Zlot Turystyczny - Jeziory k. Puszczykowa

2016-05-04 Zlot Turystyczny - Jeziory k. Puszczykowa

XIII Zlot Turystyczny im. Franciszka Jaśkowiaka

Jeziory k. Puszczykowa - 8 maja 2016 r. (niedziela)

Organizator Zlotu:
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań „Nowe Miasto” im. Franciszka Jaśkowiaka.

Instytucje wspierające i pomagające:
Miasto Poznań, Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Poznaniu.

Cel Zlotu:
Uczczenie pamięci o Franciszku Jaśkowiaku.

Komandor Zlotu:
Eugeniusz JACEK.

Obsługa mety Zlotu:
Arkadiusz Mikołajczak, Jan Michalski, Henryk Peliński, Hanna Dominiak, Maria Pelińska, Piotr Wojciechowski, Romuald Królak, Paweł Kubiak.

Trasy Zlotu:
1. Trasa I A - autokarowo-piesza. START godz. 7.45 Kostrzyn (przystanek autobusowy w kierunku Poznania) – godz. 8.15 Swarzędz (pętla autobusowa Os. Kościuszkowców) – godz. 8.45 Poznań (parking za Kościołem Św. Jana Jerozolimskiego) – godz. 9.45 Puszczykówko (Stacja PKP) po przyjeździe pociągu z Poznania i autokarów - wyjście w trasę pieszo czerwonym szlakiem do Jezior. Około 5 km. Kierownicy trasy: Ewa Świderska; Mirosław Matelski.
2. Trasa I Bpiesza. START godz. 9.45 Puszczykówko (Stacja PKP) po przyjeździe pociągu z Poznania i autokarów – czerwonym szlakiem do Jezior. Około 5 km. Kierownictwo trasy jak wyżej.
3. Trasa II - piesza. START godz. 9.35 Puszczykowo (Stacja PKP) - szlakiem żółtym do Jezior. Około 10 km. Kierownicy trasy Zbysław Kaczmarek; Eugeniusz Jacek.
4. Trasa III - rowerowa. START godz.10.00 Poznań (Stacja Paliw przy Moście im. Królowej Jadwigi) – szlakiem rowerowym – Luboń – Puszczykowo – Jeziory. Około 25 km w jedna stronę. Kierownik trasy: Katarzyna Wieczorek.
5. Trasa IVrowerowa. START godz. 10.00 Konarzewo (Rondo) – Szreniawa – Jeziory. Około 20 km w jedną stronę. Kierownik trasy Lidia Łopatka.
6. Trasa IV - trasa dowolna. Każdy według własnego uznania. Na mecie należy zgłosić się najpóźniej do godz. 13.00.

Meta Zlotu:
Meta będzie znajdowała się przy Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.
Meta czynna w godz. od 12:00 do 14:00

Zgłoszenia udziału:
Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe będą przyjmowane pocztą elektroniczną pod warunkiem pewnego przybycia: eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia 6 maja 2016 roku (do godziny 21.00).

Odpłatność i świadczenia:
Opłata wynosi 15 zł od osoby dla trasy nr I A oraz 8 zł od osoby dla pozostałych tras (opiekunowie grup szkolnych są zwolnieni z opłat). W ramach opłaty uczestnik otrzymuje: znaczek okolicznościowy, poczęstunek na mecie, bezpłatne zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach, punkty na OTP i KOT, nagrody rzeczowe przewidziane w konkursie wiedzy o Franciszku Jaśkowiaku oraz o Wielkopolskim Parku Narodowym. Najliczniejsza drużyna otrzyma puchar.
Uwaga: w przypadku zgłoszeń po terminie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie zapewnienia pełnych świadczeń.

UWAGA! OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC NA TRASĘ NR. I A – decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA ! POCIĄG DO PUSZCZYKOWA I PUSZCZYKÓWKA WYJEŻDŻA Z POZNANIA – PKP GŁÓWNY O GODZ. 8.50!

Postanowienia końcowe:
Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką za 2016 rok są ubezpieczeni natomiast pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i na mecie. Uczestnicy tras rowerowych powinni posiadać kaski; przestrzegać zasad ruchu drogowego. Wszyscy są zobowiązani wykonywać polecenia kierowników tras. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę.

Inne informacje:
Na mecie spotkanie z rodziną Franciszka Jaśkowiaka.

Jeziory k. Puszczykowa - 8 maja 2016 r. (niedziela)

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej