Oferta sprzedaży

2020-02-17 Oferta sprzedaży

   Zamieszczamy treść ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Nieszawskiej 7 w Poznaniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. Kwaśniewskiego nr 1, 62-020 Swarzędz, oferuje do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej nr 7, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4, ark. 21, obręb Główna, o pow. 0,2793 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00114318/5.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, który został adaptowany z hotelu robotniczego. Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z jedną klatką schodową, z dachem płaskim krytym papą, o pow. użytkowej – 767,32 m2. W budynku znajdowały się 42 lokale mieszalne, w tym w stosunku do trzech lokali mieszkalnych toczy się postępowanie eksmisyjne, pozostałe lokale są niezasiedlone.

Teren działki płaski, nieogrodzony, z dojazdem od ul. Nieszawskiej. Teren częściowo utwardzony – chodnik przy budynku i częściowo zagospodarowany zielenią.

Działka posiada następującą infrastrukturę techniczną:
- sieć energetyczna,
- sieć wodociągowa (miejska),
- sieć kanalizacji burzowej i sanitarnej,
- sieć telefoniczna.

Nieruchomość, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Poznania – plan Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej (Vw) – przyjętego przez Radę Miasta Poznania uchwałą LXVII/1332/VII/2018 z dnia 22.05.2018 roku, znajduje się na terenie przeznaczonym na cele zabudowy usługowej (83%) i teren dróg – symbol 2U i 2KDW, przy czym zapisy planu dopuszczają zachowanie i przebudowę istniejących budynków lub lokali o funkcji innej niż usługowa.

Dla przedmiotowej nieruchomości wydana została decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 2474/2009 z dnia 27.11.2009 roku wyrażająca zgodę na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na dzień dzisiejszy w ramach ww. decyzji dokonano rozbiórki przybudówki do budynku mieszkalnego oraz likwidację ścian działowych w lokalach niezasiedlonych.

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości
wynosi 2.685.000,00 zł netto
(słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Sprzedający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych negocjacji.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać oraz samą nieruchomość można oglądać w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 12.00, po uprzednim ustaleniu terminu.

Tel. 61 64 69 229                 Tel. 61 64 69 253                  Tel. 61 817 39 64
Link do ogłoszenia w serwisie OTODOM: KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej