Kolejna dotacja w Luboniu

2019-06-07 Kolejna dotacja w Luboniu

  W efekcie prowadzonych rozmów i złożonego do Starostwa Powiatowego wniosku, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podpisał umowę z Powiatem Poznańskim na wymianę pokrycia dachowego od strony frontowej budynku willowego wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.) przy ul. Kolonia PZNF nr 1 w Luboniu.

Zgodnie z umową, Spółdzielnia zobowiązała się wykonać zadanie, które Starostwo dofinansuje kwotą 100 tys. zł po zakończeniu jego realizacji. Środki pochodzić będą z budżetu powiatu poznańskiego przeznaczonego na ochronę i konserwację zabytków. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 145 tys. zł. Wkład własny Spółdzielni wyniesie więc prawie 45 tys. zł, co stanowi 31% kosztów.

Termin realizacji zadania wyznaczony jest od 1 czerwca do 5 grudnia 2019 r. Spółdzielnia planuje rozpocząć prace w miesiącach wakacyjnych (obecnie prowadzone są rozmowy z wykonawcą).


Współfinansowane
ze środków powiatu poznańskiego.

Wcześniejsze dotacje

Przypominamy, że w 2017 i w 2018 r. również udało się Spółdzielni otrzymać środki ze źródeł zewnętrznych na modernizację dachów w Luboniu. Pozytywnie rozpatrzone zostały niektóre wnioski Spółdzielni złożone w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Starostwie Powiatowym. Dzięki nim udało się przeprowadzić następujące inwestycje:

  • Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Kolonia PZNF 2 – dwie dotacje MKiDN w łącznej wysokości 105 tys. zł + ponad 70 tys. zł ze środków własnych Spółdzielni.
  • Częściowa modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Poznań 51 – dotacja MKiDN w wysokości 50 tys. zł + ponad 53 tys. zł ze środków własnych Spółdzielni.
  • Częściowa modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Kolonia PZNF 3 – dotacja Powiatu Poznańskiego w wysokości 80 tys. zł + ponad 43 tys. zł ze środków własnych Spółdzielni.

Starania o dofinansowanie

Zarówno w 2018, jak i w 2019 r., Spółdzielnia złożyła wnioski i odwołania od wcześniejszych decyzji odmownych do MKiDN o dofinansowanie pozostałej części dachu zabytkowego budynku przy ul. Armii Poznań 51. Niestety nie udało się otrzymać dotacji. Spółdzielnia będzie próbować w kolejnych latach i w kolejnych programach.

JC

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej