Statut - kolejne zmiany w opracowaniu

2017-12-13 Statut - kolejne zmiany w opracowaniu

Prace nad statutem 
Wiosną br. informowaliśmy mieszkańców, że Spółdzielnia kończy prace nad nowelizacją własnego statutu. Statut został opracowany przez prawnika specjalizującego się prawie spółdzielczym i był na etapie opiniowania przez Zarząd, kierownictwo Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Planowaliśmy poddać statut konsultacjom z mieszkańcami oraz zarejestrować go do końca 2017 r.

Kolejne nowelizacje
Plany te przerwały kolejne prace rządowe nad prawem spółdzielczym i w efekcie kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 9 września 2017 r. Najistotniejsze zmiany w ustawie wiążą się m.in. z członkostwem, które ustanawiane jest w związku z posiadaniem mieszkania lokatorskiego i własnościowego, bez wniesienia udziału, bez wpisowego i deklaracji członkowskiej. Natomiast właściciele mieszkań wyodrębnionych sami decydują o członkostwie, którego warunkiem jest złożenie deklaracji. Ponadto decyzje przekraczające zarząd zwykły w budynkach, w których są lokale wyodrębnione, wymagają zgody współwłaścicieli (np. w kwestii zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, udzielenia zgody na nadbudowę czy dokonanie podziału nieruchomości wspólnej). Wprowadzono również zmiany w sposobie przeprowadzania lustracji – nie będą ich mogły przeprowadzać osoby podległe członkom zarządu w jakichkolwiek spółdzielniach. Kontrole będzie też mogło przeprowadzać ministerstwo właściwe do spraw budownictwa. Nowelizacja zakłada również, że: decyzję o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu będzie podejmować sąd, członek Spółdzielni ma możliwość reprezentowania go przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (jeden pełnomocnik może reprezentować jednego członka), a w budynku, gdzie wykupiono wszystkie mieszkania na odrębną własność, mieszkańcy zdecydują czy zarządzać ma spółdzielnia czy powołać wspólnotę. W przypadku utworzenia wspólnoty wprowadzono obowiązek dokonania rozliczeń zaewidencjonowanych wpływów i wydatków funduszu remontowego w danej nieruchomości, przy czym zasada ta obowiązuje w obie strony – zarówno Spółdzielnia, jak i właściciele lokali są zobowiązani do zwrotu wykazanych na funduszu remontowym kwot.
Duża część przepisów znowelizowanej ustawy jest nadal niejednoznaczna do stosowania w praktyce. O wielu decyzjach i kierunkach postępowania w najbliższym czasie będzie rozstrzygało orzecznictwo sądowe.

Ponowne uaktualnienie statutu
Ustawodawca dał spółdzielniom mieszkaniowym 12 miesięcy czasu (licząc od daty wejścia ustawy w życie) na dokonanie zmian w statutach i zarejestrowanie ich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółdzielnia przystąpiła więc do opracowania kolejnej wersji statutu. Do czasu zarejestrowania nowego statutu, postanowienia statutu dotychczasowego pozostają w mocy. W punktach sprzecznych z przepisami znowelizowanej ustawy, stosuje się natomiast przepisy tejże ustawy.

JC

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej