Czekamy na oferty w zakresie konserwcaji

2017-11-03 Czekamy na oferty w zakresie konserwcaji

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu oczekuje na oferty na wykonawstwo w roku 2018 następujących robót konserwacyjnych:

1. Konserwacja instalacji wod.-kan.-gaz.-co. 
2. Konserwacja instalacji elektrycznych.
3. Roboty ślusarskie.


Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz) w terminie do 30.11. 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracjach Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej:
- os. Raczyńskiego 20, tel. 61 817 52 69
- ul. Gryniów 6, tel. 61 817 43 22


Uwaga, nowe zasady współpracy:

Od 1 stycznia 2018 r., w oparciu o funkcjonujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu program informatyczny SOL, rozpoczynamy nowy system rozliczeń konserwatorów obsługujących wszystkie zasoby Spółdzielni.

W zakresie prac konserwacyjnych świadczonych w ramach Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi odchodzimy od wynagrodzeń ryczałtowych konserwatorów. Od stycznia każda roboczogodzina przepracowana w celu usunięcia usterek bądź zabezpieczenia awarii, w celu bezpiecznej eksploatacji nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię, będzie ewidencjonowana w systemie elektronicznym. Wykonanie prac będzie zatwierdzane przez pracowników działu technicznego Administracji Osiedli, gospodarzy domu lub bezpośrednio przez osobę zgłaszającą problem z właściwym funkcjonowaniem instalacji znajdujących się w jego mieszkaniu lub budynku. Zasady te dotyczyć będą instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji oraz drobnych napraw budowlanych.

Wynagrodzenie konserwatorów od 1 stycznia 2018 r. będzie wynikać z sumy dwóch składników. Pierwszym składnikiem będzie iloczyn przepracowanych godzin i umownej stawki za roboczogodzinę. Natomiast drugim będzie stała kwota, zależna od ilości m2 obsługiwanej powierzchni użytkowej mieszkań i lokali.

Wprowadzenie elektronicznego systemu wpłynąć ma na obniżenie kosztów GZM oraz na jakość i szybkość wykonania poszczególnych napraw. Pozwoli również na sprawiedliwe rozliczenie nakładu pracy poszczególnych konserwatorów.
Równocześnie ewidencja w systemie SOL, w zakresie rodzaju i ilości awarii oraz napraw w konkretnych nieruchomościach, pozwoli uzyskać statystyki potrzeb remontowych poszczególnych budynków, a także osiedli, co pozwoli na właściwe planowanie remontów głównych w przyszłych latach.

Odpowiedzialność Spółdzielni za bezawaryjne działanie ww. instalacji wynika wprost z obowiązującego Regulaminu rozdziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni i reguluje zakres obowiązków leżących po stronie Spółdzielni oraz po stronie lokatora.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej