CZEKAMY NA OFERTY 
Wykonanie prac

2023-09-29 CZEKAMY NA OFERTY <br />Wykonanie prac

CZEKAMY NA OFERTY W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC 

   
   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu oczekuje na oferty na wykonawstwo w roku 2024 następujących prac: 

 • Kontrola stanu technicznego budynków: roczna i 5-letnia (część budowlana i część instalacyjna). 
 • Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 
 • Kontrola instalacji gazowych. 
 • Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
 • Konserwacja domofonów.
 • Konserwacja urządzeń kotłowni gazowych.
 • Czyszczenie przewodów kominowych.
 • Roboty zieleniarskie.
 • Roboty malarskie.
 • Roboty ogólnobudowlane.
 • Roboty dekarskie.
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Nadzór nad kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni.
 • Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy.
 • Prace związane z deratyzacją, dezynsekcją, dezynfekcją w budynkach i na terenach zewnętrznych.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu
(ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz)

lub

na adres poczty elektronicznej:

raczynskiego@sm-swarzedz.pl lub gryniow@sm-swarzedz.pl

 w terminie do 15 października 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracjach Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • os. Raczyńskiego 20, tel. 61 817 52 69
 • ul. Gryniów 6, tel. 61 817 43 22

------------------------------------------------------

ZASADY WSPÓŁPRACY:

Spółdzielnia wybierze w konkursie ofert kilka firm, w każdym z wymienionych wyżej zakresów prac. Przystępując do wykonania konkretnych robót w danej nieruchomości, Spółdzielnia każdorazowo wystąpi do wybranych wcześniej firm o wykonanie kosztorysu ofertowego na określony zakres prac. Po zweryfikowaniu przedstawionych kosztorysów, zaproponowanych przez wykonawcę terminów realizacji oraz jakości zrealizowanych dotychczas robót, następować będzie komisyjny wybór oferenta.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej