Rajd Samochodowy o "Złoty Korbowód"

2016-06-09 Rajd Samochodowy o

Oddział PTTK w Swarzędzu „MEBLARZ” i Klub Turystyki Motorowej PTTK „KORBOWÓD” zapraszają na XXXIX Wielkopolski Rajd Samochodowy o „Złoty Korbowód”.

Swarzędz-Klony, 19.06.2016

 1. ORGANIZATOR:
Bezpośrednim organizatorem Rajdu jest Klub Turystyki Motorowej PTTK „Korbowód” przy współudziale Oddziału PTTK „MEBLARZ” w Swarzędzu. Impreza jest dotowana przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.

2. SPONSORZY:
- KOSMAZ Oddział Swarzędz
- ZWW Meble Oborniki

3. KIEROWNICTWO:
- Komandor - Ryszard Dobrzyński
- Sędzia Główny - Henryk Skubiszak
- Kwatermistrz - Jan Łamek
- Sędziowie - Roman Brust, Elżbieta Dobrzyńska, Gabriela Łamek

4. CEL RAJDU:
- aktywny wypoczynek;
- poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych gminy Swarzędz, gmin ościennych;
- doskonalenie kultury jazdy i pogłębianie znajomości przepisów o ruchu drogowym;
- propagowanie działalności PTTK wśród lokalnej społeczności;

5. UCZESTNICTWO:
W imprezie mogą uczestniczyć wszyscy zmotoryzowani turyści wraz z rodzinami po wpłaceniu wpłaty na pokrycie kosztów imprezy, która wynosi:
- dla członków Oddziału "MEBLARZ" (tylko z opłaconymi składkami za 2016 rok) - 15,00 zł
- dla pozostałych uczestników - 20,00 zł
- dla dzieci od lat 7 do 15 - 5,00 zł
- dla dzieci do lat 7 - bezpłatnie

6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia imienne z podaniem osób w załodze (w tym ilość dzieci do lat 14) oraz typu samochodu przyjmuje:
- kol. R. Dobrzyński, tel. 508 467 444 e-mail: dobrzynski.zww@wp.pl
- kol. J. Łamek, tel. 61 878 82 73 e-mail: janlamek@poczta.onet.pl
- kol. H. Skubiszak, tel. 0 602 729 833 e-mail: henryk.skubiszak@wp.pl
Termin zgłoszenia do 17.06.2016

7. ŚWIADCZENIA:
- za I miejsce "Złoty Korbowód"
- dyplom za I, II i III miejsce
- nagrody
- pamiątkowa wklejka do książeczki MOT
- gorący posiłek
- punkty do książeczki MOT/OTM

8. PROGRAM RAJDU:
Uczestnicy zgłaszają się na metę gwiaździstą w Klonach (szałas Koła Łowieckiego HUBERTUS) o godz. 11.30 do 12.30, gdzie nastąpi rejestracja załóg.
Załogi jadą na metę dowolnie przez siebie wybraną trasą. Każda załoga po drodze zwiedza 3 dowolne obiekty, rejestruje je, np. zdjęcie telefonem lub innym urządzeniem. Załoga na mecie przedstawi krótki opis i rys historyczny obiektu oraz zaznaczoną na mapie przejechana trasę.
Wstępne wyniki podane zostaną 30 minut po wykonaniu zadania przez ostatnią załogę, a oficjalne po następnych 20 minutach.
Zakończenie imprezy przewiduje się na godz. 15,00.

9. PUNKTACJA RAJDU:
Przewiduje się klasyfikację indywidualną załóg. Na mecie przeprowadzone zostaną pozostałe konkurencje. Punktację za wykonanie zadania na poszczególnych punktach podają sędziowie przed rozpoczęciem jego wykonania, za które przyznawane będą punkty do ogólnej klasyfikacji.
Uczestnicy zgłaszają się na punktach kontrolnych. Sędziowie będą stawiać zadania.
Przewidziane są punkty komandorskie.

PK - 1 START: klasyfikacja wstępna
- za posiadaną apteczkę - 3 pkt.
- za posiadany trójkąt - 5 pkt.
- za posiadanie gaśnicy - 3 pkt.
- za sprawny spryskiwacz - 2 pkt.
- za kamizelkę odblaskową - 7 pkt.
- za posiadaną ważną legitymację PTTK (tylko z opłaconymi składkami za 2015)
- kierowca - 5 pkt.
----------------------------------
RAZEM 25 pkt.

10. PROTESTY:
Protesty mogą być składane na piśmie do Sędziego Głównego 30 minut po podaniu wstępnych wyników. Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wysokości 50 zł. W razie uznania protestu wadium podlega zwrotowi.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- w razie nie przybycia na imprezę wpisowe nie będzie zwracane;
- uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na czas trwania imprezy;
- kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie poprzez wydanie dodatkowych komunikatów;
- organizatorzy Rajdu proszą o przestrzeganie przepisów P.POŻ. podczas przejazdu przez obszary leśne - kategoryczny zakaz palenia papierosów;
- uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego;
- organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania imprezy;
- numer imprezy wg harmonogramu imprez KTM ZG PTTK: nr 35/16

Dużo słońca i przyjemnej
zabawy oraz "szerokiej drogi"
i "gumowych" drzew wszystkim
uczestnikom RAJDU życzą:

O R G A N I Z A T O R Z Y

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej