrzymy na inicjatywę Pana Burmistrza Mariana Szkudlarka.

Natomiast stanowczo nie zgadzamy się z argumentacją przedstawioną przez rzecznika prasowego Urzędu Miasta Swarzędza, Macieja Wolińskiego, który w swojej wypowiedzi, jako powód zanieczyszczenia jeziora podał spływ ścieków z przylegających do jeziora osiedli mieszkaniowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej oświadcza, że realizacja budynków mieszkalnych na terenie osiedli mieszkaniowych Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców i przy ul. Gryniów oraz na terenie osiedla Zygmunta III Wazy, a także Władysława IV, następowała na podstawie zatwierdzonych projektów technicznych przez właściwe organy administracji państwowej. Dokumentacja była opracowywana w sposób kompleksowy i dotyczyła nie tylko rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych, ale także infrastruktury technicznej, tzn. sieci zewnętrznych, linii energetycznych itp.

Zanim jednak osiedla znalazły się w fazie realizacji, należało zabezpieczyć ich podłączenie do ogólnomiejskich sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych, a także do sieci gazowych oraz energetycznych. Ze względu na brak doświadczenia w zakresie budowy sieci magistralnych w latach 80-tych, Władze Gminy powierzyły Spółdzielni funkcje inwestora zastępczego. W archiwum Spółdzielni znajdują się dokumenty dotyczące budowy m.in. rurociągów tłocznych i przepompowni ścieków. Od samego początku odprowadzenie ścieków z osiedli mieszkaniowych odbywało się do miejskich kanałów sanitarnych i dalej, przez przepompownię ścieków, do kolektora swarzędzkiego.

Zdaniem Zarządu Spółdzielni, rzecznik prasowy Urzędu przed złożeniem takiego oświadczenia powinien zapoznać się z całokształtem problemów gospodarki ściekowej miasta. Spółdzielnia Mieszkaniowa od wielu lat zwraca uwagę władzom Gminy na konieczność przebudowy kanalizacji ogólnospławnej na terenach staromiejskich. Przykładem może być fakt, że dopiero w ubiegłym roku wykonano rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Grudzińskiego. A jest to przysłowiowa „kropla w morzu” potrzeb miasta.

Pan Maciej Woliński zapomniał również wspomnieć, że głównymi sprawcami zanieczyszczenia jeziora były nieistniejące obecnie Swarzędzkie Fabryki Mebli i Mleczarnia Swarzędzka. Chyba każdy mieszkaniec zna hasło „mielcuch” i pamięta unoszący się w rejonie tego rowu zapach. Nie da się zauważyć, że z roku na rok sytuacja odbioru ścieków z terenów miejskich jest coraz lepsza, ale uważamy, że rozgłaszanie nieprawdziwych informacji godzi w dobre imię Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu

Wizualizacja przystani :  źródło UMiG Swarzędz

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej