Oferta sprzedaży

2020-07-06 Oferta sprzedaży

   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Kwaśniewskiego nr 1, 62-020 Swarzędz, oferuje do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w Swarzędzu na os. Czwartaków, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 101/63 i 101/62, ark. 3, obręb Swarzędz, o łącznej pow. 0,2450 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00056483/7.

Działki nr 101/63 i 101/62 stanowią teren niezabudowany, płaski, nieogrodzony, z dojazdem drogą osiedlową, asfaltową od ul. Kwaśniewskiego.

Działka posiada dostęp do następującej infrastruktury technicznej:
- sieć energetyczna,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć gazowa,
- sieć telefoniczna.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulicy Cieszkowskiego, Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcin i Strzeleckiej, przyjętym uchwałą Rady Miasta z dnia 25.08.2009 roku, uchwała nr XLV/274/2009 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 219 poz. 3771 z dnia 10.12.2009 r.), przedmiotowe działki znajdują się na terenach o przeznaczeniu usług w zakresie funkcji oświaty i zdrowia – symbol 9U.

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości
wynosi 549.000,00 zł netto
(słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać oraz samą nieruchomość można oglądać w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 12.00, po uprzednim ustaleniu terminu.

Tel. 61 64 69 229           Tel. 61 64 69 253           Tel. 61 817 39 64

Link do ogłoszenia w serwisie OTODOM: KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej