Rozliczenie kosztów CO za rok 2020

2021-04-28 Rozliczenie kosztów CO za rok 2020

   W pierwszych dniach kwietnia br., przekazaliśmy Państwu indywidualne rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok 2020, przeprowadzone na podstawie wskazań podzielników kosztów.

Wyniki rozliczeń ogółem zamykają się kwotą nadpłat w wysokości 741,4 tys. zł oraz dopłat 519,3 tys. zł.

Nadpłata na CO danego lokalu w pierwszej kolejności przeznaczana jest na pokrycie zaległości w opłatach tego lokalu. Jeżeli jednak zaległości nie występują bądź po ich potrąceniu pozostaje kwota do rozliczenia, to jest ona wówczas zwracana poprzez umniejszenie (potrącenie) bieżących opłat z tytułu CO, aż do momentu jej całkowitego wyczerpania. Kwota potrąceń na zaległości w tym roku w skali całej Spółdzielni wyniosła 78,4 tys. zł, w związku z czym suma nadpłat pozostająca do zwrotu w ramach bieżących przedpłat na CO zmniejszyła się do kwoty 663,0 tys. zł.

Liczba lokali, w których stwierdzono dopłatę wyniosła 2.214 (średnio po 234,54 zł na lokal), natomiast tych w których wykazano nadwyżkę przedpłat nad kosztami 3.198 (średnio po 231,84 zł na lokal).

Dopłaty do centralnego ogrzewania są doliczane jednorazowo do blankietów opłat na rzecz Spółdzielni. Nie oznacza to jednak, iż kwoty tej nie można uiścić na rzecz Spółdzielni w ratach. W tej sprawie należy jednak złożyć indywidualny wniosek, który zostanie rozpatrzony przez pracowników Spółdzielni. Ratalna spłata dopłat do CO pozbawiona jest odsetek, a każda rata jest doliczana do bieżących opłat z tytułu użytkowania lokalu. W przypadku sprzedaży lokalu przed terminem uregulowania dopłaty, jej pozostałą część należy uiścić jednorazowo.

 

   W związku z epidemią koronawirusa i wynikających z niej ograniczeń w dostępie do informacji w zakresie rozliczenia kosztów CO oraz składania stosownych wniosków o zmianę zaliczek na CO, reklamacji rozliczeń oraz rozłożenia dopłat na raty, informujemy, że:

1) Informacji telefonicznej w zakresie wyników rozliczenia można zasięgnąć pod nr:
a) 61 64 69 234 Jarosław Przekop, Arkadiusz Bachorz,
b) 61 64 69 239 Piotr Darol
c) 61 64 69 241 Katarzyna Jarczyńska

2) Wnioski o zmianę wysokości zaliczek na CO można składać w jeden z poniższych sposobów, jednak zbyt duża rozbieżność pomiędzy stawką obowiązującą, a wnioskowaną wymaga formy pisemnej:
a) Telefonicznie pod nr. tel. z pkt 1)
b) Poczta elektroniczna: zarzad@sm-swarzedz.pl
c) Poczta tradycyjna na adres: 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1
d) Skrzynka podawcza w dyżurce siedziby Spółdzielni przy ul. Kwaśniewskiego 1

3) Wnioski o rozłożenie dopłat na raty rozpatrywane są indywidualnie w zależności od wysokości dopłaty oraz bieżących zaliczek na CO. Należy składać je w jeden z poniższych sposobów:
a) Poczta elektroniczna: zarzad@sm-swarzedz.pl
b) Poczta tradycyjna na adres: 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1
c) Skrzynka podawcza w dyżurce siedziby Spółdzielni przy ul. Kwaśniewskiego 1

4) Reklamacje w zakresie rozliczenia kosztów CO powinny być składane za pośrednictwem:
a) Poczta elektroniczna: zarzad@sm-swarzedz.pl
b) Poczta tradycyjna na adres: 62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1
c) Skrzynka podawcza w dyżurce siedziby Spółdzielni przy ul. Kwaśniewskiego 1

Jednocześnie informujemy, że zasady rozliczenia kosztów CO zawarte są w obowiązującym Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni: KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej