Frekwencja i wyniki głosowań WZ

2016-06-08 Frekwencja i wyniki głosowań WZ

Zamieszczamy statystykę frekwencyjną oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami w czasie cząstkowych Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, które odbywały się w dniach od 30 maja do 7 czerwca 2016 r.

Harmonogram cząstkowych Walnych Zgromadzeń oraz podział mandatów

 

Lp.
Numer zebrania
Zasoby przynależne do zebrania
Termin spotkania
Ilość mandatów
1.
Zebranie nr 1
Swarzędz-Północ
30.05.2016
7
2.
Zebranie nr 2
Czerwonak
31.05.2016
3
3.
Zebranie nr 3
Poznań
01.06.2016
4.
Zebranie nr 4
Kostrzyn Wlkp.
02.06.2016
5.
Zebranie nr 5
Luboń
03.06.2016
6.
Zebranie nr 6
Kórnik-Bnin
06.06.2016
7.
Zebranie nr 7
Swarzędz-Południe i członkowie oczekujący
07.06.2016
5

 

Liczba członków obecnych na cząstkowych Walnych Zgromadzeniach

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość obecnych członków
Ilość uprawnionych członków
Procent
1.
Zebranie nr 1
82
3174
2,58%
2.
Zebranie nr 2
2
134
1,49%
3.
Zebranie nr 3
16
550
2,91%
4.
Zebranie nr 4
15
129
11,63%
5.
Zebranie nr 5
10
111
9,01%
6.
Zebranie nr 6
14
68
20,59%
7.
Zebranie nr 7
39
1993
1,96%
 
Suma
178
6159
2,89%

 

Uchwała nr 01/2016
Wybór dwóch przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy

Kandydat nr 1 - Pawłowski Paweł - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu:

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
42
0
3
45
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
12
0
2
14
4.
Zebranie nr 4
4
0
0
4
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
14
0
0
14
7.
Zebranie nr 7
37
0
0
37
 
Suma
119
0
5
124

Kandydat nr 2 - Katarzyna Jakubowska - Główa Księgowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu:

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
42
0
3
45
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
12
0
2
14
4.
Zebranie nr 4
10
0
0
10
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
14
0
0
14
7.
Zebranie nr 7
37
0
0
37
 
Suma
125
0
5
130

 Kandydat nr 3 - Zygmunt P. - mieszkaniec Kostrzyna Wlkp.:

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
0
0
0
0
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
0
0
0
0
4.
Zebranie nr 4
12
0
0
12
5.
Zebranie nr 5
0
0
0
0
6.
Zebranie nr 6
0
0
0
0
7.
Zebranie nr 7
0
0
0
0
 
Suma
12
0
0
12

Podjęto uchwałę dotyczącą wyboru dwóch przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na zjazd przedkongresowy, w związku z planowanym w IV kwartale 2016 roku VI Kongresem Spółdzielczości. Przedstawicielami Spółdzielni zostali Pan Paweł Pawłowski i Pani Katarzyna Jakubowska.

Uchwała nr 02/2016
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
50
3
1
54
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
13
0
1
14
4.
Zebranie nr 4
1
0
13
14
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
14
0
0
14
7.
Zebranie nr 7
39
0
0
39
 
Suma
127
3
15
145

Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok.

Uchwała nr 03/2016
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 rok

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
49
2
1
52
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
13
0
1
14
4.
Zebranie nr 4
4
1
8
13
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
14
0
0
14
7.
Zebranie nr 7
39
0
0
39
 
Suma
129
3
10
142

 Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 rok.

Uchwała nr 04/2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
54
0
3
57
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
12
0
2
14
4.
Zebranie nr 4
11
1
3
15
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
13
0
1
14
7.
Zebranie nr 7
39
0
0
39
 
Suma
139
1
9
149

 Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.

Uchwała nr 05/2016
Zatwierdzenie sposobu pokrycia straty

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
54
0
1
55
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
12
0
2
14
4.
Zebranie nr 4
8
1
6
15
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
14
0
0
14
7.
Zebranie nr 7
39
0
0
39
 
Suma
137
1
9
147

Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sposobu pokrycia straty.

 Uchwała nr 06/2016
Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pawła Pawłowskiego

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
55
3
1
59
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
11
1
2
14
4.
Zebranie nr 4
6
0
9
15
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
5
1
8
14
7.
Zebranie nr 7
37
0
1
38
 
Suma
124
5
21
150

 Podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Prezesa zarządu Pawła Pawłowskiego.

Uchwała nr 07/2016
Udzielenie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marii Kantorskiej

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
52
3
1
56
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
13
1
0
14
4.
Zebranie nr 4
5
0
10
15
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
14
0
0
14
7.
Zebranie nr 7
37
0
1
38
 
Suma
131
4
12
147

 Podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Marii Kantorskiej.

Uchwała nr 08/2016
Udzielenie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pawła Białasa

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
51
0
3
54
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
13
1
2
16
4.
Zebranie nr 4
5
0
10
15
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
14
0
0
14
7.
Zebranie nr 7
37
0
1
38
 
Suma
130
1
16
147

 Podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pawła Białasa.

Uchwała nr 09/2016
Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań - okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość głosów za
Ilość głosów przeciw
Ilość głosów wstrzymujących się
Suma
1.
Zebranie nr 1
45
3
3
51
2.
Zebranie nr 2
0
0
0
0
3.
Zebranie nr 3
10
0
5
15
4.
Zebranie nr 4
14
0
1
15
5.
Zebranie nr 5
10
0
0
10
6.
Zebranie nr 6
11
0
3
14
7.
Zebranie nr 7
37
0
0
37
 
Suma
127
3
12
142

 Podjęto uchwałę dotyczącą oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 01.07.2016 roku do 30.06.2017 roku.

 Ilość wniosków złożonych do Komisji Wnioskowych

 

Lp.
Numer zebrania
Ilość wniosków
1.
Zebranie nr 1
9
2.
Zebranie nr 2
0
3.
Zebranie nr 3
3
4.
Zebranie nr 4
5
5.
Zebranie nr 5
3
6.
Zebranie nr 6
1
7.
Zebranie nr 7
6
 
Suma
27

Treść wniosków złożonych podczas cząstkowych Walnych Zgromadzeń 2016:
KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej