Wysokie podwyżki cen ciepła

2020-07-29 Wysokie podwyżki cen ciepła

   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu informuje, że od 1 sierpnia 2020 roku przez firmę Veolia Energia Poznań S.A. zostanie wprowadzona nowa taryfa dla ciepła sieciowego, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.19.2020.ASz1 z dnia 17 lipca 2020 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE z dnia 17 lipca 2020 r. Nr 192 (535).

Należy nadmienić, że w zakresie kalkulacji cen za wytwarzanie ciepła, Veolia stosuje tzw. metodę uproszczoną dla ciepła wytwarzanego w jednostkach kogeneracyjnych. Kalkulacji stawek za usługi przesyłowe dokonuje metodą kosztową, uwzględniającą uzasadnione koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, które są weryfikowane przez URE (Urząd Regulacji Energetyki).

Wprowadzana podwyżka cen ciepła, jak twierdzi firma Veolia, wynika w głównym stopniu ze wzrostu cen wytwarzania ciepła (12,7% w stosunku do roku poprzedniego), co związane jest przede wszystkim ze wzrostem cen paliw (dla Veolii było to ok. 30% w ostatnich 2 latach) oraz wzrostem kosztu zakupu obowiązkowych uprawnień do emisji CO2 (dla Veolii w ostatnich 2 latach był to wzrost czterokrotny). Wzrost stawki za usługi przesyłowe dla ciepła dostarczanego z miejskiej sieci cieplnej wynosi średnio 3,2%, co oznacza powrót do stawek stosowanych przez Veolię w roku 2018.

Nowe ceny i stawki opłat (od 1.08.2020 r.)
dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej zawiera poniższa tabela:

Podane w powyższej tabeli ceny netto nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Nowa taryfa dla ciepła spowodowała znaczny wzrost cen ciepła przeznaczonego na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Po przeprowadzonej analizie kosztów, najwyższy wzrost zanotowano na poziomie 10,0% dla grupy taryfowej E/SW1/WG. Wymieniona taryfa obowiązuje dla lokalizacji znajdujących się na:
- os. Kościuszkowców 5-39 w Swarzędzu
- os. Czwartaków 19-22 w Swarzędzu
- os. Dąbrowszczaków 5-26 w Swarzędzu
- ul. Gryniów 1-11 w Swarzędzu
- os. Raczyńskiego 5-36 w Swarzędzu
- os. Cegielskiego 1-34 w Swarzędzu
- ul. Mścibora 62-72 w Poznaniu
- ul. Leszka 66-67 w Poznaniu
- ul. Małachowskiego 4-6 w Poznaniu

Natomiast wyższe stawki za ciepło sieciowe obowiązują również dla grup taryfowych E/SW1/WI, które wzrosły o 9,3% i obowiązują w lokalizacjach:
- os. Czwartaków 2-18 w Swarzędzu
- os. Dąbrowszczaków 1-4 i 27 w Swarzędzu
- ul. Warszawska 81, 83, 85 w Poznaniu

Wzrost na poziomie 8,1% odnotowaliśmy również dla grupy taryfowej E/SW1/WG/NP, obowiązującej dla budynków znajdujących się na:
- os. Zygmunta III Wazy w Swarzędzu.

Podwyżką o10,3% została objęta także grupa taryfowa E/SW1 dla budynku:
- ul. Głęboka 4 w Poznaniu

Dla obiektów zasilanych z innych źródeł ciepła niż miejska sieć cieplna (MSC), tj. ze źródeł gazowych zasilających obiekty w Czerwonaku, będzie obowiązywać niższa stawka o ok. -4,3% (dla taryfy C63/SW8/WG).

   W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu informuje, że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zostaną wprowadzone stosowne zmiany w opłatach za przygotowanie CWU (ciepłej wody), natomiast korekta opłat zaliczkowych za ogrzewanie mieszkań zostanie wprowadzona wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Jarosław Przekop

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej