Walne Zgromadzenie 2020

2020-07-03 Walne Zgromadzenie 2020

  Najniższa procentowa frekwencja w historii Spółdzielni została zanotowana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, które odbyło się 26 czerwca br. Na zebranie przybyło 70 członków Spółdzielni, podczas gdy uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu było 8777 członków. Wynik ten stanowi frekwencję na poziomie 0,80%.

Zainteresowanie mieszkańców sprawami spółdzielczymi jest bardzo małe od wielu lat, w tym roku dodatkowo zniechęcić mogła trwająca cały czas pandemia oraz niekorzystne, burzowe warunki pogodowe w dniu zebrania.

Bazując na doświadczeniach z poprzednich lat, biorąc pod uwagę pandemię oraz ilość zgłoszeń przed zebraniem, Spółdzielnia Mieszkaniowa spodziewała się niskiej frekwencji. Po raz pierwszy w historii swarzędzkiej Spółdzielni, przebieg Walnego Zgromadzenia był więc transmitowany na żywo za pośrednictwem Telewizji STK – na stronie internetowej Telewizji oraz Spółdzielni. W ten sposób, na ekranach telewizorów, laptopów, tabletów i smartfonów, zebranie obejrzało blisko 200 osób.

Obecni na spotkaniu zatwierdzili sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w minionym 2019 r. Pozytywnie odnieśli się do sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Pawłowi Pawłowskiemu, Jackowi Lewandowiczowi oraz Pawłowi Białasowi. Wybrano delegatów na zjazd przedkongresowy, w związku z planowanym w 2020 r. VII Kongresem Spółdzielczości organizowanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP – Marcina Jankowskiego oraz Jakuba Roszkowskiego. Przegłosowane zostały również zamieszczone poniżej wnioski.

Wnioski Walnego Zgromadzenia 2020:

 
1) Podjąć działania edukacyjne, przybliżające mieszkańcom Spółdzielni zagadnienia wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ze względu na zdarzające się przypadki nieznajomości prawa spółdzielczego przez członków Spółdzielni. W ww. działaniach należy wykorzystać funkcjonujący od wielu lat system informacyjny Spółdzielni.

2) Zwiększyć działania w zakresie informatyzacji i cyfryzacji w zarządzaniu Spółdzielnią, poprzez popularyzację modułu „Zdalny dostęp”, stosowanie nowoczesnych form rozliczania wody, wystawiania faktur oraz elektroniczną korespondencję. Coraz większa informatyzacja to wymóg czasu, a także potrzeba wynikająca z pandemii.

3) Sfinalizować przejęcie i organizację samodzielnego rozliczania wody oraz ciepła z własnych źródeł ciepła we wszystkich zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, w oparciu o programy firmy BMeters.

4) Kontynuować program termomodernizacji, program rewitalizacyjny oraz program ochrony zabytków poprzez pozyskiwanie preferencyjnych źródeł finansowania w instytucjach rządowych i samorządowych.

5) Rozliczyć do końca 40-letnie kredyty z tzw. „starego portfela” i tym samym zakończyć wieloletnią współpracę z PKO B.P.

6) Sfinalizować temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z niewielkim zainteresowaniem tematem przekształcenia wśród mieszkańców, Spółdzielnia wygospodaruje środki finansowe celem skorzystania z uprzywilejowanych zasad przekształcenia podjętych w minionym okresie. Na finalny wykup należy przeznaczyć środki finansowe pochodzące z transakcji sprzedaży niepotrzebnych gruntów czy nieruchomości.

7) Doskonalić strukturę organizacyjną Spółdzielni, ograniczając ją do niezbędnych potrzeb. Dokonać wymiany pokoleniowej na stanowiskach kierowniczych, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez wieloletnich pracowników Spółdzielni.

8) Wnioskować do Związku Międzygminnego GOAP o zmianę sposobu naliczania opłat za śmieci, poprzez rozliczanie jej w oparciu o zużycie wody.

9) Zintensyfikować działania w celu przekazania na rzecz Gminy Swarzędz terenów, które nie służą bezpośrednio członkom Spółdzielni, tj. dróg i terenów zieleni publicznej.

10) Zintensyfikować działania Spółdzielni pod kątem remontów (budowy) miejsc parkingowych dla mieszkańców.

11) Nasilenie przekazu informacji o przestrzeganiu istniejących w Spółdzielni Mieszkaniowej regulaminów, w szczególności Regulaminu porządku domowego. Zintensyfikowanie współpracy z Policją i Strażą Miejską w tym zakresie.

12) Zobowiązać Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej do zmiany zasad sprzątania klatek schodowych w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku właścicieli mieszkań, którzy nie sprzątają. Rozważyć możliwość współpracy z firmą sprzątającą, która zajmie się globalnie usługami sprzątania klatek schodowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej