Czekamy na oferty - konserwacja

2019-10-30 Czekamy na oferty - konserwacja

CZEKAMY NA OFERTY W ZAKRESIE KONSERWACJI 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu oczekuje na oferty na wykonawstwo w roku 2020 następujących robót konserwacyjnych:

  • Konserwacja instalacji wod.-kan.-gaz.-c.o.
  • Konserwacja instalacji elektrycznych.
  • Roboty ślusarskie.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz)

w terminie do 29.11.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w administracjach osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej:

• os. Raczyńskiego 20, tel. 61 817 52 69
• ul. Gryniów 6, tel. 61 817 43 22

ZASADY WSPÓŁPRACY

Każda roboczogodzina przepracowana w celu usunięcia usterek bądź zabezpieczenia awarii, w celu bezpiecznej eksploatacji nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię, będzie ewidencjonowana w systemie elektronicznym SOL. Wykonanie prac będzie zatwierdzane przez pracowników Działu Technicznego Administracji Osiedli, gospodarzy domu lub bezpośrednio przez osobę zgłaszającą problem z właściwym funkcjonowaniem instalacji znajdujących się w jego mieszkaniu lub budynku. Zasady te dotyczyć będą instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji oraz drobnych napraw budowlanych.

Wynagrodzenie konserwatorów będzie wynikać z sumy dwóch składników. Pierwszym składnikiem będzie iloczyn przepracowanych godzin i umownej stawki za roboczogodzinę. Natomiast drugim będzie stała kwota, zależna od ilości m2 obsługiwanej powierzchni użytkowej mieszkań i lokali.

Odpowiedzialność Spółdzielni za bezawaryjne działanie ww. instalacji wynika wprost z obowiązującego Regulaminu rozdziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni i reguluje zakres obowiązków leżących po stronie Spółdzielni oraz po stronie lokatora.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej