Jaka gospodarka cieplna w Kórniku?

2016-03-21 Jaka gospodarka cieplna w Kórniku?

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu jest obecnie na etapie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania zasobów mieszkaniowych za rok 2015. Rozliczenia indywidulane, podobnie jak w roku ubiegłym, zostaną dostarczone mieszkańcom wraz z opłatami eksploatacyjnymi za miesiąc kwiecień br.

Jest efekt docieleń
  Co roku podkreślaliśmy widoczne efekty realizowanego programu termomodernizacji budynków i podobne wnioski wyciągamy również w tym roku. Budynki docieplone w latach 2009-2013 charakteryzują się obecnie ustabilizowanym zużyciem ciepła na potrzeby CO. Te obiekty, których termomodernizacja dobiegała końca w latach 2014-2015, po raz kolejny dały pogląd na to, jakie oszczędności można wygenerować poprzez docieplenie budynku. Jesteśmy przekonani, że również one będą się obecnie odznaczały względnie stałym i optymalnym poborem energii cieplnej. Szerszą informację na ten temat przedstawimy w majowym wydaniu „Informatora Spółdzielczego”.

Z kotłowniami mniej o 20%
  Drugim istotnym sposobem ograniczenia poboru ciepła oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury w lokalach są prace instalacyjne dotyczące źródeł energii cieplnej. W roku 2014 Spółdzielnia wymieniła na nowe kotłownie zasilające budynki przy ul. Śremskiej 32A i 34 w Kórniku. Już w pierwszych miesiącach użytkowania możliwe było obniżenie miesięcznych zaliczek na CO o 20%, po pierwsze z powodu znacznej energooszczędności urządzeń, a po drugie z powodu wyższej sprawności pracy samej kotłowni. Dodatkowo, zainstalowano system zdalnego informowania serwisanta kotłowni na wypadek jej przestojów, co powoduje, że znacznie skrócił się czas reakcji na ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej do obiektu.

Porównanie zużycia
  Ekonomiczne uzasadnienie wymiany kotłowni prezentuje poniższe zestawienie porównawcze budynków zlokalizowanych w Kórniku.

Zużycie gazu i koszty gospodarki cieplnej CO

L.p.

Adres

Koszty CO

Ilość m3 na CO

1.

ul. Śremska 24

36 296,04 zł

16 748,84

2.

ul. Śremska 26

24 604,19 zł

10 744,19

3.

ul. Śremska 28

23 830,47 zł

10 544,46

4.

ul. Śremska 32

28 879,25 zł

13 067,53

5.

ul. Śremska 32A

25 103,45 zł

10 962,21

6.

ul. Śremska 34

22 371,15 zł

9 811,91

Razem

161 084,55 zł

71 879,14

 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wymiana kotłowni w budynkach nr 32A i 34 nie przyniosła znaczącego efektu oszczędnościowego. Jednak należny wziąć pod uwagę, iż budynki 24, 26 i 28 zostały docieplone w latach ubiegłych. Budynek nr 32A znalazł się w programie dociepleń na rok 2015, a 32 i 34 będą podlegały termoizolacji w latach późniejszych. Szacuje się, że efekt oszczędnościowy dociepleń wyniesie minimum 10-15%. Bardziej miarodajny do porównań wydaje się zatem budynek nr 32, który dotychczas nie podlegał zarówno wymianie kotłowni, jak i procesowi termoizolacji.

Nieopłacalny ryczałt
  Analizując koszty produkcji ciepła i zużytego na ten cel gazu łatwo stwierdzić, że wyjątkowo niekorzystnie prezentuje się budynek nr 24. Główne powody tego stanu rzeczy to znacznie wyeksploatowana kotłownia i instalacja CO oraz brak indywidualnego opomiarowania zużycia ciepła w lokalach. Wszystkie pozostałe budynki Spółdzielni, zlokalizowane w Kórniku, wyposażone są w elektroniczne podzielniki ciepła, które z jednej strony wymuszają zachowania energooszczędne, a z drugiej dają użytkownikom lokali możliwość ich racjonalnego kształtowania. To wszystko powoduje ogromne rozbieżności w kosztach i zużyciu gazu pomiędzy tym budynkiem a pozostałymi. W porównaniu do budynku nr 34 koszty ogrzewania w budynku nr 24 były wyższe o 62%, a zużycie gazu aż o prawie 71%.

Docieplenia, kotłownie i podzielniki
  Reasumując, wymiany kotłowni oraz docieplenia budynków bezspornie przynoszą wysokie oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania. Dużą wagę należy jednak przywiązać do racjonalnego korzystania z instalacji CO, a w tym celu niezbędne jest indywidulane opomiarowanie lokali.

Piotr Darol
Dział Ekonomiczny

Foto JC

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej