Chaos z Dąbrowszczakami

2018-09-17 Chaos z Dąbrowszczakami

   Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu wysłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pismo o charakterze ponaglającym, wnosząc o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie nazwy osiedla Dąbrowszczaków/Szarych Szeregów.

Sprawa zmiany nazwy os. Dąbrowszczaków na Szarych Szeregów została wywołana w połowie czerwca br. poprzez zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego. Szybka rekcja swarzędzkiego Ratusza, poparta zdecydowanym protestem Spółdzielni Mieszkaniowej, doprowadziła do złożenia przez UMiG skargi na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego.

Od czasu ogłoszenia zarządzenia Wojewody i złożenia skargi na to zarządzenie przez swarzędzki magistrat minęło już kilka miesięcy. W obiegu zamiennie używane są dwie nazwy, co powoduje chaos i uzasadnione zirytowanie mieszkańców. Do Spółdzielni oraz Urzędu coraz częściej kierowane jest pytanie – jaką właściwie nazwę nosi TO osiedle? Trudno odpowiedzieć, ponieważ Swarzędz nadal czeka na wyznaczenie terminu rozprawy przez WSA. Pozostaje liczyć, że wniesiony przez UMiG wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy, zostanie pozytywnie i szybko rozpatrzony.

JC

Treść pisma
skierowanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
przez kancelarię reprezentującą Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.

 Poznań, dnia 11 września 2018 roku


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu


Skarżąca: Rada Miejska w Swarzędzu
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

reprezentowana przez
adwokata Pawła Sowisło z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych

P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A. z siedzibą w Poznaniu

Organ: Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 Pismo procesowe Skarżącej

W imieniu Skarżącej z powołaniem na udzielone pełnomocnictwo procesowe znajdujące się w aktach sprawy, wnoszę o niezwłoczne wyznaczenie możliwie jak najszybszego terminu rozprawy w niniejszej sprawie.

Sprawa dotyczy skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego dotyczące zmiany nazwy osiedla Dąbrowszczaków, która to nazwa funkcjonuje w Swarzędzu od lat, zarówno w sensie administracyjnym, ale też w świadomości mieszkańców. Wydanie zarządzenia zastępczego przez Wojewodę w trybie tzw. ustawy dekomunizacyjnej odbyło się nieoczekiwanie dla lokalnej społeczności i bez jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami. Wywołało tym samym poruszenie wśród lokalnej społeczności, głównie ze względu na okoliczności wydania zarządzenia i jego uzasadnienie, szerzej opisane w skardze. Wobec faktu, iż Rada Miejska podjęła decyzję o zaskarżeniu zarządzenia, chcąc bronić w jej ocenie w pełni słusznego stanowiska, iż zmiana nazwy jest absolutnie nieuzasadniona (którą to ocenę podziela większość mieszkańców osiedla Dąbrowszczaków), powstał jednak jednocześnie stan niepewności faktycznej i prawnej co do skuteczności zmiany nazwy, konieczności wymiany dokumentów, zmiany tablic i szeregu innych czynności standardowo związanych ze zmianą nazwy ulicy czy osiedla. Ze sprawami tymi mieszkańcy zwracają się do Gminy Swarzędz, która – jako strona niniejszego postępowania – nie jest w stanie na chwilę obecną udzielić im pewnych i wiążących informacji w tym przedmiocie.

Stan niepewności może zostać usunięty jedynie poprzez niezwłoczne rozpoznanie sprawy przez tutejszy Sąd na rozprawie.

Ze względów wskazanych powyżej niniejszy wniosek jest więc w pełni uzasadniony.

Adwokat
Paweł Sowisło

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej