Stanowisko Spółdzielni
w sprawie wzrostu cen wywozu odpadów

2021-01-05 Stanowisko Spółdzielni<br />w sprawie wzrostu cen wywozu odpadów

   STANOWISKO 
RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU 

Z dniem 1 stycznia 2021 roku drastycznie wzrastają ceny wywozu śmieci, które bardzo poważnie obciążą spółdzielców.

Przez okres ostatnich ponad siedmiu lat intensywnie zabiegaliśmy, w Radzie Miejskiej i u Burmistrza Miasta i Gminy, o wyjście Swarzędza z ZM GOAP celem stworzenia własnej organizacji wywozu śmieci i utrzymania czystości. Niestety, spotykaliśmy się z całkowitym lekceważeniem naszych argumentów, a w ostatnim okresie czasu wręcz z bojkotem.

Od siedmiu lat, mimo że wpłacaliśmy regularnie do ZM GOAP opłaty, w kwocie łącznej 14 mln zł, nigdy nie byliśmy zadowoleni z obsługi GOAP-u.

Władze Swarzędza były szczęśliwe, że przekazały kompetencje GOAP-owi, a my z kolei musieliśmy ciągle ponaglać, a nawet podejmować drastyczne kroki, ażeby rozwiązywać na spółdzielczych terenach, jak się okazuje, niełatwe problemy śmieciowe. GOAP stał się typowym urzędem zatrudniającym dziesiątki urzędników, otoczony prawnikami, dziesiątkami regulaminów oraz uchwał, jak również elementami fiskalnymi, które umożliwiają urzędnicze wykonywanie obowiązków, a które mają mało wspólnego z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie na pierwszym miejscu powinna być ekonomika działań. Należy nadmienić, że sama deklaracja śmieciowa to dokument liczący cztery strony.

Przez okres ostatnich siedmiu lat nie zostały załatwione najważniejsze kwestie, tj.:

  • Terminowy wywóz gabarytów.
  • Uszczelnienie systemu, poprzez obciążanie opłatami śmieciowymi osób, które ich unikają.
  • Właściwe wykorzystanie PSZOK-ów.
  • Ściganie i karanie osób podrzucających śmieci. Osób, które z terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zrobiły sobie miejsce darmowego składania odpadów.
  • Akcyjny charakter, zamiast ciągłej pracy w zakresie uświadamiania mieszkańcom ważność segregacji odpadów.

ZM GOAP stał się miejscem politycznych łupów, a powinien być miejscem wyzwalania inicjatyw i pomysłów (w okresie ostatnich siedmiu lat trzykrotnie zmieniano dyrektorów GOAP-u).

Polityka GOAP-u w zakresie ustalania cen, przez cały ten czas rozmija się z rzeczywistością. Rosnące koszty na pewno już od kilku lat były zdecydowanie wyższe, aniżeli uzyskiwane przychody. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyraźnie określa wyrównywanie, poprzez własną politykę, tych różnic. Niestety, przez ostatnie lata, głównie ze względów politycznych, utrzymywano ceny na zaniżonych poziomach, co powodowało pogłębiające się problemy finansowe ZM GOAP. Jest to jeden z najważniejszych zarzutów skierowanych w stronę ZM GOAP. Nie prowadzono w tym zakresie realistycznej polityki cenowej, której rezultatem są wprowadzone właśnie podwyżki opłat. Stąd też, od 1 stycznia 2021 roku zaproponowano tak drastyczny wzrost cen za wywóz odpadów.

Dzisiaj śmiało i odpowiedzialnie można stwierdzić, że władze Swarzędza straciły jakiekolwiek możliwości w zakresie kształtowania własnej polityki śmieciowej. Swoją mniejszościową rolę w GOAP-ie Swarzędz ogranicza tylko do przytakiwania oraz potwierdzania uchwał i wzrostu cen na zgromadzeniach udziałowców. Przedstawiciel Swarzędza w Zgromadzeniu ZM GOAP, który jest notabene jego przewodniczącym, nie ma nic do zaproponowania, również w zakresie obrony interesów społeczności lokalnej. O „wielkim” zainteresowaniu problemową sytuacją śmieciową na terenie Spółdzielni świadczy fakt, że tenże przedstawiciel ani razu nie rozmawiał, z własnej inicjatywy, z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu o zaistniałych problemach. Nie przedstawiał projektów regulaminów i innych dokumentów do konsultacji.

Przykładów indolencji władz Swarzędza w problematyce śmieciowej możemy podawać dziesiątki. Dzisiaj Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się z gospodarką śmieciową, a odpowiedzialność za tą sytuację ponoszą: Rada Miejska w Swarzędzu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej