Pismo Prezesa SM w Swarzędzu do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

2020-03-31 Pismo Prezesa SM w Swarzędzu do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

 

Swarzędz, dnia 31 marca 2020 roku


Pan 
Marian Szkudlarek 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz  

DN / 1865 / 2020

Przyglądając się działalności, kierowanego przez Pana, Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pozwalam sobie przedstawić informację do wykorzystania, która poprawiłaby relacje z mieszkańcami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych w okresie trwania kryzysu epidemiologicznego.

 1. W większym stopniu niż dotychczas należy wykorzystać, stanowiącą własność Spółdzielni, Telewizję STK. Wykorzystanie Telewizji STK nie powinno ograniczać się tylko do publikowania komunikatów GZZK, ale również
  do promowania właściwych zachowań ludzi, pomocy udzielanej przez OPS w Swarzędzu, informacji medycznych, działalności Straży Miejskiej, itp.
 2. Należy wykorzystać zorganizowany i sprawnie funkcjonujący system Spółdzielni p.n. „Zdalny dostęp” (obecnie system obejmuje ponad 2000 lokali mieszkalnych). System ten można wykorzystać do powiadamiania oraz
  komunikowania, np. informacja o pomocy OPS w zakupach dla seniorów nie powinna wisieć na klatkach schodowych, a powinna np. zostać wydrukowana w kilku tys. egzemplarzy i poprzez służby Spółdzielni przekazana
  do każdego spółdzielczego mieszkania lub tekst ogłoszenia powinien zostać przekazany w formie elektronicznej bezpośrednio na adresy mieszkańców.
 3. Należy korzystać z informacji posiadanych przez administracje Spółdzielni (ul. Gryniów 6 oraz os. E. Raczyńskiego 20). Administracje posiadają wiedzę o szczególnie trudnych przypadkach osobowych i losowych rodzin, które wymagają pomocy OPS. Wiele rodzin nie zgłasza się do OPS-u po potrzebną pomoc, ze względu na poczucie skrępowania, a zdecydowanie takiej pomocy potrzebują. Spółdzielnia, poprzez gospodarzy domów, jest w stanie ustalić
  i przekazać GZZK stosowne informacje i adresy takich rodzin.

W przypadku dalszego rozwoju pandemii koronawirusa, celem uspokojenia atmosfery strachu, a w związku z tym nieracjonalnych działań, potrzebny jest udział przedstawiciela Spółdzielni w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego. Posiadamy bowiem najbardziej sprawny system komunikowania się z mieszkańcami. Jest poważnym niedopatrzeniem fakt braku przedstawiciela, blisko 13 tys. grupy mieszkańców Swarzędza, w GZZK.

Brak samorządowych rad osiedli, o które wnioskujemy od kilku lat, powoduje, że nie ma właściwych relacji mieszkańców z władzą wykonawczą Swarzędza. Mieszkańcy spółdzielczych zasobów mają prawo być reprezentowani w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego.


Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej