Wnioski z cząstkowych Walnych Zgromadzeń

2016-06-09 Wnioski z cząstkowych Walnych Zgromadzeń

Publikujemy wszystkie wnioski złożone i przegłosowane przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podczas siedmiu cząstkowych Walnych Zgromadzeń, które odbyły się w dniach od 30 maja do 7 czerwca 2016 r.

WNIOSKI
CZĄSTKOWYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU
2016 ROK

Zebranie nr 1 – 30.05.2016 – Swarzędz-Północ

1. Ustawienie ławek w obrębie monitoringu na osiedlu Zygmunta III Wazy.
Głosy: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

2. Wprowadzenie rozwiązań ograniczających prędkość bądź rozważenie zlikwidowania przejazdu na drodze wewnętrznej na osiedlu Władysława IV między ulicami osiedlową i Grudzińskiego.
Głosy: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

3. Przeprowadzenie dociepleń budynków według czasu ich oddania do użytku – starsze w pierwszej kolejności.
Głosy: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

4. Poczynienie starań o zatwierdzenie nowego statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z członkami Spółdzielni.
Głosy: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

5. Wymiana metalowych drzwi między wiatrołapem a klatką schodową, drzwi hałasują przez brak zamków i wyrobione samozamykacze, dotyczy osiedli Czwartaków (blok nr 7) i Dąbrowszczaków. Ponadto blok Czwartaków 7 – wnętrze wiatrołapów jest w dość złym stanie.
Głosy: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

6. Ograniczenie częstotliwości przekazywania druków opłat (za mieszkanie i śmieci) z okresu 1-miesięcznego do 6-miesięcznego, w celu zmniejszenia kosztów.
Głosy: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

7. Wymiana wewnętrznych drzwi wejściowych na osiedlu Zygmunta III Wazy.
Głosy: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

8. Rekultywacja i przebudowa terenu pomiędzy blokami 25, 26 i 27 na osiedlu Dąbrowszczaków.
Głosy: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

9. Zorganizować zebranie z mieszkańcami w celu realizacji rekultywacji terenu na osiedlu Władysława IV.
Głosy: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Zebranie nr 2 – 31.05.2016 – Czerwonak

Zebranie nie odbyło się (niska frekwencja) – brak wniosków.

Zebranie nr 3 – 01.06.2016 – Poznań

1. W związku ze znanym problemem dotyczącym pionów kanalizacyjnych w klatkach 23 i 23A na ulicy Niedziałkowskiego, wnioskuję o regularne (2 razy do roku – na przykład) profilaktyczne udrażnianie. Uzasadnienie: Zaoszczędzi to nerwów lokatorom, a i firma instalatorska może takie działanie zaplanować w dogodnym terminie.
Głosy: 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

2. Bloki przy ulicy Tomickiego 29-35 w Poznaniu. Prosimy o remont nawierzchni, ponieważ są zbyt duże dziury, które mogą uszkodzić pojazd. Nawierzchnia nie nadaje się do użytkowania. Kilka lat temu była układana nowa kostka chodnikowa, nie dało się wtedy zrobić jezdni. Rodzice boją się o dzieci, które jeżdżą rowerami, rolkami, itd. po zniszczonej ulicy. Jako jeden z wielu mieszkańców ulicy Tomickiego 29-35 proszę o jak najszybsze rozpatrzenie tej sytuacji.
Głosy: 4 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących.

3. Zgłaszam wniosek o wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Warszawskiej 81-85. Sprawa pilna.
Głosy: 4 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących.

Zebranie nr 4 – 02.06.2016 – Kostrzyn Wlkp.

1. Wpisanie do planu inwestycyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej modernizacji chodników w pobliżu bloków: Piasta 3 i Wielkopolska 28 oraz budowy miejsc parkingowych dla mieszkańców ww. bloków. W obu nieruchomościach znajduje się 56 lokali mieszkalnych, a miejsc parkingowych jest zapewnionych około 30. Jednocześnie prosimy o uporządkowanie terenów zielonych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej.
Głosy: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

2. Wnosimy o zamontowanie szlabanów na drodze wewnętrznej, bloki 2, 4 i 6 na ulicy Piasta w Kostrzynie.
Głosy: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

3. Prosimy o dokończenie inwestycji w ramach termomodernizacji – o wymianę bram ciężkich metalowych, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa i przepuszczają ciepło.
Głosy: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

4. Dokończenie chodnika od strony ulicy Piasta 2, 4, 6 (od strony balkonów) – negocjacje z Gminą.
Głosy: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

5. Proszę o wymianę drzwi zewnętrznych w blokach na Wielkopolskiej 28 i Piasta 3. Drzwi zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
Głosy: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Zebranie nr 5 – 03.06.2016 – Luboń

1. Dachy na nieruchomości położonej przy ulicy Kolonia PZNF 6 nie zostały wykonane w całości. Wnioskuję o dokończenie remontu dachu.
Głosy: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

2. Naprawa drogi między blokami przy ulicy Hibnera. Wyrwy, które powstały są zagrożeniem dla pieszych.
Głosy: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

3. Proszę o bieżące czyszczenie rynien, a także likwidację przecieków w dachu, ul. Armii Poznań 51.
Głosy: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Zebranie nr 6 – 06.06.2016 – Kórnik-Bnin

1. Naprawienie jezdni wzdłuż bloków 32a i 34 lub wykonanie chodnika.
Głosy: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Zebranie nr 7 – 07.06.2016 – Swarzędz-Południe i członkowie oczekujący

1. Przygotować program uroczystości 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2018 roku. Popularyzować osiągnięcia i wkład Spółdzielni, jej działaczy i członków w rozwój miasta Swarzędza, Kostrzyna, Lubonia, Czerwonaka, Poznania i Kórnika.
Głosy: 37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

2. Przygotować koncepcje i wdrożyć w życie wieloletni program rewitalizacji dróg wewnątrzosiedlowych. Wydzielić część środków finansowych z funduszu remontowego Spółdzielni i przeznaczyć je na ten cel.
Głosy: 37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

3. Kontynuować długoletni program rewitalizacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
Głosy: 37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

4. Kontynuować proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Głosy: 37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

5. Jeżeli pojawią się korzystne warunki finansowania budowy mieszkań lokatorskich, względnie mieszkań na najem, wznowić proces inwestycyjny w Spółdzielni.
Głosy: 37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

6. Wprowadzić stosowne zmiany dotyczące zakazu udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu innym osobom niezwiązanych z członkostwem, chyba że osoby te będą posiadały pełnomocnictwa od członków Spółdzielni.
Głosy: 37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej