Rajd „Sprawni Inaczej – Bez Barier i Granic”

2016-06-07 Rajd „Sprawni Inaczej – Bez Barier i Granic”

XIV Wielkopolski Rajd Integracyjny „Sprawni inaczej - bez barier i granic”

Dziekanowice-Ostrów Lednicki, 19 czerwca 2016 r. (niedziela)

Organizatorzy Rajdu:
- PTTK Oddział Środowiskowy Poznań-Nowe Miasto
- Koło PTTK „Łaziki” w Swarzędzu zrzeszone ww. Oddziale

Instytucje wspierające i pomagające:
- Zarząd Główny PTTK Warszawa
- Powiat Poznański
- Miasto Poznań
- Gmina Swarzędz
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Komandor Rajdu:
Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Rajdu:
Z-ca Komandora - Jan Michalski
Sekretarz - Maria Pelińska, Piotr Wojciechowski
Skarbnik - Hanna Dominiak
Weryfikacja OTP, KOT - Henryk Peliński, Romuald Królak

Trasy Rajdu:

Trasa I autokarowo-piesza (przystosowana dla wózkowiczów):
START: Czas wyjazdu autokaru - godz. 8.30 Swarzędz (pętla autobusowa os. Kościuszkowców) - godz. 9.15 Poznań (parking za Kościołem św. Jana Jerozolimskiego na Malcie) - wyjście na szlak pieszy – zwiedzanie Małego Skansenu na Ostrowie Lednickim oraz wyspy Ostrów Lednicki. Około 3 km. Kierownik trasy: Staszak Paweł.

Trasa II rowerowa, „Poznańska”:
START: godz. 8.30 Poznań (Malta-Źródełko) – Gruszczyn godz. 10.00 (boisko sportowe) – Uzarzewo-Pobiedziska-Dziekanowice-Ostrów Lednicki. Długość trasy około 40 km w jedną stronę. Kierownik trasy: Wasielewski Marek.

Trasa III dowolna „Niezależna”
Każdy według własnego uznania.

Meta Rajdu:
Meta będzie zlokalizowana na parkingu Dziekanowice-Ostrów Lednicki. Czynna będzie w godz. 11.00-14.00.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:
- pocztą elektroniczną, adres e-mail: eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia 16 czerwca 2016 roku do godz. 15.00
- w siedzibie Oddziału, Poznań, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 dnia 16 czerwca 2016 roku w godz. 16.30-18.00.
Wszyscy zgłaszający się muszą podać numer trasy.
Przy zgłoszeniach zbiorowych należy podać listę uczestników.
Ponadto należy podać miejsce, gdzie dana osoba lub grupa będzie wsiadać do autokaru.
Ze względu na ograniczoną ilość uczestników na trasę autokarowo-pieszą, decyduje kolejność zgłoszeń.
PO TERMINIE ZGŁOSZEŃ NIE PRZYJMUJEMY!

Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność wynosi 8 zł od osoby. Wyjątek: trasa autokarowo-piesza, gdzie wpisowe wynosi 15 zł od osoby. Opiekun drużyny szkolnej bierze udział bezpłatnie.

Uczestnicy otrzymują:
- znaczek rajdowy
- posiłek na mecie oraz nagrody w konkursie wiedzy historyczno-krajoznawczej
- punkty na OTP , KOT
- puchary dla najliczniejszych drużyn

Ubezpieczenie:
Członkowie PTTK z opłaconą składką na 2016 r. są ubezpieczeni. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe:
- Na mecie mnóstwo atrakcji przygotowanych dla uczestników.
- Interpretacja regulaminu jest wyłącznie w gestii Komandora Rajdu.
- Każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.
- Uczestnicy tras rowerowych muszą przestrzegać kodeksu drogowego oraz posiadać w miarę możliwości kaski.
- Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział tylko z opiekunem.
- Każda drużyna powinna posiadać własną apteczkę.
- Uczestnikami rajdu mogą być osoby indywidualne oraz Szkoły i Organizacje pozarządowe zwane „drużynami”.
- Powrót z rajdu, każdy we własnym zakresie oprócz trasy autokarowo-pieszej.
- Szukaj nas na: https://www.facebook.com/PoznanNoweMiastoPTTK/

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej