Frekwencja i wyniki głosowań WZ

2019-06-24 Frekwencja i wyniki głosowań WZ

Zamieszczamy statystykę frekwencyjną oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami w czasie cząstkowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, które odbywały się w dniach od 14 do 19 czerwca 2019 r.

Harmonogram cząstkowych Walnych Zgromadzeń oraz podział mandatów

 

NUMER ZEBRANIA ZASOBY PRZYNALEŻNE DO ZEBRANIA TERMIN ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA ILOŚĆ MANDATÓW
ZEBRANIE NR 1 SWARZĘDZ-PÓŁNOC: 14.06.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu 3
1)    os. Dąbrowszczaków
2)    ul. Gryniów
3)    os. Zygmunta III Wazy
4)    os. Władysława IV
5)    ul. Poznańska
ZEBRANIE NR 2 SWARZĘDZ-PÓŁNOC: 17.06.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu 4
1)    os. Kościuszkowców
2)    os. Czwartaków
ZEBRANIE NR 3 ZASOBY POZASWARZĘDZKIE: 18.06.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu 3
1)    Czerwonak
2)    Poznań
3)    Kostrzyn
4)    Luboń
5)    Kórnik-Bnin
ZEBRANIE NR 4 SWARZĘDZ-POŁUDNIE: 19.06.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu 5
1)    os. E. Raczyńskiego
2)    os. H. Cegielskiego
3)    os. T. Działyńskiego
4)    os. M. Mielżyńskiego
5)    ul. Armii Poznań, Swarzędz
CZŁONKOWIE OCZEKUJĄCY

 

Liczba członków obecnych na cząstkowych Walnych Zgromadzeniach

 

Lp. Numer zebrania Ilość obecnych członków Ilość uprawnionych członków Procent
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 34 1969 1,73%
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 46 2601 1,77%
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 11 1475 0,75%
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 45 2677 1,68%
  Suma 136 8722 1,56%

 

Uchwała nr 01/2019
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok

 

Lp. Numer zebrania Ilość głosów za Ilość głosów przeciw Ilość głosów wstrzymujących się Suma
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 28 0 1 29
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 40 0 0 40
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 10 0 0 10
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 41 1 0 42
  Suma 119 1 1 121

Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok.

Uchwała nr 02/2019
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 rok

 

Lp. Numer zebrania Ilość głosów za Ilość głosów przeciw Ilość głosów wstrzymujących się Suma
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 28 0 1 29
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 38 0 0 38
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 9 0 1 10
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 37 1 0 38
  Suma 112 1 2 115

Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.

Uchwała nr 03/2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok

 

Lp. Numer zebrania Ilość głosów za Ilość głosów przeciw Ilość głosów wstrzymujących się Suma
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 30 0 1 31
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 42 0 0 42
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 6 0 2 8
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 37 1 0 38
  Suma 115 1 3 119

Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.

Uchwała nr 04/2019
Zatwierdzenie sposobu pokrycia straty

 

Lp. Numer zebrania Ilość głosów za Ilość głosów przeciw Ilość głosów wstrzymujących się Suma
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 31 0 1 32
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 42 0 0 42
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 7 0 1 8
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 39 0 1 40
  Suma 119 0 3 122

Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sposobu pokrycia straty.

Uchwała nr 05/2019
Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pawła Pawłowskiego

 

Lp. Numer zebrania Ilość głosów za Ilość głosów przeciw Ilość głosów wstrzymujących się Suma
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 30 0 1 31
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 42 1 1 44
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 6 1 1 8
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 38 1 0 39
  Suma 116 3 3 122

Podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Prezesa zarządu Pawła Pawłowskiego.

Uchwała nr 06/2019
Udzielenie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jacka Lewandowicza

 

Lp. Numer zebrania Ilość głosów za Ilość głosów przeciw Ilość głosów wstrzymujących się Suma
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 30 0 1 31
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 42 0 2 44
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 10 1 0 11
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 37 1 0 38
  Suma 119 2 3 124

Podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jacka Lewandowicza.

Uchwała nr 07/2019
Udzielenie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pawła Białasa

 

Lp. Numer zebrania Ilość głosów za Ilość głosów przeciw Ilość głosów wstrzymujących się Suma
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 32 0 1 33
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 43 0 0 43
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 11 0 0 11
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 36 1 0 37
  Suma 122 1 1 124

Podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pawła Białasa.

Uchwała nr 08/2019
Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań - okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

 

Lp. Numer zebrania Ilość głosów za Ilość głosów przeciw Ilość głosów wstrzymujących się Suma
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 29 0 4 33
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 40 2 0 42
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 9 1 1 11
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 36 0 1 37
  Suma 114 3 6 123

 Podjęto uchwałę dotyczącą oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.

 Ilość wniosków złożonych do Komisji Wnioskowych

 

Lp. Numer zebrania Ilość wniosków
1. Zebranie nr 1 - 14.06.2019 4
2. Zebranie nr 2 - 17.06.2019 4
3. Zebranie nr 3 - 18.06.2019 15
4. Zebranie nr 4 - 19.06.2019 1
  Suma 24

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej