Swarzędz bez reklam?

2020-07-07 Swarzędz bez reklam?

   Od pięciu lat w Polsce funkcjonuje ustawa krajobrazowa, która m.in. systematyzuje i porządkuje sprawy związane z umieszczaniem reklam, bannerów, plansz, plakatów w przestrzeni miejskiej. Zgodnie z tym trendem, Spółdzielnia Mieszkaniowa zaczęła usuwać bannery reklamowe, znajdujące się na spółdzielczych osiedlach. Pierwszym uporządkowanym miejscem jest nieruchomość na os. Raczyńskiego 18-20, gdzie reklamy zniknęły bezpowrotnie.

    Ład na os. Raczyńskiego

Jeden z centralnych punktów południowej części Swarzędza, zlokalizowany przy rondzie Żołnierzy Niezłomnych, otoczony był do tej pory wszędobylskimi reklamami. Począwszy od 3 lipca br. część tego rejonu od strony os. Raczyńskiego będzie już wolna od reklam. W tym dniu, po wewnętrznym zarządzeniu Zarządu Spółdzielni, z barierek przed budynkami na os. Raczyńskiego 18, 19, 20 zostały zdjęte wszystkie reklamy i bannery.
  Zarząd Spółdzielni planuje sukcesywnie wypowiadać umowy osobom wynajmującym reklamy i porządkować kolejne miejsca na spółdzielczych osiedlach.

   Ustawa krajobrazowa w Polsce

Ustawę krajobrazową uchwala coraz więcej miast i gmin w Polsce. Wszystko po to, aby wyczyścić część przestrzeni miejskiej ze szpecących reklam, zachować ład i porządek w strategicznych i najbardziej malowniczych punktach miasta, a także aby walczyć z nielegalnymi reklamami, pojawiającymi się na ulicach jak grzyby po deszczu. Ustawa krajobrazowa pozwala określić jasne zasady i warunki sytuowania reklam w danej miejscowości oraz skuteczniej chronić krajobraz. Dzięki ustawie, gmina może zakazać umieszczania tablic reklamowych w danym miejscu, a także nałożyć kary pieniężne za nielegalne reklamy na podmiocie, który je ustawił lub na właścicielu budynku lub gruntu. Ustawa pozwala również na wprowadzenie tzw. opłaty reklamowej od właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których znajduje się reklama (od opłaty wolne są małe szyldy o prowadzonej działalności lub informacje o charakterze religijnym).
  Tego typu regulacje są już stosowane np. w Łodzi, Gdańsku, Sopocie, Krakowie, Wrocławiu, Lesznie, Ciechanowie, Płocku, Nałęczowie.

   Swarzędzka „uchwała reklamowa”

W Swarzędzu od ubiegłego roku trwają prace na przygotowaniem projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów z jakich mogą być wykonane. Informacje o swarzędzkiej „Uchwale reklamowej” są publikowane w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne w BIP miasta. Jak czytamy - uchwała ma objąć obszar całej gminy, a jej celem jest ograniczenie chaosu reklamowego i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie wiążących zasad lokalizacji nośników reklamowych oraz standardów jakościowych i ilościowych reklam w naszym mieście.

Wprowadzenie zapisów ustawy krajobrazowej jest skomplikowane i wymaga konsultacji społecznych. Lokalne uchwały często spotykają się z przeciwnościami i setkami uwag, zwłaszcza w zakresie ustalania miejsc wolnych od reklam oraz wysokości opłat reklamowych, a także są unieważniane (np. w Warszawie). Procedowanie uchwały trwać może nawet kilka lat. Gmina Swarzędz jest na etapie podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu prac nad projektem uchwały. Projekt musi być jeszcze opiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, ministra właściwego do spraw zdrowia, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, marszałka województwa, wojewodę, Państwową Straż Pożarną, itp.

   Spółdzielnia przeciwna gąszczowi reklam

Nie czekając na akceptację swarzędzkiej „uchwały reklamowej” przez kolejne szczeble samorządowe i rządowe, a także na uchwalenie jej przez Radę Miejską, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o próbie uprzątnięcia przestrzeni osiedlowej z reklamowego bałaganu. W tym celu podjęte zostały wspomniane wyżej działania, związane z wypowiadaniem miejsc na reklamy i bannery. Od kilku lat nie jest też przez Zarząd wyrażane zgoda na wywieszanie bannerów wyborczych i ulotek wyborczych na klatkach schodowych. W czerwcu br. Rada Nadzorcza Spółdzielni wprowadziła również w życie Regulamin montażu urządzeń i elementów dekoracyjnych na lub w częściach wspólnych budynku, w którym zabrania się umieszczania szyldów/plakatów/bannerów reklamowych lub wyborczych w oknach lokali, na balustradach loggi, balkonów i tarasów oraz na bramach garażowych, za wyjątkiem reklam-ogłoszeń stanowiących ofertę sprzedaży lub najmu danego lokalu.

JC


fot. J. Roszkowski

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej