XXIII Wielkopolski  Rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Pleneru Malarskiego

2016-05-06 XXIII Wielkopolski  Rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Pleneru Malarskiego

XXIII Wielkopolski Rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Pleneru Malarskiego

21 MAJA 2016 - Z METĄ W ROGALINKU

ORGANIZATORZY
Organizatorem wiosennej imprezy turystycznej jest Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu przy pomocy merytorycznej Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Pracowni Artystycznej w Rogaliku.

CEL IMPREZY
- Upowszechnianie walorów przyrodniczo-zabytkowych Parku Krajobrazowego w Rogalinie.
- Popularyzacja zasad ochrony dębów.
- Udokumentowanie dębów rogalińskich w pracach pleneru malarskiego.
- Aktywne propagowanie hasła roku 2016 „Roku krajoznawstwa polskiego - wędruj razem z nami”, ogłoszonego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w 110 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
W Rajdzie i imprezach towarzyszących mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.br w Oddziale PTTK „Meblarz”, ul. Polna 21 w Swarzędzu (Gimnazjum nr 2) w czwartki w godz. 16.30-17.30 lub mailem na adres: biuro@meblarz.pttk.pl
Wpisowe wynosi:
- dla uczestników z własnym dojazdem: 10,00 zł,
- dla uczestników korzystających z autobusu: 30,00 zł.
Wstęp do pałacu, opłacany indywidualnie:
- dzieci i młodzież do 18 roku życia: 1,00 zł,
- dorośli: 10,00 zł.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek zlotowy, ciepły posiłek, napoje, punkty do odznak turystycznych i prawo udziału w plenerze malarskim z nagrodami.

Amatorski Plener Malarski, organizowany będzie (w zależności od ilości zgłoszeń) w trzech grupach wiekowych: do lat 7, od 8 do 12 lat i ponad 12 lat. Biorący w nim udział uczestnicy otrzymują od organizatora bezpłatnie materiały do malowania (z wyjątkiem ołówków!). Nagrodzone prace plenerowe przechodzą na własność organizatora.

Zbiórka uczestników Pleneru o godz. 9.50 przed pałacem w Rogalinie. Chętni mogą zwiedzić pałac, a po jego zwiedzeniu nastąpi wyjście na plener pod kierownictwem Pani Lucyny Smok – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich. Wykonane prace zostaną ocenione przez jury pleneru a najlepsze z nich nagrodzone.

TRASY RAJDU
1. Trasy piesze, kolarskie dowolne, np. z Mosiny, Puszczykowa itp.
2. Trasy motorowe opracowane samodzielnie przez turystów.

META RAJDU
Meta Rajdu będzie zlokalizowana na terenie siedziby Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich w Rogalinku. Otwarcie mety i wydawanie świadczeń od godziny 13.00. Zakończenie rajdu ok. godz.14.30.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Młodzież do lat 16 może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
2. Nie przybycie na metę w oznaczonym czasie, powoduje utratę świadczeń.
3. Uczestnicy Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
4. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników wycieczki. Każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawarte z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Kierownika Rajdu.
6. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Wyjazd autobusu z Poznania o godzinie 8.45 (z parkingu na Komandorii, za kościołem św. Jana). Po drodze autobus zatrzyma się na przystanku przy Osiedlu Warszawskim, w Swarzędzu przy sklepie PEPCO (ul. Tysiąclecia) oraz na parkingu przy LIDL-u, skąd nastąpi wyjazd o godz. 9.15. Zbiórka o godz. 9.00. Powrót do Swarzędza tą samą trasą po zakończeniu imprezy. Autobus przeznaczony jest przede wszystkim dla grup młodzieżowych wraz z opiekunami; osoby dorosłe będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń!
8. W siedzibie Pracowni Artystycznej będzie można nabyć prace plastyczne jej członków. Adres internetowy Pracowni: www.pracowniarogalinek.getphoto.net

Do udziału w imprezie zapraszają:

Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu,
Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich
Pracownia Artystyczna w Rogalinku.

Swarzędz, Rogalinek, 21.05.2016

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej