Ponownie o ALDI

2021-05-25 Ponownie o ALDI

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zauważył, że ostatni „Tygodnik Swarzędzki” w dużej mierze został poświęcony sprawom Spółdzielni, co bardzo nas cieszy. W artykułach poruszane są tematy, które pojawiły się ostatnio na spółdzielczej stronie internetowej.

Każdy z artykułów porusza inną kwestię, lecz w odróżnieniu od sprawy budowy parkingu wielopoziomowego na os. Kościuszkowców, nagłe zainteresowanie Tygodnika tematem parkingu przy obiekcie firmy ALDI Sp. z o.o. było dla nas zaskoczeniem. Z jednej strony cieszy nas, że problem parkingowy w rejonie os. T. Działyńskiego został zauważony nie tylko przez Zarząd Spółdzielni, ale również przez inne podmioty, a z drugiej strony nie ukrywamy, że staraliśmy się zainteresować wielokrotnie Władze Miasta przedmiotowym tematem, jak na razie bez skutku.

W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, że na początku lat dwutysięcznych na tym terenie istniał parking naziemny, który w wyniku uchwalonego w 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. osiedli mieszkaniowych Swarzędz-Południe, został przeznaczony pod zabudowę usługową. Spółdzielnia aktywnie włączyła się w proces uchwalenia przedmiotowego opracowania urbanistycznego, podnosząc że w tym rejonie brakuje miejsc parkingowych i w nowym planie należy znaleźć rozwiązanie zaspokajające potrzeby nie tylko właściciela nieruchomości, ale również mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych.

W wyniku naszych działań, w treści planu został umieszczony zapis mówiący o możliwości usytuowania miejsc postojowych w planowanym terenie zieleni publicznej. Dodatkowo Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zawarła z ówczesnym właścicielem nieruchomości porozumienie gwarantujące naszym mieszkańcom prawo nieodpłatnego korzystania z 30 miejsc parkingowych.

Niestety w 2019 roku pojawił się nowy właściciel i musieliśmy rozpocząć rozmowy od początku. Wypracowanie nowych uzgodnień zajęło nam dwa lata. W końcu, po kilku spotkaniach, licznej korespondencji i uzgodnieniach treści, w marcu 2021 roku przekazaliśmy Spółce ostatnią wersję porozumienia uwzględniającą wszystkie poprawki, zarówno firmy ALDI Sp. z o.o. jak i SM w Swarzędzu. Zaznaczamy, że porozumienie było weryfikowane zarówno przez służby prawne firmy ALDI Sp. z o.o. jak i SM w Swarzędzu. Dodatkowo, załącznikiem do porozumienia była mapa z zaznaczonymi miejscami postojowymi oraz Regulamin określający zasady korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych.

We wspomnianym na wstępie artykule, jego autor powołuje się na wypowiedź przedstawiciela firmy ALDI Sp. z o.o. Z udzielonej informacji, Czytelnicy TS dowiadują się, że Spółka „aktualnie pracuje nad formalnym rozwiązaniem regulującym sposób bezpłatnego korzystania z tychże miejsc przez mieszkańców” oraz, że „niezwłocznie po otrzymaniu opinii prawnej i potwierdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów” poinformuje o podjętej decyzji mieszkańców osiedla.

Szkoda, że przed wydrukowaniem artykułu, redakcja TS nie pokusiła się o zweryfikowanie przekazanej jej wiadomości u „źródła”, czyli w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Każdy, kto przeczyta umieszczony na łamach TS tekst, może odnieść wrażenie, że nasze działania rozpoczęły się dopiero w chwili powstania sklepu. Nic bardziej mylnego, nasza „walka” o miejsca parkingowe rozpoczęła się w 2010 roku, czyli od momentu powzięcia przez Radę Miejską m. Swarzędza decyzji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Swarzędz-Południe.

Kierownik Działu Technicznego SM
Małgorzata Piskorek-Roszkowska

Post scriptum:

1. Dla historycznej prawdy trzeba jeszcze upublicznić następującą informację. Zmiana planu miejscowego przez Urząd w 2014 r., która praktycznie wiązała się z likwidacją tak potrzebnego parkingu, odbywała się na skutek działań znanego nam właściciela, dzisiaj swarzędzkiego dewelopera, który wykorzystywał osobiste relacje z poprzednimi burmistrzami, chcąc najpierw budować tam budynek administracyjny, a potem sprzedał ALDI teren, z gotowym nowym planem zatwierdzonym przez Radę Miejską.

2. Rozmowy z ALDI trwają już od 2019 r. i trudno jest przyjąć informację Menagera Komunikacji i PR ALDI Polska, pani Dominiki Juszczyk, zawartą w „Tygodniku Swarzędzkim”, jako wiarygodną.

3. Przykład tej lokalizacji nie jest jedynym godzącym w dobre imię Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. Manewrowanie przeznaczeniem niektórych terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego było szczególnie rozwinięte za poprzedniej ekipy zarządzającej miastem, ale i nowa ekipa nie jest wolna od krytycznych uwag.

Paweł Pawłowski

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej